Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2e. Bijdrage van EEG-fonds voor Nieuw-Guinea

De Nederlandse EEG-functionaris Van der Lee heeft in een persconferentie gezegd dat Nederland zijn plannen voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea niet tijdig bij de EEG heeft ingediend en dus een bedrag van 7 miljoen dollar misloopt. Luns erger zich aan de "objectiviteit van Nederlandse functionarissen van internationale lichamen". De Duitse regering laat haar ambtenaren die een functie aanvaarden bij de EEG een verklaring tekenen dat zij de Duitse belangen ook in hun nieuwe functie in het oog zullen houden. Bij de Fransen wordt dat ook zo gedaan. Luns zal deze kwestie bj Mansholt aankaarten. Zijlstra meent verder dat de functionarissen van de EEG "meer op hun bureau in Brussel aanwezig moeten zijn en niet geregeld op reis". Staf wijst erop dat andere landen hun ambtenaren bij de EEG in eigen overheidsdienst handhaven. Alleen Nederland dwingt de ambtenaren zo snel ontslag te nemen uit de landsdienst. Wellicht dat dit de afwijkende gezindheid van de Nederlandse fucntionarissen bij de EEG deels verklaart. Beel concludeert dat de praktijk in de andere landen principieel verkeerd is, maar dat de Nederlandse belangen hermee achtergesteld raken bij de rest.