Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00466
14-05-1976
Samenvatting
Bijeenkomst ministers van BZ.
Van der Stoel doet verslag van de informele bijeenkomst waarin voor het eerst een uitgebreide discussie plaatsvond over het in december 1975 ingediende rapport Tindemans. Van der Stoel heeft in zijn bijdrage gewezen op het belang van het rapport en lichtte de Nederlandse visie toe, o.a. inzake instituties en EMU. Na de tour de table constateerde Thorn dat iedereen bereid was op pragmatische wijze te spreken over institutionele moeilijkheden. In zijn reactie verwierp Tindemans het idee, voorgestaan door Nederland, tot een investituur van de gehele Commissie door het Europees Parlement. Dit zou leiden tot een ‘gouvernement d’assemblee’. Opnieuw vond er een bittere discussie plaats met Sauvagnargues over de verder te volgen procedure. Uiteindelijk werd men het eens over een niet onbevredigende regeling.
Zie ook