Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00518
18-02-1977
Actoren
Brief
Samenvatting
Tindemans aan Giscard d’Estaing.
Tindemans erkent dat het tijd is om lessen te trekken uit de ervaring met de ER. Hij onderschrijft dat bij sommige onderwerpen vrije gedachtewisseling gewenst is en geschreven teksten onnodig zijn. Wanneer de Raad een publieke verklaring aflegt is voorbereiding echter wel noodzakelijk. Als de Raad beslissingen neemt in het domein van de Gemeenschap moet het de procedures van het Verdrag volgen. In andere gevallen moeten de beslissingen of oriëntaties duidelijk aangeven welke instituten of organen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Tenslotte stelt hij voor de Ministers van BZ te vragen voor de volgende ER een document voorbereiden op basis van de verschillende brieven. Zodat besloten kan worden welke voorgestelde procedures nuttig zijn om te introduceren.