Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Rozenkrans

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de Heilige Rozenkrans
Plaats Terheijden
Provincie ? Noord-Brabant
Bisdom Breda
Dekenaat Oosterhout
Begindatum 1662 (oprichting)
Einddatum 1931 (laatste vermelding)
Doelgroep Mannen
Bronvermelding

Zie 'Archief'.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de Heilige Rozenkrans Huissen Utrecht

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Tilburg
Naam collectie archief van de Broederschap van de H. Rozenkrans van de R.K. Parochie St. Antonius Abt te Terheijden, 1662 – 1885
Beheersnummer 2426
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten ja

1662-1931

1876-1931 (lijsten van communicanten die lid werden)

Notulen nee
Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie nee
Financiële stukken nee
Overige stukken ja

Oprichtingsakte 1662.

Akte van heroprichting 1833.

Brief waarin de Provinciaal van de Predikheren te Huissen het rechtmatig bestaan van de broederschap te Terheijden bevestigt, 1885.