Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02968
3-12-1960
Samenvatting
Op verzoek van Nederland heeft Euratom een Italiaanse medewerker uit Nederland teruggeroepen vanwege zijn lidmaatschap van de Italiaanse Communistische partij. Deze persoon was sinds februari 1960 bij KEMA tewerkgesteld. (zie bijlage brief 4/11).
Linthorst Homan bevestigt dat deze persoon inderdaad door Euratom is teruggeroepen, maar daarna gewoon weer is tewerkgesteld bij de Euratom Commissie. Euratom-Commissaris Sassen was weliswaar van mening dat deze medewerker moest worden ontslagen, maar dat de genoemde ontslaggrond niet in het statuut stond vermeld. Er zouden concrete (Nederlandse) gegevens nodig zijn waaruit communistische activiteit in Nederland zou zijng gebleken.
Commissievoorzitter Hirsch was echter van mening dat lidmaatschap (zelfs actief) van een communistische partij in eigen land geen ontslagreden was.
De zaak ligt dus nu zo dat of Nederland diende gegevens te verschaffen die nopen tot ontslag danwel actie onderneemt om dat ontslag mogelijk te maken.