Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Mines and Resources

Naam archiefvormer Department of Mines and Resources
Periode van bestaan 1936-1950
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Departement of Mines and Resources werd opgericht in 1936 en bestond uit vijf directies: Mines and Geology; Land, Parks and Forests; Surveys and Engineering; Indian Affairs en Immigration. In 1950 werden de taken op gebied van immigratie overgedragen aan het Department of Citizenship and Immigration.

 

Zie ook: Government of Canada, Immigration Branch en Department of Citizenship and Immigration, Deputy Minister's Office

 

Ministers of Mines and Resources:

18-04-1945 - 10-06-1948 James Allison Glen

11-06-1948 - 31-03-1949 James Angus McKinnon

01-04-1949 - 17-01-1950 William George Gibson

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De eerste drie bovengenoemde afdelingen waren verantwoordelijk voor natuurbeheer; wetenschappelijk en technisch onderzoek voor de verdere ontwikkeling van de Canadese mijnbouw, metallurgische en gerelateerde industriën; de directie Immigration was verantwoordelijk voor het Canadese federale immigratiebeleid en de uitvoering van het Immigration Program.

Voorloper

Department of the Interior

Opvolger

Department of Resources and Development

Department of Mines and Technical Surveys

Department of Citizenship and Immigration

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

 

Mallory, J.R., The structure of Canadian Government (New York 1971).

Doorgenomen archieven / series

Natural Resources Canada fonds 1883-1985. RG 21

Het fonds bestaat uit 5 sous-fonds en 24 series. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van het departementale archief, zoals te vinden in de series:

 

- Deputy Minister's files relating to the Department of Mines, the Department of Mines and Resources and the Department of Mines and Technical Survey's

- Central Registry files

 

Zie [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

1883-1985

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

279,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 21; f.a. 21-1 t/m 21-43; m.n. gebruikt 21-1; 21-8

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In Record Group 26 bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office (DM) van achtereenvolgens het departement Immigration and Colonization 1917-1936, (dat geen eigen Record Group heeft gekregen); Mines and Resources (1936-1950); Citizenship and Immigration (1950-1966) en van de opvolger Manpower and Immigration (1966-1977).

 

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren.

Zie verzamelbeschrijving Government of Canada, Immigration Branch en Department of Citizenship and Immigration, Deputy Minister's Office

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Beide bovengenoemde series zijn niet doorzoekbaar in ArchiviaNet, General Inventory en geven geen directe verwijzingen naar nadere finding-aids. In de papieren General Inventories Series wordt voor beide series verwezen naar respectievelijk f.a. 21-1 en f.a.21-8.

Het archief van de Deputy Minister's Office RG 21 betreft de periode [1931-1969] en beslaat dus in principe ook de periode dat Mines and Resources verantwoordelijk was voor het Canadese immigratiebeleid.

 

Het departementaal archief betreft de periode [1969-1980] en is dus niet afkomstig van Mines & Resources, noch van toepassing op de onderzoeksperiode.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Er zijn in de inventaris van het archief van de Deputy Minister's Office. RG 21 geen verwijzingen gevonden naar dossiers betreffende het algemene of immigratiebeleid van het department, de inventaris verwijst uitsluitend naar dossiers inzake het 'natural resources' beleid.

Bestemmingslanden

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het Departement of Mines and Resources werd opgericht in 1936 en bestond uit vijf directies: Mines and Geology; Land, Parks and Forests; Surveys and Engineering; Indian Affairs en Immigration. In 1950 werden de taken op gebied van immigratie overgedragen aan het Department of Citizenship and Immigration.

 

Zie ook: Government of Canada, Immigration Branch en Department of Citizenship and Immigration, Deputy Minister's Office

 

Ministers of Mines and Resources:

18-04-1945 - 10-06-1948 James Allison Glen

11-06-1948 - 31-03-1949 James Angus McKinnon

01-04-1949 - 17-01-1950 William George Gibson

Taak, activiteiten

De eerste drie bovengenoemde afdelingen waren verantwoordelijk voor natuurbeheer; wetenschappelijk en technisch onderzoek voor de verdere ontwikkeling van de Canadese mijnbouw, metallurgische en gerelateerde industriën; de directie Immigration was verantwoordelijk voor het Canadese federale immigratiebeleid en de uitvoering van het Immigration Program.

