Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van eigenaren van preferente aandeelen in The Atchison Topeka and Santa Fé Railway Company Amsterdam 1896-04-25 nr. 38

11-07-1896

1896-04-16
Vereeniging van eigenaren van huizen met vergunning Amsterdam 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1902-02-13
Vereeniging van directeuren van hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus Amsterdam 1892-10-21 nr. 37

22-11-1892

Vereeniging van Diamantslijperijen Amsterdam 1895-08-30 nr. 33

06/07-10-1895

1895-01-01
Vereeniging van Deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiën in Nederland Amsterdam 1885-06-05 nr. 33

18-07-1885
14-11-1888
14-09-1893
28-06-1895
29-09-1898

Vereeniging van depothouders der stoom-, meel- en broodfabriek "Ceres" onder de zinspreuk: Door eendracht verbetering Amsterdam 1899-11-13 nr. 48

03/04-12-1899

1898-02-01
Vereeniging van den tabakshandel Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

06-06-1903

1903-02-06
Vereeniging van de Vereenigde Rijtuig- en wagenmakersgezellen onder de zinspreuk: "Loon naar Werken" Amsterdam 1879-11-12 nr. 48

10-12-1879

Vereeniging van de Paradijs-loge no. 1 van den independent order of odd fellows (onafhankelijke orde van vrije broederen) Amsterdam 1897-08-11 nr. 45

26-08-1897

1877-03-17
Vereeniging van Credietinstellingen Amsterdam 1900-11-29 nr. 31

13-12-1900

1900-05-07
Vereeniging van Controleurs en Adjunct-Controleurs der Directe Belastingen en van het Kadaster Amsterdam 1889-06-21 nr. 26

08-10-1889

Vereeniging van conducteurs en koetsiers der Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij, genaamd "Ons belang" Amsterdam 1893-03-08 nr. 21

12-04-1893
28-02-1899
11-01-1902

Vereeniging van cacao- en chocoladefabrikanten in Nederland Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

10-03-1903

1902-08-26
Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in de provincie Noordholland Amsterdam 1874-12-22 nr. 41

13/14-06-1875
20-02-1891
23-11-1899

Vereeniging van brigadiers der Amsterdamsche gemeentepolitie "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1901-03-22 nr. 36

16-04-1901

1900-11-16
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
Vereeniging van boden en portiers ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Eendracht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

13-05-1902

1901-11-29
Vereeniging van binnenlandsche postduivenliefhebbers "Prins Hendrik" Amstelveen 1902-04-07 nr. 44

19-04-1902

1897-08-11
Vereeniging van bezoldigde agenten van politie "Plicht en Recht" Hilversum 1901-12-14 nr. 56

12/13-01-1902

1901-10-17
Vereeniging van belanghebbenden bij de koffie-cultuur in Nederlandsch-Indië Amsterdam 1898-06-20 nr. 35

05-07-1898

1898-05-01
Vereeniging van Behangersgezellen: "Onderling Eensgezind" Amsterdam 1872-11-19 nr. 23

03-01-1873

Vereeniging van Assuradeuren Amsterdam 1878-11-19 nr. 50

05-01-1879
14-07-1886

Vereeniging van assistenten der posterijen Amsterdam 1894-05-01 nr. 23

12-06-1894

1893-11-19
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1899-06-02 nr. 46

14-06-1899

1899-01-09
Vereeniging van Amsterdamsche wielrijders Amsterdam 1898-05-20 nr. 53

02-06-1898

1898-04-21
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
Vereeniging van ambtenaren ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Belang en Ontwikkeling" (B en O) Amsterdam 1898-06-20 nr. 31

05-07-1898
05/06-01-1902

1897-12-21
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Vereeniging van ambtenaren der Registratie en Domeinen Amsterdam 1893-12-22 nr. 28

20-02-1894

Vereeniging van ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen Amsterdam 1893-04-11 nr. 5

10-05-1893

Vereeniging van ambtenaren bij de technische diensten der gemeente Amsterdam, genaamd A.P. (Algemeene Plichtsbetrachting) Amsterdam 1896-09-21 nr. 22

22-10-1896
04-07-1902

1894-02-02
Vereeniging van ambtenaren bij de gemeentelijke telephoon te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-02-28
Vereeniging van Administratief personeel bij de Politie der Gemeente Amsterdam, genaamd: "Ontwikkeling en Belang" Amsterdam 1899-06-19 nr. 61

02/03-07-1899

1893-10-08
Vereeniging van adjunct-inspecteurs en adjunct-inspectrices van den arbeid Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

24-06-1902

1901-01-05
Vereeniging van aannemers van het slopen van gebouwen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-04-01
Vereeniging van Aannemers en Werkgevers voor den Handel en het Scheepvaartbedrijf "Aller Belang" Amsterdam 1901-02-12 nr. 27

28-02-1901

1900-10-19
Vereeniging van aandeelhouders in de Deltic Investment Company Amsterdam 1895-03-05 nr. 25

23-04-1895
06-08-1895

1895-02-18
Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Vereeniging "Trouw en Plicht" van ambtenaren der gemeentebelastingen, belast met de bediening van sluizen en bruggen Amsterdam 1897-07-21 nr. 39

08/09-08-1897

1897-02-18
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden Krommenie 1868-04-04 nr. 67

23-04-1868
09-11-1886
18/19/20-04-1897

Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogende ingezetenen der gemeente Uithoorn, gedurende den winter Uithoorn 1894-01-15 nr. 32

11/12-03-1894

Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871-06-04 nr. 6

21-06-1871
22/23-04-1900

Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen De Rijp 1871-07-16 nr. 27

04-08-1871
06-02-1878

Vereeniging tot werkverschaffing Sloten (NH) 1894-07-27 nr. 33

29-08-1894
18-01-1899
01-03-1902

1894-05-10
Vereeniging tot werkverschaffing Enkhuizen 1895-09-06 nr. 21

04-10-1895

1895-08-19
Vereeniging tot werkverschaffing Amstelveen 1896-06-24 nr. 36

11-08-1896

1895-10-08
Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1887-10-20 nr. 24

19-11-1887

Vereeniging tot werkverschaffing Buiksloot 1899-06-05 nr. 50

21-06-1899

1899-04-12
Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij Landsmeer 1870-04-16 nr. 8

12-05-1870

Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling Hilversum 1888-01-11 nr. 3

01-04-1888

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.