Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Naam archiefvormer Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda
Periode van bestaan 1953-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch; Inter-Diocesane Emigratie Stichting Breda-Den Bosch; Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda; I.D.E.S.; IDES

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Op 11 december 1950 werd het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan (DECO), opgericht in het bisdom Breda. Het was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB); de Katholieke Arbeidersbeweging, de Katholieke Middenstandsbond, de Katholieke Vrouwenbewegingen en de Katholieke Actie in het bisdom Breda. Toen in 1952 de werkzaamheden van het DECO enigszins van de grond kwamen, deed zich de noodzaak tot samenwerking voelen met de emigratiediensten van de standsorganisaties in het bisdom Den Bosch en werd er gewerkt aan de oprichting van een permanent interdiocesaan emigratieorgaan. Het DECO bleef bestaan als contactorgaan voor het bisdom Breda. (bron: KDC, archief NKV, inv.nr. 9323 jaarverslagen emigratiedienst KAB, bisdom Breda 1950-1952, 1954).

 

De Interdiocesane Emigratiestichting werd opgericht in 1953.

Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de volgende standsorganisaties:

- Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond

- Katholieke Arbeidersbeweging in Breda en de Bossche Diocesane Bond van de Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging

- Katholieke Middenstandsbond in de bisdommen Breda en Den Bosch

- R.K. Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand in de bisdommen Breda en Den Bosch

- Katholieke Werkgeversvereniging in de bisdommen Breda en Den Bosch

- St. Adelbertvereniging in de bisdommen Breda en Den Bosch

 

Daarnaast vaardigden de gezamenlijke diocesane vrouwenstandsorganisaties en de gezamenlijke jeugdstandsorganisaties in de beide bisdommen één vertegenwoordiger af, en kregen de emigratieaalmoezeniers van beide bisdommen ook een plaats in het bestuur. Het dagelijks bestuur bestond uit 5-7 leden, waarbij de voorzitter al of niet uit het midden van het bestuur werd gekozen; de overige leden werden door en uit het bestuur benoemd. Het bestuur werd terzijde gestaan door een bisschoppelijk commissaris, benoemd door de bisschop van Den Bosch.

 

De stichting had haar bureau, tevens hoofdkantoor gevestigd in Tilburg (in het pand van de Stichting 'Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant'). Daarnaast maakte zij gebruik van bijkantoren in het werkgebied van beide bisdommen.

 

De Interdiocesane Emigratiestichting was als autonome organisatie vertegenwoordigd in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES). Na een statutenwijziging van de KCES in 1953 was bepaald dat de vier diocesane emigratiestichtingen door vijf personen in het KCES-bestuur zouden worden vertegenwoordigd: 2 vertegenwoordigers uit agrarische kringen; 2 vertegenwoordigers uit arbeiderskringen en 1 vertegenwoordiger uit middenstandskringen (bron: KDC, archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, inv.nr. 733).

 

voorzitter:

1956-na 1967 P. Vriens

 

directeur:

1956-1963 M.A. Krens

1964-na 1967 P. Vrijsen

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Stichting had als doel de behartiging van belangen van emigranten en aspirant-emigranten in beide bisdommen. Hiertoe bevorderde zij de samenwerking van de afzonderlijke emigratiediensten van de standsorganisaties en stimuleerde ze in hun voorlichtingswerkzaamheden. Daarnaast organiseerde de Stichting zelf voorlichtingsavonden en cursussen voor emigranten en onderhield ze contacten met de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten op het gebied van emigratieaangelegenheden, waaronder de KCES.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

Jaarverslag. Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch 1953-?

 

Verslag over de werkzaamheden van de Katholieke Emigratiebureaux in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch (Tilburg 1956). [KDC-brochure, signatuur Tz c 5261]

 

Rijdt, H.C.J. van de, Verslag oriëntatiereis Australië 196x, uitgegeven door de Inter-Diocesane Emigratiestichting (Tilburg 196x). [KDC-signatuur Bf 1584]

Doorgenomen archieven / series

niet gevonden

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

niet van toepassing

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

niet van toepassing

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

niet van toepassing

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de IDES gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, De Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven.

 

Zie ook: Het Regionaal Archief Tilburg, toegangsnr. 1085 Collectie Tilburgse biografieën, 1915-1996, doosnr. 4, map 20 Krens, M.A., Directeur Interdiocesane Emigratie Stichting 1964.

