Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2c. Versnelling van de uitvoering van het EEG-verdrag

In Brussel zal een bespreking zijn over de kwestie van de landbouw als onderdeel van de versntellingsvoorstellen. Uit de vergadering van het Comité Spécial bleek dat Duitsland niet bereid zal zijn aan de versnelling in de landbouwsector iets te doen. De Fransen willen de de datum van 1 juli handhaven en geven net als de Italianen geen zekerheid over het voorstel inzake tariefsverlaging. Duidelijk is dat als er geen overeenstemming wordt bereikt omtrent de landbouwkwestie, de hele versnellingszaak komt vast te zitten. Marijnen merkt op dat een EC-voorstel afwijkt van een eerdere versie, en wel ten aanzien van tarieven. Voor Marijnen is dit al politiek gezien onaanvaardbaar. Zijlstra begrijp de positie van Marijnen en is eveneens teleurgesteld in het voorstel van de EC. Verder is er irritatie over het feit dat de helft van de stukken voor de vergadering van de EEG-raad op 10 mei nog niet zijn ontvangen. Luns dient te stellen dat behandeling onaanvaardbaar is. Ook de voorstellen inzake versnelling van de gelijkmaking van lonen voor mannen en vrouwen zijn onaanvaardbaar.
Zie ook