Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van het tweede deel der vierde gewone zitting van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, 15-30 september 1952.
Uitvoerig werd gesproken over de Britse voorstellen en de schepping van de Politieke Autoriteit. Eden benadrukte dat er vele wegen zijn om tot een grotere eenheid te komen en wat vermeden moet worden is het scheiden van Europa in uiteenlopende groepen. Doel van de Britse voorstellen was om de supranationale en de intergouvernementele stroming te kunnen koppelen. De Gasperi legde vooral nadruk op de eenheid van de zes, die een kerngroep voor de Europese eenheid moeten vormen. Spaak achtte de mogelijkheden tot samenwerking met het Verenigd Koninkrijk groter dan ooit. Advies no. 3 van de Assemblée legt de relatie tussen de Raad van Europa en de supranationale gemeenschappen nader vast. Daarmee is het Eden-Plan een 'Council of Europe-Plan' geworden.
Andere onderwerpen waren de Saar-kwestie, de Europese defensie, het vierde OEES-rapport, economische banden met overzeese gebieden.
Personen