Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch

Naam archiefvormer Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch
Periode van bestaan 1915-1965
Land van herkomst archiefvormer

Naam, varianten

KMBH

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Nederlandse Katholieke Middenstandsbond

 

De Katholieke Middenstandsbond, bisdom Den Bosch vormde een eigen Emigratiedienst en was in 1950 betrokken bij de oprichting van het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan (DECO) en in 1953 bij de oprichting van de Interdiocesane Emigratiestichting in de bisdommen Breda en Den Bosch (IDES). Het vaardigde één vertegenwoordiger af naar het bestuur van de IDES.

 

Op basis van dit lidmaatschap kon de Katholieke Middenstandsbond, bisdom Den Bosch vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De KMBH had de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, commerciële, culturele en sociaal-hygiënische belangen van katholieke middenstanders in het bisdom Den Bosch tot taak.

 

De emigratiedienst verzorgde aanvankelijk de algemene en individuele emigratievoorlichting; verzorgde voorbereidingscursussen en hielp bij de administratieve voorbereiding en dossiervorming bij emigratie van leden en later m.n. de contacten met het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan en de Inter-Diocesane Emigratie Stichting.

Voorloper

plaatselijke middenstandsverenigingen

Opvolger

geen (MKB- regio Noord-Brabant)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Statuten van de Katholieke Middenstandsbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch en van de plaatselijke afdelingen van de Katholieke Middenstandsbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1950) 16 p.

 

Stuwing.Tijdschrift van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1945/1946-1966. [Ten dele voortzetting van De Nederlandse Middenstand. Weekblad voor het zelfstandig kleinbedrijf in ambacht, handel, nijverheid en verkeer; voortgezet als De katholieke ondernemer]

 

Ora et Labora. Orgaan van de Ora et Labora-clubs van de NKMB 1947-1953. [Voortgezet als De kern. Uitgave van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, Centrale van Katholieke Ondernemersorganisaties in Midden- en Kleinbedrijf 1953-1982, verscheen maandelijks, later 4x per jaar]

 

Verslag over de werkzaamheden van de Katholieke Emigratiebureaux in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch (Tilburg 1956). [KDC-brochure, signatuur Tz c 5261]

 

literatuur

Heuvel, N.H.L. van den (red.), Een halve eeuw zelfstandige middenstand in het bisdom 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1952).

 

Kok, Th., Katholieke Middenstandsbond in het bisdom 's-Hertogenbosch. Organisatie van zelfstandige ondernemers in midden- en kleinbedrijf (Den Bosch 1967) 5 p.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch

Periode archief

1928-1971

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 873 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom 's-Hertogenbosch (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 313

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten KMBH 1950 (inv.nr. 853)

- Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1946-1955 (inv.nrs. 506-508; 845)

 

emigratie

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1952 (inv.nr. 469)

 

- Redevoering 'Middenstand en Emigratie' van prof. De Quay over de werkgelegenheid in Brabant, gehouden tijdens een voorlichtingsdag van de Diocesane Middenstandsbond z.j. (inv.nr. 715)

 

emigranten

- Brieven en doorslagen van brieven over emigratie, alfabetisch op naam 1950-1951 (inv.nr. 627)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de Stichting van de Arbeid 1948-1950 (inv.nr. 467)

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

KMBH

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Nederlandse Katholieke Middenstandsbond

 

De Katholieke Middenstandsbond, bisdom Den Bosch vormde een eigen Emigratiedienst en was in 1950 betrokken bij de oprichting van het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan (DECO) en in 1953 bij de oprichting van de Interdiocesane Emigratiestichting in de bisdommen Breda en Den Bosch (IDES). Het vaardigde één vertegenwoordiger af naar het bestuur van de IDES.

 

Op basis van dit lidmaatschap kon de Katholieke Middenstandsbond, bisdom Den Bosch vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

Taak, activiteiten

De KMBH had de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, commerciële, culturele en sociaal-hygiënische belangen van katholieke middenstanders in het bisdom Den Bosch tot taak.

 

De emigratiedienst verzorgde aanvankelijk de algemene en individuele emigratievoorlichting; verzorgde voorbereidingscursussen en hielp bij de administratieve voorbereiding en dossiervorming bij emigratie van leden en later m.n. de contacten met het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan en de Inter-Diocesane Emigratie Stichting.

Voorloper

plaatselijke middenstandsverenigingen

Opvolger

geen (MKB- regio Noord-Brabant)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

 

Literatuur

periodieken

Statuten van de Katholieke Middenstandsbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch en van de plaatselijke afdelingen van de Katholieke Middenstandsbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1950) 16 p.

 

Stuwing.Tijdschrift van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1945/1946-1966. [Ten dele voortzetting van De Nederlandse Middenstand. Weekblad voor het zelfstandig kleinbedrijf in ambacht, handel, nijverheid en verkeer; voortgezet als De katholieke ondernemer]

 

Ora et Labora. Orgaan van de Ora et Labora-clubs van de NKMB 1947-1953. [Voortgezet als De kern. Uitgave van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, Centrale van Katholieke Ondernemersorganisaties in Midden- en Kleinbedrijf 1953-1982, verscheen maandelijks, later 4x per jaar]

 

Verslag over de werkzaamheden van de Katholieke Emigratiebureaux in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch (Tilburg 1956). [KDC-brochure, signatuur Tz c 5261]

 

literatuur

Heuvel, N.H.L. van den (red.), Een halve eeuw zelfstandige middenstand in het bisdom 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1952).

 

Kok, Th., Katholieke Middenstandsbond in het bisdom 's-Hertogenbosch. Organisatie van zelfstandige ondernemers in midden- en kleinbedrijf (Den Bosch 1967) 5 p.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch

Periode archief

1928-1971

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 873 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom 's-Hertogenbosch (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 313

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten KMBH 1950 (inv.nr. 853)

- Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1946-1955 (inv.nrs. 506-508; 845)

 

emigratie

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1952 (inv.nr. 469)

 

- Redevoering 'Middenstand en Emigratie' van prof. De Quay over de werkgelegenheid in Brabant, gehouden tijdens een voorlichtingsdag van de Diocesane Middenstandsbond z.j. (inv.nr. 715)

 

emigranten

- Brieven en doorslagen van brieven over emigratie, alfabetisch op naam 1950-1951 (inv.nr. 627)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de Stichting van de Arbeid 1948-1950 (inv.nr. 467)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch

Periode archief

1928-1971

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 873 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom 's-Hertogenbosch (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 313

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten KMBH 1950 (inv.nr. 853)

- Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1946-1955 (inv.nrs. 506-508; 845)

 

emigratie

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1952 (inv.nr. 469)

 

- Redevoering 'Middenstand en Emigratie' van prof. De Quay over de werkgelegenheid in Brabant, gehouden tijdens een voorlichtingsdag van de Diocesane Middenstandsbond z.j. (inv.nr. 715)

 

emigranten

- Brieven en doorslagen van brieven over emigratie, alfabetisch op naam 1950-1951 (inv.nr. 627)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de Stichting van de Arbeid 1948-1950 (inv.nr. 467)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia