Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00544
21-03-1977
Samenvatting
Bespreking tussen een delegatie uit de Ministerraad met de voorzitter van de Europese Commissie.

e. Organisatie van de Europese Raad.
Jenkins constateert op basis van de briefwisseling tussen met Giscard d’Estaing inzake de ER dat er consensus bestaat over het punt van de voorbereiding van de bijeenkomsten. Het is hem opgevallen dat in het Nederlandse antwoord nadrukkelijk wordt vastgehouden aan communautaire procedures. Van der Stoel voegt toe dat er nog niet voldoende overeenstemming is over functie van de Europese Raad als beroepsinstantie. Hij zou dit een onjuiste ontwikkeling vinden. Jenkins is het daarmede geheel eens.