Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. Instelling van een commissie inzake de Europese politieke integratie.
De minister-president heeft een nota ontvangen van Buitenlandse Zaken met het voorstel een kleine ambtelijke commissie in te stellen en Van Kleffens tot voorzitter te benoemen. Mansholt meent echter dat de voorkeur moet worden gegeven aan een voorzitter, die van de noodzakelijkheid van verdere integratie overtuigd is. Zijlstra sluit zich hierbij aan.
Kernkamp stelt dat men thans niet meer voor de keuze staat wel of niet aan een vorm van politieke integratie mee te doen, docht dat het juist op de vormgeving aankomt, waarvoor Van Kleffens voor hem de aangewezen figuur lijkt.
De raad besluit een commissie in te stellen, bestaande uit Van Kleffens (vz), Fock, Van der Beugel, Stuyt, Samkalden en vertegenwoordigers van Financiƫn, EZ en Defensie. Schokker zal het secretariaat op zich nemen.
Zie ook