Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00210
19-09-1952
Samenvatting
Foto Btz:60271. Beknopt verslag 1e zitting Assemblée ad hoc voor het ontwerpen van een verdrag tot instelling van een Europese Politieke Gemeenschap.

Nederlands verslag, doorgestuurd door Beyen aan Zijlstra. Onder voorzitterschap van Spaak gaat de Assemblée, naar voorbeeld van de gebruiken binnen de EGKS, zich buigen over de overeen te komen grondslagen van een EPG. De steller betoont zich voorzichtig kritisch, met name n.a.v. de beschikbare tijd voor de leden van de Assemblée, die naast hun lidmaatschap ook nog posities hebben in de nationale parlementen, in de Raad van Europa en in de Schuman-Assemblée. Een commissie belast met de voorbereiding van de ad hoc Assemblée wordt samengesteld, met daarin voor Nederland Blaisse, Bruins Slot en Van der Goes van Naters.