personen

mr. Adolph Hendrik Cramer

geboren: 02-04-1757 te Delden
overleden: 08-08-1824 te Twello

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 66.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 78 (1994) 20.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 1708

functies in bovenlokale instellingen

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 26-05-1795 - 01-03-1796
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 16 februari 1796.

functie: commissaris
instelling: Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Besturen
van: 22-02-1799 - 06-1802
namens: Oude IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Overijssel (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 31-12-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Commissarissen der Bataafse Posterijen
van: 06-12-1802 - 1805
anderen met deze aanstelling...

Op 29 april 1805 in deze functie gecontinueerd. Hij zetelde te Zwolle.

functie: inspecteur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Posterijen
van: 10-10-1807 - 1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 16-11-1809 - 30-07-1810
namens: Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de IJssel
anderen met deze aanstelling...