Algemeen

Naam, varianten

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch; Inter-Diocesane Emigratie Stichting Breda-Den Bosch; Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda; I.D.E.S.; IDES

Organisatie en inrichting

Op 11 december 1950 werd het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan (DECO), opgericht in het bisdom Breda. Het was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB); de Katholieke Arbeidersbeweging, de Katholieke Middenstandsbond, de Katholieke Vrouwenbewegingen en de Katholieke Actie in het bisdom Breda. Toen in 1952 de werkzaamheden van het DECO enigszins van de grond kwamen, deed zich de noodzaak tot samenwerking voelen met de emigratiediensten van de standsorganisaties in het bisdom Den Bosch en werd er gewerkt aan de oprichting van een permanent interdiocesaan emigratieorgaan. Het DECO bleef bestaan als contactorgaan voor het bisdom Breda. (bron: KDC, archief NKV, inv.nr. 9323 jaarverslagen emigratiedienst KAB, bisdom Breda 1950-1952, 1954).

 

De Interdiocesane Emigratiestichting werd opgericht in 1953.

Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de volgende standsorganisaties:

- Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond

- Katholieke Arbeidersbeweging in Breda en de Bossche Diocesane Bond van de Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging

- Katholieke Middenstandsbond in de bisdommen Breda en Den Bosch

- R.K. Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand in de bisdommen Breda en Den Bosch

- Katholieke Werkgeversvereniging in de bisdommen Breda en Den Bosch

- St. Adelbertvereniging in de bisdommen Breda en Den Bosch

 

Daarnaast vaardigden de gezamenlijke diocesane vrouwenstandsorganisaties en de gezamenlijke jeugdstandsorganisaties in de beide bisdommen één vertegenwoordiger af, en kregen de emigratieaalmoezeniers van beide bisdommen ook een plaats in het bestuur. Het dagelijks bestuur bestond uit 5-7 leden, waarbij de voorzitter al of niet uit het midden van het bestuur werd gekozen; de overige leden werden door en uit het bestuur benoemd. Het bestuur werd terzijde gestaan door een bisschoppelijk commissaris, benoemd door de bisschop van Den Bosch.

 

De stichting had haar bureau, tevens hoofdkantoor gevestigd in Tilburg (in het pand van de Stichting 'Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant'). Daarnaast maakte zij gebruik van bijkantoren in het werkgebied van beide bisdommen.

 

De Interdiocesane Emigratiestichting was als autonome organisatie vertegenwoordigd in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES). Na een statutenwijziging van de KCES in 1953 was bepaald dat de vier diocesane emigratiestichtingen door vijf personen in het KCES-bestuur zouden worden vertegenwoordigd: 2 vertegenwoordigers uit agrarische kringen; 2 vertegenwoordigers uit arbeiderskringen en 1 vertegenwoordiger uit middenstandskringen (bron: KDC, archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, inv.nr. 733).

 

voorzitter:

1956-na 1967 P. Vriens

 

directeur:

1956-1963 M.A. Krens

1964-na 1967 P. Vrijsen

Taak, activiteiten

De Stichting had als doel de behartiging van belangen van emigranten en aspirant-emigranten in beide bisdommen. Hiertoe bevorderde zij de samenwerking van de afzonderlijke emigratiediensten van de standsorganisaties en stimuleerde ze in hun voorlichtingswerkzaamheden. Daarnaast organiseerde de Stichting zelf voorlichtingsavonden en cursussen voor emigranten en onderhield ze contacten met de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten op het gebied van emigratieaangelegenheden, waaronder de KCES.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur

Jaarverslag. Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch 1953-?

 

Verslag over de werkzaamheden van de Katholieke Emigratiebureaux in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch (Tilburg 1956). [KDC-brochure, signatuur Tz c 5261]

 

Rijdt, H.C.J. van de, Verslag oriëntatiereis Australië 196x, uitgegeven door de Inter-Diocesane Emigratiestichting (Tilburg 196x). [KDC-signatuur Bf 1584]

Doorgenomen archieven / series

niet gevonden

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

niet van toepassing

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

niet van toepassing

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

niet van toepassing

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de IDES gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, De Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven.

 

Zie ook: Het Regionaal Archief Tilburg, toegangsnr. 1085 Collectie Tilburgse biografieën, 1915-1996, doosnr. 4, map 20 Krens, M.A., Directeur Interdiocesane Emigratie Stichting 1964.


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

niet gevonden

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

niet van toepassing

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

niet van toepassing

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

niet van toepassing

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de IDES gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, De Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven.

 

Zie ook: Het Regionaal Archief Tilburg, toegangsnr. 1085 Collectie Tilburgse biografieën, 1915-1996, doosnr. 4, map 20 Krens, M.A., Directeur Interdiocesane Emigratie Stichting 1964.


Analyse archivalia