Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag interdepartementale bespreking op het Auswärtiges Amt over de voortzetting van de Europese integratie.
De voorzitter Ophüls stelt, dat na het afbreken van de samenwerking op militair gebied alleen nog de economische weg open ligt. In de vergadering wordt het document van de Bondregering besproken, dat is opgesteld door de ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken.
Zie ook