Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X077r_429_1 B ZH_G_X060r_429_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 77r, nr. 424 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 60r, nr. 420 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Katherine Jan die Moilnaera wijff lijftocht.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 209, ad 1332 oktober 1.

De datering van de oorkonde geeft een probleem: in 1332 viel sint Bavendag (1 oktober) op een donderdag, niet op een dinsdag. Dit leidt dus tot een datering van ofwel 29 september (wanneer 'op' wordt gelezen als 'voor') of 1 oktober (wanneer 'dinsdag' wordt gelezen als 'donderdag'). Gezien de correctie in dinxendaghes (zie noot p) zit de fout mogelijk in de dagaanduiding, en moet de datum worden herleid tot 1 oktober. In die richting wijzen ook de in het register volgende oorkonden nrs. ZH 430-431 d.d. 1 oktober, waarin dezelfde personen figureren als in de onderhavige tekst.

Wi Willemb grave c etc. maken cond etc. dat wi omme bede willen Willemsd van Drienmilen Janne den Moilnaire, Philipsf sMoilnairsg sone, alsulke gratie ghedaen hebben dat hi joncfrouwen Katherinenh sinen wive, Willemsi dochter van Drienmilen voirs., mid onser hand ghemaecht heeft toit hoirre lijftocht den tiende in Graveland alsoe groet als hi nuj te tyden k van ons houd, voirt soe heeft hi hoir ghemaicht mid onser hand die zijtwinde legghende ane yeweder zide vanl den ambocht van Graveland voirs. alsoe groet als hise oic nu te tyden vanm ons houd te liene; in wilker lijftocht voirscreven wi gheloven te houden joncfrou Katherinenn voirs. als wi sculdich sien te doene.

In orkonde etc. Ghegheven te Kaynoto des dinxendaghesp op sente Baven dach int jair XXXIIo.

a
Moiln. B.
b
Will. AB.
c
hier van Heneg. B.
d
Willaems B.
e
Moilnaer B.
f
Ph's AB.
g
Moilnaers B.
h
Katerinen B.
i
Will's A; Willaems B.
j
de laatste letter onduidelijk, gecorrigeerd uit e A.
k
hier es, geëxpungeerd A; hier es ende B.
l
geschreven over uitgeveegde letters A.
m
v gecorrigeerd A.
n
Katerinen B.
o
Canod B.
p
de eerste letter verbeterd uit iets anders, mogelijk de aanzet van een lange s A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Catharina Willemsdr. van Drimmelen, echtgenote van Jan de Molenaar Filipsz.