Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Goes van Naters, M. van der

Leefjaren 1900-2005
Politieke partij / richting SDAP; PVDA
Functie(s) jurist; lid van de Tweede Kamer 1937-1967, fractievoorzitter 1945-1951
Biografische gegevens in

PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

Nieuwe organen. Rapport tot nadere uitwerking der artikelen 78 en 194 der Grondwet, uitgebracht door de commissie ingesteld door de S.D.A.P. (Amsterdam 1931) [de commissie bestond uit: voorzitter J.W. Albarda, secretaris L.A. Donker en M. van der Goes van Naters].

M. van der Goes van Naters, De leiding van de staat (Haarlem 1945).

M. van der Goes van Naters, 'Het beroep op de kiezers', Socialisme en democratie 3 (1946), 78-80.

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie-jhr. mr. M. van der Goes van Naters (1927-1985)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.198)
Meer Verberg

Naam Goes van Naters, M. van der
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de archivalia van jhr. mr. M. van der Goes van Naters (geboren 1900) over de jaren 1927-1979', door J.A.A. Bervoets, 1981 (met inleiding, index en lijst van elders ondergebrachte archivalia)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

inv. nr. 16. Stukken betreffende publicistische activiteiten over door hem behandelde onderwerpen.

Bevat overwegend krantenknipsels en de teksten van enkele lezingen van Van der Goes. Twee artikelen betreffen oproepen tot grondwetsherziening uit 1946 en z.j.

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv.nr. 21. 'Dossier staats- en parlementshervorming', stukken betreffende beraadslagingen over een eventuele grondwetsherziening. 1946-1951.

Documentatie, knipsels, Kamerstukken inzake een algehele grondwetsherziening en afschriften van stukken (nota's en correspondentie van subcommissie II) van de commissie-Van Schaik, met aantekeningen.

 

inv nr. 27. Stukken betreffende kamerdebatten over een voorstel tot grondwetsherziening. 1955-1956.

Bevat enkele knipsels en een vermoedelijk volledige verzameling Kamerstukken inzake de behandeling van de grondwetsherziening in de Tweede Kamer, 1955-1956.

Opmerkingen

De collectie 'Archief Marinus van der Goes van Naters', 1919-2000, in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam bevat blijkens de voorlopige plaatsingslijst geen specifieke dossiers betreffende grondwetscommissies. Doorgenomen zijn tevens zes nog ongenummerde portefeuilles met aantekeningen, artikelen, typoscripten en correspondentie betreffende verschillende onderwerpen 1938, 1947, 1949-1951, 1960-1962, 1964, 1967, 1969, 1971-1973, 1975, 1979-1980, 1982, 1988, 1991, 1993, 2000 en z.j., eveneens zonder resultaat.

Algemeen

Functie(s) jurist; lid van de Tweede Kamer 1937-1967, fractievoorzitter 1945-1951
Biografische gegevens in

PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

Nieuwe organen. Rapport tot nadere uitwerking der artikelen 78 en 194 der Grondwet, uitgebracht door de commissie ingesteld door de S.D.A.P. (Amsterdam 1931) [de commissie bestond uit: voorzitter J.W. Albarda, secretaris L.A. Donker en M. van der Goes van Naters].

M. van der Goes van Naters, De leiding van de staat (Haarlem 1945).

M. van der Goes van Naters, 'Het beroep op de kiezers', Socialisme en democratie 3 (1946), 78-80.


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie-jhr. mr. M. van der Goes van Naters (1927-1985)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.198)
Naam Goes van Naters, M. van der
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de archivalia van jhr. mr. M. van der Goes van Naters (geboren 1900) over de jaren 1927-1979', door J.A.A. Bervoets, 1981 (met inleiding, index en lijst van elders ondergebrachte archivalia)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

inv. nr. 16. Stukken betreffende publicistische activiteiten over door hem behandelde onderwerpen.

Bevat overwegend krantenknipsels en de teksten van enkele lezingen van Van der Goes. Twee artikelen betreffen oproepen tot grondwetsherziening uit 1946 en z.j.

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv.nr. 21. 'Dossier staats- en parlementshervorming', stukken betreffende beraadslagingen over een eventuele grondwetsherziening. 1946-1951.

Documentatie, knipsels, Kamerstukken inzake een algehele grondwetsherziening en afschriften van stukken (nota's en correspondentie van subcommissie II) van de commissie-Van Schaik, met aantekeningen.

 

inv nr. 27. Stukken betreffende kamerdebatten over een voorstel tot grondwetsherziening. 1955-1956.

Bevat enkele knipsels en een vermoedelijk volledige verzameling Kamerstukken inzake de behandeling van de grondwetsherziening in de Tweede Kamer, 1955-1956.

Opmerkingen

De collectie 'Archief Marinus van der Goes van Naters', 1919-2000, in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam bevat blijkens de voorlopige plaatsingslijst geen specifieke dossiers betreffende grondwetscommissies. Doorgenomen zijn tevens zes nog ongenummerde portefeuilles met aantekeningen, artikelen, typoscripten en correspondentie betreffende verschillende onderwerpen 1938, 1947, 1949-1951, 1960-1962, 1964, 1967, 1969, 1971-1973, 1975, 1979-1980, 1982, 1988, 1991, 1993, 2000 en z.j., eveneens zonder resultaat.