Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Joekes, A.M.

Leefjaren 1884-1962
Politieke partij / richting VDB; PVDA
Functie(s) jurist; ambtenaar; lid van de Tweede Kamer 1925-1948 en 1952, fractievoorzitter 1933-1946; minister van Sociale Zaken 1948-1952; lid van de Raad van State 1952-1960
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Papieren van mr. A.M. Joekes 1885-1962 ()
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.094)
Meer Verberg

Naam Joekes, A.M.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van mr. A.M. Joekes 1885-1962', door A.K. Penders-van Kimmenade, 1965 (met inleiding, zaken- en personenindex)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 127. Verslag van de Staatscommissie Koolen inzake het lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen, met krantenknipsel en stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de Staatscommissie voor partiële herziening van de grondwet, met foto, 1934 en 1936.

Behalve stukken over de eerstgenoemde Commissie-Koolen bevat de omslag tevens materiaal over de instelling van de Commissie-De Wilde: een krantenknipsel, een exemplaar van de Staatscourant, correspondentie omtrent de benoeming van Joekes en een foto.

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 291. Staatsbladen, nota's, krantenknipsels e.d. betreffende de herzieningen der Grondwet, 22 juni 1953-15 december 1957.

Stukken met betrekking tot de adviezen van de Raad van State betreffende de grondwetsherzieningen van 1953 en 1956 en over het rapport van de commissie-Kranenburg. Joekes was in deze periode staatsraad. Nota's van Joekes en andere staatsraden; correspondentie; adviezen van de Raad van State; staatsbladen; krantenknipsels; gedrukte wetsontwerpen; en het rapport van de commissie-Kranenburg.

3 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

inv. nr. 291. Staatsbladen, nota's, krantenknipsels e.d. betreffende de herzieningen der Grondwet, 22 juni 1953-15 december 1957.

Stukken over de adviezen van de Raad van State betreffende de grondwetsherzieningen van 1953 en 1956 en over het rapport van de commissie-Kranenburg. Joekes was in deze periode staatsraad. Nota's van Joekes en andere staatsraden; correspondentie; adviezen van de Raad van State; staatsbladen; krantenknipsels; gedrukte wetsontwerpen; en het rapport van de commissie-Kranenburg.

Opmerkingen overig

- Zie ook inv. nr. 199 (Manuscript-aantekeningen van de brochure-Colijn, grondwetsherziening koloniën, Utrechtse leerstoelen en Indische verenigingen) voor aantekeningen over de voorgenomen grondwetsherziening ten aanzien van de koloniën in 1920-1921, waarschijnlijk achteraf genoteerd.

- De beperkte openbaarheid geldt slechts enkele persoonlijke stukken.

Algemeen

Functie(s) jurist; ambtenaar; lid van de Tweede Kamer 1925-1948 en 1952, fractievoorzitter 1933-1946; minister van Sociale Zaken 1948-1952; lid van de Raad van State 1952-1960
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Papieren van mr. A.M. Joekes 1885-1962 ()
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.094)
Naam Joekes, A.M.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van mr. A.M. Joekes 1885-1962', door A.K. Penders-van Kimmenade, 1965 (met inleiding, zaken- en personenindex)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 127. Verslag van de Staatscommissie Koolen inzake het lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen, met krantenknipsel en stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de Staatscommissie voor partiële herziening van de grondwet, met foto, 1934 en 1936.

Behalve stukken over de eerstgenoemde Commissie-Koolen bevat de omslag tevens materiaal over de instelling van de Commissie-De Wilde: een krantenknipsel, een exemplaar van de Staatscourant, correspondentie omtrent de benoeming van Joekes en een foto.

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 291. Staatsbladen, nota's, krantenknipsels e.d. betreffende de herzieningen der Grondwet, 22 juni 1953-15 december 1957.

Stukken met betrekking tot de adviezen van de Raad van State betreffende de grondwetsherzieningen van 1953 en 1956 en over het rapport van de commissie-Kranenburg. Joekes was in deze periode staatsraad. Nota's van Joekes en andere staatsraden; correspondentie; adviezen van de Raad van State; staatsbladen; krantenknipsels; gedrukte wetsontwerpen; en het rapport van de commissie-Kranenburg.

3 
Commissie Commissie-Kranenburg
Inhoud

inv. nr. 291. Staatsbladen, nota's, krantenknipsels e.d. betreffende de herzieningen der Grondwet, 22 juni 1953-15 december 1957.

Stukken over de adviezen van de Raad van State betreffende de grondwetsherzieningen van 1953 en 1956 en over het rapport van de commissie-Kranenburg. Joekes was in deze periode staatsraad. Nota's van Joekes en andere staatsraden; correspondentie; adviezen van de Raad van State; staatsbladen; krantenknipsels; gedrukte wetsontwerpen; en het rapport van de commissie-Kranenburg.

Opmerkingen overig

- Zie ook inv. nr. 199 (Manuscript-aantekeningen van de brochure-Colijn, grondwetsherziening koloniën, Utrechtse leerstoelen en Indische verenigingen) voor aantekeningen over de voorgenomen grondwetsherziening ten aanzien van de koloniën in 1920-1921, waarschijnlijk achteraf genoteerd.

- De beperkte openbaarheid geldt slechts enkele persoonlijke stukken.