Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2d. Conferentie ministers van buitenlandse zaken van de Zes

De Franse voorstellen inzake politieke samenwerking, zijn inmiddels sterk afgezwakt. Nederland blijft echter gekant tegen een permanent secretariaat. Tegelijkertijd wijst Luns erop dat Nederland onder enorme druk zal worden gezet als tegen alle voorstellen 'nee' wordt gezegd. Hij ziet daarom het meest in een tactiek om tot uitstel van de beslissing te komen. Daartoe wordt besloten als blijkt dat de andere vier landen de Franse voorstellen zullen willen gaan steunen. Er wordt door diverse ministers gesuggereerd om in te zetten op een versterking van de EG. De Pous meent dat Nederland in het overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken het lidmaatschap van Engeland aan de orde kan stellen, omdat Duitsland het uiteindelijk niet heeft aangedurfd. Van Houten wil hierin terughoudend zijn om te voorkomen dat Frankrijk zich openlijk negatief uitlaat op de voorstellen tot toetreding van Engeland.
Zie ook