Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Drievuldigheid

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de Heilige Drievuldigheid
Plaats Velp
Provincie ? Noord-Brabant
Bisdom Den Bosch
Dekenaat Ravenstein-Megen
Begindatum 1671 (oprichting)
Einddatum 1852 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Archief bisdom Den Bosch, visitationes 1852 en zie 'Archief' en 'Publicaties van de broederschap'.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Antwerpen 1642 Buitenland

Archief

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), locatie Grave, archief van de Parochie H. Vincentius en Antonius van Padua te Velp, 1612-1993, inv. nr. 42 (19e eeuw).

Literatuur


Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Forme van ontfanckenisse in het Aerts-broederschap van de Alder-Heyligste Dryvuldigheyt, tot verlossinge der gevangenen Christene slaven by de Turcken ende barbaren, en van de H. Maget Maria van Remedie, opgericht in de Kercke van S. Vincentius Martelaer tot Velp, door den Eerw. Heere Joannes Ermers ... in 't jaer 1671 ... ende op dien selven feest-dag anno 1771 is daer van geviert het hondert-jaerig jubilé door den Eerw. Heere Arnoldus Cuppen ... Als mede het kort begryp van den instel. regulen, principaelste aflaten en pricilegien van 't voorschreven Aertsbroederschap (Venlo 1771). PicartaWorldcat