Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer
Plaats Utrecht
Provincie ? Utrecht
Parochie/anders ?

Onze Lieve Vrouw

Bisdom Utrecht
Dekenaat Utrecht
Begindatum 1740 (oprichting)
Einddatum 1992 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Regionaal
Bronvermelding

Zie 'Archief' en 'Literatuur over de broederschap'.

Opmerkingen

Blijkens Neerlandia catholica of het katholieke Nederland. Ter herinnering aan het gouden priesterfeest van Z.H. paus Leo XIII (Utrecht 1888) 463 heeft de broederschap op dat moment 16034 leden en zijn er 56 parochies aangesloten.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer Buitenland

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Utrechts Archief
Naam collectie archief van de parochie van Onze Lieve Vrouwe ten hemelopneming, voor 1855 statie buiten Witte Vrouwen 1741-1970
Beheersnummer 822-6
Toegang inventaris
Statuten ja

1829-1931

Reglementen ja

'Reglement betreffende broederschap Achterveld, Soest en Laren tot eer van Jezus onzen Heiland en van zijne gebenedijde moeder Maagd Maria, opnieuw begonnen in 1803' (wellicht als voorbeeld gebruikt?).

Ledenlijsten ja

1841 (Broedermeesters)

ca. 1900 (aangesloten pastoors en kapelaans)

1741-1913 onder inv. nr. 39-40, onzeker)

Notulen ja

1845-1978

Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen ja

Foto's ca. 1925.

Correspondentie ja

1853-1982

Financiële stukken ja

1844-1927

Overige stukken ja

o.a.

Lijst voorwerpen die voor processie worden meegenomen 1965.

'Twee honderd jarig jubelfeest ter vereering van Maria onder den titel van Troosteres der bedrukten te Kevelaer in het jaar 1842'

'Utrechtsche processie naar Kevelaer ter gedachtenis van haar honderdvijftigjarig bestaan 1740-1890'.

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
  • Dohms, Peter, Die Wallfahrt nach Kevelaer zum Gnadenbild der 'Trösterin der Betrübten". Nachweis und Geschichte der Prozessionen von den Anfängen bis zur Gegenwart. 350 Jahre Kevelaer-Wallfahrt 1642-1992 bd. 2 (Kevelaer 1992) 366.. PicartaWorldcat

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Reglement van het Utrechtsche Broederschap van O.L. Vrouw van Kevelaar, gearresteerd den vijftienden Maart 1845 (Grave 1850). PicartaWorldcat
  • Berigt wegens het Broederschap der H. Maagd en Moeder Gods Maria. Onder den titel van: O.L.V. van Kevelaar gevestigd te Utrecht (Utrecht 1850). PicartaWorldcat
  • Reglement van het Utrechtsche broederschap van O.L. Vrouw van Kevelaar, gearresteerd den 15 maart 1845 en herzien den 16 augustus 1862 ('s-Hertogenbosch 1877). PicartaWorldcat
  • Bericht van het Broederschap der H. Maagd en Moeder Gods Maria, onder den titel van O.L.V. van Kevelaar, gevestigd te Utrecht (Utrecht 190x). PicartaWorldcat