Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3c. De conferentie in Rome over Euratom en EEG.
Luns merkt op dat in Rome waarschijnlijk weinig meer over de voornaamste inhoud van de verdragen gesproken zal worden. Besloten wordt de delegatie naar Rome in omvang te beperken. Als wordt vastgehouden aan het naar voren brengen van nieuwe punten zal er niet getekend worden. Een hernieuwde opening zal maanden duren, zodat ondertekening die tijd uitgesteld zal moeten worden.
Drees ziet echter zoveel nadelen aan het EEG-verdrag dat hij het niet erg zou vinden als er later getekend gaat worden.
Mansholt meent dat de conferentie in Rome niet geschikt is voor het aanbrengen van belangrijke wijzigingen. Men zal alleen nog enkele oneffenheden kunnen wegnemen.
Conclusie is dat van Nederlandse zijde in de delegatiebesprekingen nog wijzigingen zullen worden bepleit, maar niet in de ministersbijeenkomst te Rome, en dat als de Fransen nog met voorbehouden komen, deze niet zullen worden aanvaard.
Zie ook