Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00516
04-03-1977
Samenvatting
Engelse vertaling van het antwoord van Den Uyl op de brief van Giscard d’Estaing inzake de organisatie en de voorbereiding van de Europese Raad.
Den Uyl erkent dat lessen moeten worden getrokken uit de nieuwe vorm van samenwerking in de ER. De Nederlandse regering ondersteunt volledig de visie van de Franse President dat adequate voorbereiding van de Europese Raad noodzakelijk is.
1. De ER moet in staat zijn om vrijelijk en vertrouwelijk ideeën uit te wisselen. Publieke uitspraken van de ER moeten voorbereid worden door de competente autoriteiten. Hetzelfde geldt voor de beslissingen die de Raad neemt.
3. Er moet voor gewaakt worden dat de Europese Raad een beroepsorgaan wordt voor de instituten in de Gemeenschap.