Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3g. Samenstelling en kartelbeleid van de HA der EGKS

Italië wil Malvestiti als kandidaat-voorzitter van de HA naar voren schuiven. Nederland staat hiertegenover genuanceerd. Aangezien van Duitse zijde pogingen worden gedaan om het Nederlandse lid Spierenburg te wippen als eerste plaatsvervangend voorzitter van de HA, heeft Luns laten weten dat als de rest zich bij de benoeming van Malvestiti neerlegt, Nederland ook bereid is dat te doen, mits men steunt blijft verlenen aan Spierenburg als eerste plaatsvervangend voorzitter. Klompé schrikt wel van de kandidatuur van Malvestiti die het zwakste lid van de EC is. Op die wijze dreigt de HA krachteloos te worden. Samen met Korthals wil Klompé een zwaardere kandidaat. De Quaay merkt echter op: "De Nederlandse regering moet oppassen in de Euroepse gemeenschappen niet steeds de betweter te zijn." Besloten wordt om in Beneluxverband te proberen een betere Italiaanse kandidaat voor het voorzitterschap te krijgen. Zijlstra merkt op dat niet alleen de positie van Spierenburg in het geding is, maar ook discussies ten aanzien van het beleid van de HA tegenover de kartels van de Ruhr. Nederland overweegt een klachtprocedure te volgen als de HA een kartelbeleid ten aanzien van de Ruhr-kartels afwijst.