Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02969
19-12-1960
Samenvatting
Luns is verontrust over de gang van zaken bij Euratom inzake de terugroeping uit Nederland van een medewerker. Het feit dat betrokkene toegaf lid te zijn van de Italiaanse Communistische Partij was voor de Nederlandse regering alleszins voldoende om zijn tewerkstelling bij het Suspop-project (KEMA) te beƫindigen. Dat de Euratom Commissie zelf niet de conclusie trok dat diens aanwezigheid in Nederland niet gewenst was, bevreemdt Luns.
Uit het optreden van Hirsch blijkt echter dat het niet gaat om een incident. Indien de Euratom Commissie er bij haar personeelsbeleid van uit zou gaan, dat een actief lidmaatschap van de communistische partij in het eigen vaderland geen reden is voor ontslag noch een aanstelling bij Euratom behoort te verhinderen, moet hiertegen met de meeste kracht stelling worden genomen.
Luns wijst erop dat de Communistische Partij in de BRD is verboden en in Nederland een lidsmaatschap onverenigbaar is met de status van ambtenaar. Ook meent hij dat het voor particuliere bedrijven die samenwerken met Euratom onaanvaardbaar is dat langs de weg van onderzoekcontracten bij hen communisten tewerk worden gesteld.