Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Euratom en de gemeenschappelijke markt. (Brieven ministers van BZ en EZ, 27-12-1957, no. 178.628 en brief minister van BZ, 14-1-1957, no. 6.975).
Uitgebreide bespreking (21 p.) met als agendapunten.
2. De overzeese gebiedsdelen. Opgemerkt wordt dat over investeringen alleen bij nadere overeenkomst kan worden beslist.
3. Institutionele kwesties. De vraag is of er al dan niet een gezamenlijke assemblee en hof met de KSG moet komen. De raad is hier voorstander van. Voorts wordt gesproken over de verhouding tussen Commissie, Raad en Assemblee.
4. Landbouw. Nederland is voorstander van een laag buitentarief en minimumprijzen.
5. Verkeer. Hierover bestaat nog grote onenigheid tussen Nederland en de meeste andere landen.
6. De kwestie van het buitentarief.
7. Vrijheid van verkeer van kapitaal.
8. Vrijheid van arbeid.
9. Het readaptatiefonds.