Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00390
4-1-1963
Samenvatting
2a. EEG en Engeland

Luns en Marijnen hebben gesproken met hun Engelse en Italiaanse ambtgenoten over toetreding van Engeland en samen een voorstel bedacht en voorgelegd aan minister Heath. De Pous maakt bezwaar tegen deze procedure, aangezien de ministerraad hierover niet heeft kunnen vergaderen. Verder heeft Luns de Franse ambassadeur ontvangen. De Gaulle schijnt nu overtuigd te zijn van het nut van Engelands lidmaatschap van de EEG, zij het dat Engeland zonder condities tot de EEG dient toe te treden. Luns heeft de optimistische visie van de Franse ambassadeur weerlegd en gezegd dat de onderhandelingen in Brussel door de starre houding van de Franse delegatie in een crisisstadium verkeren.
Zie ook