Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00162
11-03-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2e. Conferentie van EEG-landbouwministers

Marijnen heeft een conferentie van landbouwministers van de Zes bijgewoond. De EC stelde dat er een communautaire verantwoordelijkheid ten aanzien van de structuur van de landbouw is, zodat de EEG een structuurbeleid moet volgen en een fonds moet instellen. Marijnen heeft betoogd dat hoewel er sprake is van een communautaire verantwoordelijkheid, het de Zes zijn die de verplichtingen zelf moeten nakomen. Aan Mansholt dient nog eens gezegd te worden dat Nederland communautaire verantwoordelijkheden afwijst als deze niet in het EEG-verdrag staan.
Zie ook