Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Centraal Bureau voor de Statistiek

Naam archiefvormer Centraal Bureau voor de Statistiek
Periode van bestaan 1899 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

C.B.S., CBS

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Economische Zaken

 

Het CBS werd opgericht in 1899 als een autonome rijksdienst. Tot 1932 ressorteerde het CBS onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf dat moment onder Economische Zaken. Gedurende de onderzoeksperiode stond het CBS onder leiding van een directeur.

Het aantal afdelingen groeide tijdens de Tweede Wereldoorlog naar 11.

In 1947 werd het CBS gereorganiseerd. Naast een aantal administratieve afdelingen waren er acht statistische.

Afdeling 1 vervaardigde bevolkingsstatistieken en jaarcijfers en daarmee ook de statistieken voor de buitenlandse migratie.

 

Er was geen directe samenwerking tussen het CBS en het Commissariaat voor de Emigratie. De Nederlandse Emigratie Dienst hield zelfstandig statistieken bij op basis van eigen definities en criteria.

 

directeuren van het CBS:

1939-1966 Ph.J. Idenburg

1966-1973 J.Ch.W. Verstege

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De voornaamste taak is het verzamelen, bewerken en publiceren van alle statistische opgaven, die door de directeur voor de praktijk of de wetenschap nuttig worden geacht. Het statistisch onderzoek kan worden ingesteld op initiatief van de Centrale Commissie voor de Statistiek of in opdracht van de minister van Economische Zaken.

Voorloper

Centrale Commissie voor de Statistiek

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarverslag over ... [1899-1992]. Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Voorburg, 1900-1994.

[Ook met omslagtitel: Verslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar ... , en: Jaarverslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Diensten der Volks- en Beroepstelling en Bedrijfstelling over het jaar .... M.i.v. 1901 onder de titel: Jaarverslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over .... ]

 

Statistiek van de buitenlandse migratie. Centraal Bureau voor de Statistiek (External migration statistics) Den Haag, 1948-1983.

 

literatuur

Assen, J.G.M., en M.L. van der Heijde, Bronnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Nijmegen 1985).[3 dln. in 5 banden]

 

Elich, J.H., 'Internationale migratiegegevens. Enkele moeilijkheden en mogelijkheden.' Tijdschrift voor openbaar bestuur, 9 (1983), 13-16. [m.b.t. de moeilijkheden bij vergelijking tussen cijfers, verzameld door het CBS en cijfers, verzameld door de Nederlandse Emigratie Dienst als gevolg van het gebruik van verschillende definities etc.]

 

Erwich, B., en J.G.S.J. van Maarseveen (red.), Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw (Voorburg/Amsterdam 1999) 616 p.

[Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op omslag: 1899-1999 cijfers voor iedereen]

[met een bijdrage van Van Maarseveen over internationale statistieken]

 

Kuijlaars, A.-M., Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS), 1899-1996 (Voorburg en Amsterdam 1999) 603 p.

 

Nicolaas, Han, Arno Sprangers en Joop Garssen, 'Immigrants outnumber emigrants', in: Joop Garssen et al, ed., Vital events. Past, present and future of the Dutch population (Voorburg 1999).

Doorgenomen archieven / series

historisch archief van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Periode archief

1899-

Vindplaats

Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag (Leidschenveen)

Openbaarheid

niet. Geïnteresseerden dienen contact op te nemen met het CBS.

Omvang; inventarisnummers

periode 1899-1950, 12,5 m., 749 inv.nrs.

periode 1951- , onbekend, niet bewerkt

Informatiedrager
Vernietigd

conform interne voorschriften worden de z.g. brondocumenten zoals enquêteformulieren en ingevulde staten, omwille van de bescherming van de privacy ca. 10 jaar na datum vernietigd. Het CBS mag geen individueel herleidbare gegevens aan derden verstrekken.

Toegang(en)

periode 1899-1950: Gelissen, L.M.M.

Inventaris van het archief van het Centraal Bureau voor de Statistiek 1899-1950 (Voorburg 1999) [inventaris met historische en archivistische inleiding]

periode 1951 - , kaartsysteem (papier) aanwezig op het hoofdkantoor van het CBS te Den Haag

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

periode 1899-1950: inv.-Gelissen: trefwoordenindex

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet onderzocht

Statistische gegevens

zie Raad voor de EmigratieBasistabellen ingevuld# statistieken onderzoeksgids voor een vergelijking tussen de vertrekcijfers van het CBS en de NED over de periode 1945-1967

 

zie ook:statline.cbs.nl. Het trefwoord migratie geeft diverse tabellen.

Inhoud overig

niet onderzocht

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De tabellen van de onderzoeksgids zijn gemaakt op basis van brongegevens van het CBS uit Statistiek van de buitenlandse migratie. Centraal Bureau voor de Statistiek (External migration statistics) Den Haag, 1948-1983 en met behulp van CBS-medewerker Han Nicolaas.

Algemeen

Naam, varianten

C.B.S., CBS

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Economische Zaken

 

Het CBS werd opgericht in 1899 als een autonome rijksdienst. Tot 1932 ressorteerde het CBS onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf dat moment onder Economische Zaken. Gedurende de onderzoeksperiode stond het CBS onder leiding van een directeur.

Het aantal afdelingen groeide tijdens de Tweede Wereldoorlog naar 11.

In 1947 werd het CBS gereorganiseerd. Naast een aantal administratieve afdelingen waren er acht statistische.

Afdeling 1 vervaardigde bevolkingsstatistieken en jaarcijfers en daarmee ook de statistieken voor de buitenlandse migratie.

 

Er was geen directe samenwerking tussen het CBS en het Commissariaat voor de Emigratie. De Nederlandse Emigratie Dienst hield zelfstandig statistieken bij op basis van eigen definities en criteria.

