Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01399
2-12-1959
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Verslag Raad van Ministers EEG/Euratom op 23 en 24 november 1959 te Straatsburg en verslag Conferentie van Ministers van Buitenlandse Zaken van de EEG-landen.
In de Raad werd o.m. besproken het rapport van het Comité Spécial over de Europese Economische Associatie. Luns stelde (zie bijlage 2) dat hij niet onverdeeld tevreden was. Het rapport geeft geen indicatie van de uiteindelijke vorm van de associatie. Hij betreurt dat de werkelijke problemen onvoldoende zijn besproken en constructieve voorstellen van diverse landen nauwelijks zijn behandeld. Hij stelt dat Nederland de associatie noodzakelijk acht.
Voorts werd gesproken over het landbouwbeleid.
De ministersconferentie handelde over benoemingen en de politieke consultaties. Elk van de ministers was bereid tot periodieke onderlinge ontmoetingen. Voor Nederland stond voorop dat niet gesproken diende te worden over NAVO-zaken. Voor Nederland stond voorop het uiteindelijk samengaan van geheel West-Europa.
Verder werd uitvoerig gesproken over de plannen van Wigny en Pella over versterking van de Raad.