Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Europese universiteit
(Brief van Cals, 25-10-1958, nr. 46009, met bijlage)

Drees merkt op dat de raad zich op het standpunt heeft gesteld dat een Europese opleiding beperkt moet worden tot wat in het Euratomverdrag staat. Alleen op die manier is het buiten een supranationaal orgaan te houden, waardoor de landen hun zeggenschap behouden. In stukken over dit onderwerp blijft men echter spreken over een volledige universiteit van federatieve allure.
Zie ook