 

directeuren van het CBS:

1939-1966 Ph.J. Idenburg

1966-1973 J.Ch.W. Verstege

Taak, activiteiten

De voornaamste taak is het verzamelen, bewerken en publiceren van alle statistische opgaven, die door de directeur voor de praktijk of de wetenschap nuttig worden geacht. Het statistisch onderzoek kan worden ingesteld op initiatief van de Centrale Commissie voor de Statistiek of in opdracht van de minister van Economische Zaken.

Voorloper

Centrale Commissie voor de Statistiek

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken

Jaarverslag over ... [1899-1992]. Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Voorburg, 1900-1994.

[Ook met omslagtitel: Verslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar ... , en: Jaarverslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Diensten der Volks- en Beroepstelling en Bedrijfstelling over het jaar .... M.i.v. 1901 onder de titel: Jaarverslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek over .... ]

 

Statistiek van de buitenlandse migratie. Centraal Bureau voor de Statistiek (External migration statistics) Den Haag, 1948-1983.

 

literatuur

Assen, J.G.M., en M.L. van der Heijde, Bronnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Nijmegen 1985).[3 dln. in 5 banden]

 

Elich, J.H., 'Internationale migratiegegevens. Enkele moeilijkheden en mogelijkheden.' Tijdschrift voor openbaar bestuur, 9 (1983), 13-16. [m.b.t. de moeilijkheden bij vergelijking tussen cijfers, verzameld door het CBS en cijfers, verzameld door de Nederlandse Emigratie Dienst als gevolg van het gebruik van verschillende definities etc.]

 

Erwich, B., en J.G.S.J. van Maarseveen (red.), Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw (Voorburg/Amsterdam 1999) 616 p.

[Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op omslag: 1899-1999 cijfers voor iedereen]

[met een bijdrage van Van Maarseveen over internationale statistieken]

 

Kuijlaars, A.-M., Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS), 1899-1996 (Voorburg en Amsterdam 1999) 603 p.

 

Nicolaas, Han, Arno Sprangers en Joop Garssen, 'Immigrants outnumber emigrants', in: Joop Garssen et al, ed., Vital events. Past, present and future of the Dutch population (Voorburg 1999).

Doorgenomen archieven / series

historisch archief van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Periode archief

1899-

Vindplaats

Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag (Leidschenveen)

Openbaarheid

niet. Geïnteresseerden dienen contact op te nemen met het CBS.

Omvang; inventarisnummers

periode 1899-1950, 12,5 m., 749 inv.nrs.

periode 1951- , onbekend, niet bewerkt

Informatiedrager
Vernietigd

conform interne voorschriften worden de z.g. brondocumenten zoals enquêteformulieren en ingevulde staten, omwille van de bescherming van de privacy ca. 10 jaar na datum vernietigd. Het CBS mag geen individueel herleidbare gegevens aan derden verstrekken.

Toegang(en)

periode 1899-1950: Gelissen, L.M.M.

Inventaris van het archief van het Centraal Bureau voor de Statistiek 1899-1950 (Voorburg 1999) [inventaris met historische en archivistische inleiding]

periode 1951 - , kaartsysteem (papier) aanwezig op het hoofdkantoor van het CBS te Den Haag

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

periode 1899-1950: inv.-Gelissen: trefwoordenindex

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet onderzocht

Statistische gegevens

zie Raad voor de EmigratieBasistabellen ingevuld# statistieken onderzoeksgids voor een vergelijking tussen de vertrekcijfers van het CBS en de NED over de periode 1945-1967

 

zie ook:statline.cbs.nl. Het trefwoord migratie geeft diverse tabellen.

Inhoud overig

niet onderzocht

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De tabellen van de onderzoeksgids zijn gemaakt op basis van brongegevens van het CBS uit Statistiek van de buitenlandse migratie. Centraal Bureau voor de Statistiek (External migration statistics) Den Haag, 1948-1983 en met behulp van CBS-medewerker Han Nicolaas.


Doorgenomen archieven / series

historisch archief van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Periode archief

1899-

Vindplaats

Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag (Leidschenveen)

Openbaarheid

niet. Geïnteresseerden dienen contact op te nemen met het CBS.

Omvang; inventarisnummers

periode 1899-1950, 12,5 m., 749 inv.nrs.

periode 1951- , onbekend, niet bewerkt

Informatiedrager
Vernietigd

conform interne voorschriften worden de z.g. brondocumenten zoals enquêteformulieren en ingevulde staten, omwille van de bescherming van de privacy ca. 10 jaar na datum vernietigd. Het CBS mag geen individueel herleidbare gegevens aan derden verstrekken.

Toegang(en)

periode 1899-1950: Gelissen, L.M.M.

Inventaris van het archief van het Centraal Bureau voor de Statistiek 1899-1950 (Voorburg 1999) [inventaris met historische en archivistische inleiding]

periode 1951 - , kaartsysteem (papier) aanwezig op het hoofdkantoor van het CBS te Den Haag

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

periode 1899-1950: inv.-Gelissen: trefwoordenindex

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet onderzocht

Statistische gegevens

zie Raad voor de EmigratieBasistabellen ingevuld# statistieken onderzoeksgids voor een vergelijking tussen de vertrekcijfers van het CBS en de NED over de periode 1945-1967

 

zie ook:statline.cbs.nl. Het trefwoord migratie geeft diverse tabellen.

Inhoud overig

niet onderzocht

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De tabellen van de onderzoeksgids zijn gemaakt op basis van brongegevens van het CBS uit Statistiek van de buitenlandse migratie. Centraal Bureau voor de Statistiek (External migration statistics) Den Haag, 1948-1983 en met behulp van CBS-medewerker Han Nicolaas.


Analyse archivalia