Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

588 teksten gevonden

UT 148 1057/04/23 * Koning Hendrik IV bevestigt de schenking door zijn voorgangers aan de Utrechtse...
ZE 025 1223/05/31 * Graaf Floris IV en Dirk, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, verlenen aan...
KE 128 1224/04/29 Graaf Floris IV schenkt aan Nicolaas Persijn van Haarlem en Willem van Egmond het...
ZH 139 1248/01/26 Willem, gekozen rooms-koning, bevestigt de door graaf Floris IV aan de broeders...
ZH 140 1252/10/25 Rooms-koning Willem II verruimt met instemming van zijn broer Floris de door...
ZH 141 1279/01/24 Graaf Floris V belooft de broeders van de Duitse Orde dat hij de door zijn vader,...
WI 340x 1279/09/23 * Simon van Teilingen, baljuw van Noordholland, wijst uit naam van de graaf aan...
AW 125 1280/12/01 Willem van Haarlem, zoon van wijlen heer Simon van Haarlem, verkoopt een erfelijk...
WI 341x 1282/06/25 Graaf Floris V verklaart dat de hoge rechtsmacht van Papendrecht en een aantal...
ZH 360 1283/03/28 Graaf Floris V erkent dat heer Willem van Horn en Altena, ridder, ten overstaan...
FR 101 1283/04/29 Graaf Floris V verkoopt de dorpen Huisduinen en Oudorp met toebehoren voor 250...
WI 342 1283/05/03 Graaf Floris V verklaart dat heer Willem van Brederode voor de grafelijke Raad...
KE 127 1283/06/27 Graaf Floris V verklaart dat heer Willem van Egmond, ridder, ten overstaan van...
WI 273 1284/06/07 Graaf Floris V verleent de burgers van Dordrecht tolvrijdom in het gehele...
ZE 152 1287/07/05 Graaf Floris V verleent Willem Claymansz. het eeuwigdurende recht de Coyaerds...
WI 228 1287/11/02 Graaf Floris V bevestigt de schenking door Gerard van Velsen aan diens echtgenote...
ZE 302 1290/03/14 Graaf Floris V beleent Jan zoon van Jan van Abbenbroek en Jan en Willem zonen van...
FR 100 1290/05/20 Graaf Floris V bevestigt heer Willem van Egmond in het bezit van het ambacht...
WI 322 1290/09/17 Willem, ridder, heer van Strijen, staat zijn neef Willem Hugemansz. erfelijk toe...
ZH 179 1291/03/17 Graaf Floris V beleent Willem Zonderland met de rechtsmacht naar Zeeuws recht,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie