Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Tilanus, H.W.

Leefjaren 1884-1966
Politieke partij / richting CHU
Functie(s) officier; secretaris van de Onderwijsraad 1919-1951; lid van de Tweede Kamer 1922-1963, fractievoorzitter 1939-1963
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie H.W. Tilanus (1890-1966)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.163)
Meer Verberg

Naam Tilanus, H.W.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van Hendrik Willem Tilanus (1884-1966) en van enige van zijn familieleden', door G.H. de Kinkelder, 1973 (met inleiding en index)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nr. 45. Aantekeningen voor redevoeringen, met brochures, knipsels en andere bijlagen. 1922, 1923.

Bevat handgeschreven aantekeningen en verzamelde krantenknipsels waarin de herzieningsvoorstellen voor de grondwet van 1922 worden besproken.

 

2 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

inv. nr. 180. Notulen, nota en ontwerp-rapport met hierop ingediende amendementen, van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, ingesteld bij K.B. van 22 februari 1946, nummer 36. 1946.

Gestencilde commissiestukken met aantekeningen en een notitie van Tilanus.

3 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

inv. nr. 42. Teksten van redevoeringen, met bijlagen. 1948-1952.

Bevat handgeschreven aantekeningen voor een 'Radiorede in verband met de aanstaande verkiezingen' (gedateerd 6-7-1948), waarin onder andere het standpunt van de CHU ten aanzien van de grondwetsherziening van 1948 wordt besproken.

4 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 177. Staatsbladen houdende de wetten tot herziening van de Grondwet en de volledige tekst van de herziene Grondwet, met aantekeningen. 1956, 1 omslag.

Bevat officiële stukken met onderstrepingen en een korte notitie van Tilanus inzake de beloning van de leden van de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 182. Stukken betreffende de Staatscommissie voor de herziening van de Grondwet, ingesteld bij K.B. van 17 april 1950, nummer 25. 1950, 1953.

Bevat een nota, notulen van subcommissie IV inzake het vraagstuk van een preambule op de grondwet en correspondentie met Th. L. Haitjema en C.P.M. Romme over dit thema.

Opmerkingen overig

De collectie bevat nog de volgende omslagen:

- inv. nrs. 21 (Aantekeningen bij de grondwet van 1887, art. 1 t/m 126) en 22 (Aantekeningen bij de grondwet van 1887, art. 127 e.v.): twee schriften met aantekeningen over de grondwet waarin per artikel de ontstaansgeschiedenis wordt besproken, soms aangevuld met internationale vergelijkingen. Het eerste schrift begint met enkele notities over de ontstaansgeschiedenis van de grondwet in zijn geheel, het tweede bevat nog enkele notities over de functie en het wezen van de staatsrechtswetenschap.

- inv. nrs. 38-43 (Teksten van redevoeringen, met bijlagen. Ca 1911-1964) en 44-63 (Aantekeningen voor redevoeringen, met brochures, knipsels en andere bijlagen): in elke omslag is een lijst van onderwerpen aanwezig. De redevoeringen behandelen veelal actuele politieke kwesties of bekende CHU-thema's. De inventarisnummers waarin aan de grondwet of grondwetsherziening verwante kwesties worden besproken, zijn indien mogelijk bij de desbetreffende commissies opgenomen. Inv. nr. 44 (1917-1921) bevat handgeschreven aantekeningen voor een rede te 'Breda 24 juni 1918' met korte notities over de herziening van het onderwijsartikel 192 van de Grondwet. NB. De nummers 43 en 61-63 zijn beperkt openbaar.

- inv. nr. 96 (Nota, voorlopig rapport en aantekeningen betreffende vraagstukken rond de na-oorlogse politieke opbouw van Nederland, gebruikt bij en de vrucht van discussies van de zgn. staatkundige kring van geïnterneerden ('Commissie-Donner'). 1941-1942 en z.j.): aantekeningen, krantenknipsels, en getypte nota's uit de periode dat Tilanus als gijzelaar in Buchenwald, Haaren en St. Michielsgestel verbleef. Interessant zijn een schrift met aantekeningen van bijeenkomsten van een 'Commissie-Donner' en een getypt voorlopig rapport van dezelfde commissie, die zich in de drie genoemde kampen bezighield met staatkundige hervormingen in het naoorlogse Nederland. Zie voor meer (dagboek)aantekeningen van Tilanus uit deze periode ook inv. nr. 95.

- inv. nr. 157 (Aantekeningen en correspondentie inzake de verhouding tussen kerk en staat, 1938) bevat geen relevant materiaal.

 

Algemeen

Functie(s) officier; secretaris van de Onderwijsraad 1919-1951; lid van de Tweede Kamer 1922-1963, fractievoorzitter 1939-1963
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie H.W. Tilanus (1890-1966)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.163)
Naam Tilanus, H.W.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van Hendrik Willem Tilanus (1884-1966) en van enige van zijn familieleden', door G.H. de Kinkelder, 1973 (met inleiding en index)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nr. 45. Aantekeningen voor redevoeringen, met brochures, knipsels en andere bijlagen. 1922, 1923.

Bevat handgeschreven aantekeningen en verzamelde krantenknipsels waarin de herzieningsvoorstellen voor de grondwet van 1922 worden besproken.

 

2 
Commissie Commissie-Beel I
Inhoud

inv. nr. 180. Notulen, nota en ontwerp-rapport met hierop ingediende amendementen, van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, ingesteld bij K.B. van 22 februari 1946, nummer 36. 1946.

Gestencilde commissiestukken met aantekeningen en een notitie van Tilanus.

3 
Commissie Commissie-Beel II
Inhoud

inv. nr. 42. Teksten van redevoeringen, met bijlagen. 1948-1952.

Bevat handgeschreven aantekeningen voor een 'Radiorede in verband met de aanstaande verkiezingen' (gedateerd 6-7-1948), waarin onder andere het standpunt van de CHU ten aanzien van de grondwetsherziening van 1948 wordt besproken.

4 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 177. Staatsbladen houdende de wetten tot herziening van de Grondwet en de volledige tekst van de herziene Grondwet, met aantekeningen. 1956, 1 omslag.

Bevat officiële stukken met onderstrepingen en een korte notitie van Tilanus inzake de beloning van de leden van de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 182. Stukken betreffende de Staatscommissie voor de herziening van de Grondwet, ingesteld bij K.B. van 17 april 1950, nummer 25. 1950, 1953.

Bevat een nota, notulen van subcommissie IV inzake het vraagstuk van een preambule op de grondwet en correspondentie met Th. L. Haitjema en C.P.M. Romme over dit thema.

Opmerkingen overig

De collectie bevat nog de volgende omslagen:

- inv. nrs. 21 (Aantekeningen bij de grondwet van 1887, art. 1 t/m 126) en 22 (Aantekeningen bij de grondwet van 1887, art. 127 e.v.): twee schriften met aantekeningen over de grondwet waarin per artikel de ontstaansgeschiedenis wordt besproken, soms aangevuld met internationale vergelijkingen. Het eerste schrift begint met enkele notities over de ontstaansgeschiedenis van de grondwet in zijn geheel, het tweede bevat nog enkele notities over de functie en het wezen van de staatsrechtswetenschap.

- inv. nrs. 38-43 (Teksten van redevoeringen, met bijlagen. Ca 1911-1964) en 44-63 (Aantekeningen voor redevoeringen, met brochures, knipsels en andere bijlagen): in elke omslag is een lijst van onderwerpen aanwezig. De redevoeringen behandelen veelal actuele politieke kwesties of bekende CHU-thema's. De inventarisnummers waarin aan de grondwet of grondwetsherziening verwante kwesties worden besproken, zijn indien mogelijk bij de desbetreffende commissies opgenomen. Inv. nr. 44 (1917-1921) bevat handgeschreven aantekeningen voor een rede te 'Breda 24 juni 1918' met korte notities over de herziening van het onderwijsartikel 192 van de Grondwet. NB. De nummers 43 en 61-63 zijn beperkt openbaar.

- inv. nr. 96 (Nota, voorlopig rapport en aantekeningen betreffende vraagstukken rond de na-oorlogse politieke opbouw van Nederland, gebruikt bij en de vrucht van discussies van de zgn. staatkundige kring van geïnterneerden ('Commissie-Donner'). 1941-1942 en z.j.): aantekeningen, krantenknipsels, en getypte nota's uit de periode dat Tilanus als gijzelaar in Buchenwald, Haaren en St. Michielsgestel verbleef. Interessant zijn een schrift met aantekeningen van bijeenkomsten van een 'Commissie-Donner' en een getypt voorlopig rapport van dezelfde commissie, die zich in de drie genoemde kampen bezighield met staatkundige hervormingen in het naoorlogse Nederland. Zie voor meer (dagboek)aantekeningen van Tilanus uit deze periode ook inv. nr. 95.

- inv. nr. 157 (Aantekeningen en correspondentie inzake de verhouding tussen kerk en staat, 1938) bevat geen relevant materiaal.