10. Colofon

 
English | Nederlands

Colofon

Het project werd sinds de jaren 1980 opgezet en uitgevoerd door Loes van der Valk als universitair docent aan de faculteit der Historische en Kunstwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is tevens lid van de onderzoeksgroep Group formation and civil society van het Posthumus instituut.

Bij de uitvoering van het project werd zij terzijde gestaan door verschillende personen. Marja Griffioen assisteerde bij het verzamelen van gegevens in het armenzorgarchief. Joost van Genabeek voerde de gegevens over de zieken- en begrafenisfondsen uit het armenzorgarchief in in een database van het IISG, ontworpen door Leen Breure. In de tweede fase heeft Anna Jagtman de gegevens omgezet in een MS Acces database, nieuwe gegevens ingevoerd en de nodige bewerkingen uitgevoerd. Na het afstuderen van Anna heeft Martine Tordoir regelmatig geassisteerd bij de verwerking en bewerking van de gegevens.

In 2010 bood Loes van der Valk de database aan het toenmalige Instituut voor Nederlandse Geschiedenis aan ter publicatie. Tussen 2011 en 2013 voerden Jelle Gerbrandy en Rik Hoekstra de nodige bewerkingen uit en publiceerden de database op de website van Huygens ING.