Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00517
24-02-1977
Actoren
Brief
Samenvatting
Jørgensen aan Callaghan.
Jørgensen antwoordt Callaghan op zijn brief naar aanleiding van de brief van de Franse President over de organisatie van de Europese Raad. Jørgensen denkt dat ze wel snel tot overeenstemming kunnen komen, mede omdat niemand wil dat de ER een beroepsorgaan wordt van de Algemene Raad. Hij noemt de Britse suggestie om de voorzitter een paper voor te laten bereiden interessant. Daarnaast ondersteunt hij het Britse voorstel om de ministers van BZ en Financiën (of Landbouw) samen te laten komen kort voor aanvang van de ER om ‘last minute’ ontwikkelingen te vergelijken.
Toegevoegd: Brief van Jørgensen aan Giscard d'Estaing.
In zijn brief aan de Franse President verwijst Jørgensen ook naar de suggestie van Callaghan.