Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. Onderhandelingen over de EG.
Beyen brengt verslag uit over conferentie te Rome. Gebleken is dat Nederland met zijn verzet tegen directe verkiezingen alleen staat. T.a.v. de inbrenging van KSG en EDG verwacht hij dat hierover tijdens de ministersconferentie een redelijke oplossing zal worden gevonden.
Wat betreft de gemeenschappelijke markt is de conferentie akkoord gegaan met de verplichting dat de zes zullen streven naar een economisch, sociaal en financieel beleid, dat overeenstemt met de vorming van een gemeenschappelijke markt, c.q douaneunie. De Franse delegatie achtte het echter niet opportuun dit in een verdrag te bepalen. Beyen meent dat hiermee geen genoegen kan worden genomen.
Beyen denkt er wel aan om de ministersconferentie te Den Haag uit te stellen tot 26 november.
Een belangrijke kwestie is nog de democratische controle over de EDG.