Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Barbara

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Broederschap van de Heilige Barbara
Plaats Maastricht
Provincie ? Limburg
Parochie/anders ?

St. Servatius

Bisdom Roermond
Dekenaat Maastricht
Begindatum 1470 (oprichting)
Einddatum
Bronvermelding

Zie 'Archief' en 'Publicaties van de broederschap'.

Opmerkingen

Algemeen

Opgericht in de minderbroederskerk, verhuisd naar de Hilariuskapel (ca. 1630), later Hilariuskerk, later St. Jacobskerk. Begin 19e eeuw verhuisd naar St. Servaaskerk.

Zie ook Regionaal Historisch Centrum Limburg, archief van de bisschoppen van Roermond 1840-1940, inv. nr. 468, journaal, 25 januari 1890, benoeming van een directeur. Zie ook databank Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland (Meertens Instituut), 'Maastricht, H. Barbara'.

 

Specifiek

Begindatum: de broederschap werd opnieuw opgericht in 1837.

Einddatum: de broederschap bestaat nog.

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Limburg
Naam collectie archief van de parochie te Maastricht, St. Servaas, deel I (voorheen St. Jacob)
Beheersnummer 21.209A
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen ja

in protocol 1740-1831.

in protocol 1837-1916.

1872-1938 (reglementen met staten van leden)

 

Ledenlijsten ja

1653-1919

Notulen ja

in protocol 1740-1831 (resoluties).

in protocol 1837-1916.

Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

ingekomen brieven 1832, 1913-1946.

Financiƫle stukken ja

1740-1831.

in protocol 1837-1916

1912/13-1962

Overige stukken ja

Bekendmaking tijden waarop leden gedurende octaaf St. Barbara zitting houden in kerk 1829-1831.

Stukken betreffende bevordering devotie tot St. Barbara en geschiedenis broederschap ca. 1830-1965.

Literatuur


Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Reglement der congregatie van de oude en eerwaarde Broederschap der Heilige Maagd en Martelaresse Barbara (Maastricht 1895). PicartaWorldcat
  • Reglement van de oude en eerwaarde Broederschap der Heilige Maagd en Martelaresse Barbara (Maastricht 1913). PicartaWorldcat
  • Naamlijst der heeren confraters van de Broederschap der H. Maagd en Martelares Barbara (Maastricht 1916). PicartaWorldcat
  • Eenige wetenswaardige bijzonderheden aangaande onze Broederschap (Maastricht 1917). PicartaWorldcat
  • Reglement van de oude en eerwaarde Broederschap der H. Maagd en Martelaresse Barbara (Maastricht 1924). PicartaWorldcat
  • Reglement van de oude en eerwaarde Broederschap der H. Maagd en Martelaresse Barbara (1938). PicartaWorldcat
  • Schaepkens van Riempst, Th., Broederschap der Heilige Maagd en Martelares Barbara (Maastricht 1962). PicartaWorldcat
  • Broederschap der Heilige Maagd en Martelares Barbara. Uitgegeven bij gelegenheid van de herdenking in 1987 van de heroprichting op 12 november 1837 (1987).