Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00192
13-10-1952
Samenvatting
3b. De Europese politieke integratie.
Beyen merkt op dat de tijd voor het opstellen van de vragenlijst erg kort is, aangezien op 23 oktober de assemblée ad hoc bijeen zal komen. Hij heeft aan de ministers van de andere 5 landen telegrammen verzonden met de vraag of zij bereid zijn in Parijs, als de OEES-vergadering wordt gehouden, de vragenlijst te bespreken. De raad gaat hiermee akkoord en besluit om donderdag a.s. nader te spreken over wie naar de besprekingen in Bonn zal gaan (de bijeenkomst van experts op vrijdag) en hoe de verdere procedure zal zijn.
Zie ook