Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
8. De onderhandelingen over de vrijhandelszone (Nota staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 18-5-1957, nr. 71.457).
De minister-president meent dat Nederland moet meewerken om de vrijhandelszone zoveel mogeijk te verwezenlijken. Hij waarschuwt voor de Franse voorwaarden. Zijlstra meent dat men moet aansturen dat Frankrijk met minder dan de maximale waarborgen en Engeland met meer dan de minimale voorwaarden genoegen neemt. Dit zal betrekking hebben op de gedragsregels (o.a. harmonisatie), de organen en instituten en in de derde plaats de clauses de sauvegarde.