Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1. De Europese politieke integratie. (Brief minister van Buitenlandse Zaken, 7-10-1952, no. 6178 en brief E.N. van Kleffens, 9 -10-1952, no. 6233).
Uitgebreide bespreking van de vragenlijst.
Conclusies o.a. : 1) De ontwerp-vragenlijst van de Commissie Van Kleffens hoeft niet in Bonn te worden ingebracht maar is een leidraad voor onze deskundige; 2) Akkoord kan worden gegaan met een gemeenschappelijke vragenlijst, die overeenstemt met het ontwerp-program van de werkcommissie uit de assemblée ad hoc, die op 8 oktober in Brussel is opgesteld met dien verstande dat a) de vraag moet worden opgenomen of rechtstreekse verkiezingen moeten worden gehouden, b) de noodzakelijkheid van economische integratie, maatregelen die ter verzekering van de economische en sociale integratie noodzakelijk zijn en de organen van de politieke autoriteit, c) onder ogen te zien of de staten die zich aaneensluiten een douane-unie zullen vormen om te komen tot één markt, d) gevraagd wordt of de Europese Gemeenschap eigen belastingen zal kunnen heffen en zo ja of de inning supranationaal zal geschieden; 3) Langs diplomatieke weg zal worden gevraagd of de andere vijf regeringen ermee akkoord gaan, dat het resultaat van de bespreking van de experts in Bonn aan de assemblée ad hoc zal worden aangeboden; 4) Van Nederlandse zijde zal het initiatief worden genomen om langs diplomatieke weg het karakter vast te leggen van de samenwerking tussen de assemblée ad hoc en de Raad van Ministers van de 6 landen; 5) Met Kortenhorst zal overleg worden gevoerd over bespreking in de commissie van Buitenlandse Zaken.