Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Associatieverdrag tussen de EGKS en het Verenigd Koninkrijk.
De internationale politieke ontwikkelingen, m.n. de verwerping van het EDG-verdrag door het Franse parlement, doen vermoeden dat een verdere Europese integratie een langere aanlooptijd behoeft, en dat een nauwere binding met het VK daarbij een belangrijke stimulans kan zijn. Zowel hiervoor als voor de versteviging van de EGKS zou het van groot politiek belang zijn wanneer de onderhandelingen tussen de EGKS en het VK spoedig tot overeenstemming leiden.
De nota van DG BEB bespreekt de inhoud van de op 21 oktober beschikbaar gekomen ontwerp-overeenkomst.
Zie ook