Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: 1 2 3 446 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1857-04-30 nr. 56

08-05-1857
14-05-1857
05-07-1887

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Bewaarschool a/d Overtoom onder Sloten e.a. Sloten (NH) 1857-07-13 nr. 43

24-07-1857

Vereeniging tot Hervorming van de Nederlandsch-Israëlitische Kerkelijke Eeredienst onder den naam van: "Sjochre Dea" Amsterdam 1860-10-13 nr. 57

24-10-1860

Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860-11-07 nr. 52

14-11-1860
13-06-1863
07-04-1865
19-02-1869

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Den Helder 1861-02-26 nr. 14

23-03-1871

Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Genootschap ter bevordering van Heel- en Verloskunde Amsterdam 1861-05-21 nr. 67

30-05-1861
10-05-1878
17/18-06-1888

Vereeniging "tot Nut der Armen" De Rijp 1861-12-19 nr. 109

03-01-1862
01-03-1872

Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862-06-15 nr. 16

26-06-1862

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Amsterdam 1862-07-04 nr. 54

16-07-1862
28-08-1891
26-01-1893

Maatschappij tot Nut van den Arbeidenden Stand Amsterdam 1862-07-21 nr. 58

08-08-1862

Societeit "Vereeniging" Haarlem 1862-12-24 nr. 57

09-01-1863
16-08-1863
25-09-1872
03-02-1878
17-10-1891
18-03-1898
08-04-1899

Christelijke Wijkvereeniging Amsterdam 1863-01-14 nr. 48

23-01-1863
27-08-1891

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Zaandam 1863-04-25 nr. 62

21-05-1863
16-06-1892

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Haarlem 1863-07-01 nr. 51

16-07-1863
19-07-1892

Israëlitisch Collegie "Nut en Vermaak" onder de zinspreuk "Vrede en Eendracht" Den Helder 1863-08-10 nr. 76

20-08-1863
14-01-1866

Het Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863-09-18 nr. 52

26-09-1863
07-02-1893

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amsterdam 1864-01-12 nr. 72

13-02-1864
24-06-1875
01-08-1880
02-09-1883
06-02-1890
21-10-1898

Nederlandsche Evangelische Protestanten-Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Monnickendam 1864-01-16 nr. 59

18-02-1864

Christelijke Vrouwenvereeniging "tot Heil der Armen" Hilversum 1864-02-02 nr. 86

24-02-1864
25-08-1898

Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864-02-07 nr. 2

28-02-1864

Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

Hulpgenootschap tot bevordering der Evangelische Zending zoo uitwendige als inwendige Twisk 1864-02-20 nr. 100

11-03-1864

Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam Amsterdam 1864-04-14 nr. 85

02-06-1864
24-01-1893

Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden Hoorn 1864-05-10 nr. 40

07-06-1864
09-06-1894

Vereeniging "De Hulpbank" Hoorn 1864-07-26 nr. 45

12-08-1864
29-03-1866
30-07-1873
08-07-1902

1863-07-01
De Christelijk Afgescheiden Gemeente Venneperdorp 1864-08-16 nr. 77

07-09-1864

De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Vereeniging "De Christelijke afgescheiden Gemeente te Haarlemmermeer (Oostzijde)" Haarlemmermeer 1864-11-19 nr. 55

04-12-1864

Vereeniging "de Kinder-bewaarschool" Spaarndam 1865-04-20 nr. 34

04-05-1865

Vereeniging ter verbreiding der waarheid Enkhuizen 1865-05-04 nr. 61

21-05-1865
09-07-1897

1865-05-04
Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Den Helder 1865-07-03 nr. 43

03-08-1865
13-06-1895

Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

Israëlitische Vereeniging "Nut en Vermaak" Hoorn 1865-11-17 nr. 58

06-12-1865

Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

De Christelijk Afgescheiden Gemeente Amstelveen 1866-03-28 nr. 34

05-04-1866

Vereeniging voor Israëlitisch Godsdienstonderwijs te Amsterdam Amsterdam 1866-04-11 nr. 67

26-04-1866

Vrije Hervormde Gemeente Hoorn 1866-05-17 nr. 56

12-06-1866
11-01-1889
12-04-1892
20-12-1893
01-08-1902

De Nederlandsche Koraalvereeniging Amsterdam 1866-07-13 nr. 67

26-07-1866

Vereeniging "Neêrland's Werkman" Amsterdam 1866-09-04 nr. 45

29-09-1866
19-06-1880
25-09-1891
20-10-1892

Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866-09-11 nr. 50

10-10-1866
12-12-1895

Nederlandsch Luthersche Jongelings- en Jongelings-vrienden Vereeniging, onder de zinspreuk: "Wees getrouw" Amsterdam 1866-11-05 nr. 74

16-11-1866

Vereeniging voor Evangelisatie en Onderwijs Haarlem 1866-11-15 nr. 65

01-12-1866

Vereeniging tot verzekering van het duurzaam bestaan van de Sophia-bewaarschool Velsen 1866-12-12 nr. 51

28-12-1866
04/05-10-1896

Vereeniging tot verhooging van 's lands weerbaarheid "Voor Vaderland en Koning" Haarlem 1866-12-30 nr. 29

20/21-01-1867
28-06-1867
09-04-1896
01-12-1896

Algemeen Nederlandsch Typografenbond Amsterdam 1867-04-30 nr. 70

05-06-1867
06-06-1884
18-07-1889
07-10-1892
20/21-12-1896

Vereeniging "Weten en Werken" Haarlem 1867-05-03 nr. 89

06-06-1867
14/15-03-1897

1866-10-01
Vereeniging van handelaren en fabrikanten in zilveren en gouden werken te Amsterdam, onder de zinspreuk: "Een zij ons doel" Amsterdam 1867-05-23 nr. 40

06-07-1867

Amsterdamsche Vereeniging der Volksweerbaarheid "Pro Patria" Amsterdam 1867-05-29 nr. 68

19-07-1867
22-02-1873

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: 1 2 3 446 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.