personen

mr. Reint Wolter baron Sloet van Marxveld

Ook bekend als Sloet tot Lindenhorst.

geboren: 24-11-1755 te Vollenhove
overleden: 23-08-1842 te Olst

lid Ridderschap van Overijssel (1780 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: naamstoevoeging 'van Marxveld' 1785.
Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1819.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 776.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 377.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 929.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1787 - 31-10-1787
namens: Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Overijssel (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1840
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag (voor juni 1840).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1814-1861)
van: 20-02-1816 - 01-07-1839
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 20-2-1816.