Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00168
25-03-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2h. Landbouwstructuurbeleid van de EEG

Zijlstra heeft in het verslag van een bespreking van de landbouwministers van de EEG gezien dat er een structuurfonds in het leven wordt geroepen. Zijlstra dacht echter dat de ministerraad had beslist dat dit ongewenst was. Kennelijk vloeien het formele en het informele vloeiend in elkaar over. Marijnen antwoordt dat er formeel een voorstel op tafel ligt wat bestudeerd wordt en dat dit alleen betrekking heeft op het structuurprobleem van de landbouw.
Zie ook