Voorloper

Department of the Interior

Opvolger

Department of Resources and Development

Department of Mines and Technical Surveys

Department of Citizenship and Immigration

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hawkins, Freda, Canadian Immigration: Public Policy and Public Concern (Montreal 1988) (rev.ed.).

 

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

 

Mallory, J.R., The structure of Canadian Government (New York 1971).

Doorgenomen archieven / series

Natural Resources Canada fonds 1883-1985. RG 21

Het fonds bestaat uit 5 sous-fonds en 24 series. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van het departementale archief, zoals te vinden in de series:

 

- Deputy Minister's files relating to the Department of Mines, the Department of Mines and Resources and the Department of Mines and Technical Survey's

- Central Registry files

 

Zie [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

1883-1985

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

279,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 21; f.a. 21-1 t/m 21-43; m.n. gebruikt 21-1; 21-8

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In Record Group 26 bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office (DM) van achtereenvolgens het departement Immigration and Colonization 1917-1936, (dat geen eigen Record Group heeft gekregen); Mines and Resources (1936-1950); Citizenship and Immigration (1950-1966) en van de opvolger Manpower and Immigration (1966-1977).

 

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren.

Zie verzamelbeschrijving Government of Canada, Immigration Branch en Department of Citizenship and Immigration, Deputy Minister's Office

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Beide bovengenoemde series zijn niet doorzoekbaar in ArchiviaNet, General Inventory en geven geen directe verwijzingen naar nadere finding-aids. In de papieren General Inventories Series wordt voor beide series verwezen naar respectievelijk f.a. 21-1 en f.a.21-8.

Het archief van de Deputy Minister's Office RG 21 betreft de periode [1931-1969] en beslaat dus in principe ook de periode dat Mines and Resources verantwoordelijk was voor het Canadese immigratiebeleid.

 

Het departementaal archief betreft de periode [1969-1980] en is dus niet afkomstig van Mines & Resources, noch van toepassing op de onderzoeksperiode.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Er zijn in de inventaris van het archief van de Deputy Minister's Office. RG 21 geen verwijzingen gevonden naar dossiers betreffende het algemene of immigratiebeleid van het department, de inventaris verwijst uitsluitend naar dossiers inzake het 'natural resources' beleid.

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Natural Resources Canada fonds 1883-1985. RG 21

Het fonds bestaat uit 5 sous-fonds en 24 series. Doorgenomen zijn de inventarisbeschrijvingen van het departementale archief, zoals te vinden in de series:

 

- Deputy Minister's files relating to the Department of Mines, the Department of Mines and Resources and the Department of Mines and Technical Survey's

- Central Registry files

 

Zie [opmerkingen structuur archief]

Periode archief

1883-1985

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers

279,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 21; f.a. 21-1 t/m 21-43; m.n. gebruikt 21-1; 21-8

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

In Record Group 26 bevinden zich archivalia van de Deputy Minister's Office (DM) van achtereenvolgens het departement Immigration and Colonization 1917-1936, (dat geen eigen Record Group heeft gekregen); Mines and Resources (1936-1950); Citizenship and Immigration (1950-1966) en van de opvolger Manpower and Immigration (1966-1977).

 

De zogenaamde 'operational' dossiers van de 'Immigration Branch' van alle departementen die immigratie in hun portefeuille hebben gehad (Agriculture 1852-1892; Interior 1892-1917; Immigration and Colonization 1917-1936; Mines and Resources 1936-1950; Citizenship and Immigration 1950-1966; Manpower and Immigration 1966-1977; Employment and Immigration 1977-1992; Citizenship and Immigration 1993-) zijn (en worden) ondergebracht in Record Group 76; evenals die van de regionale kantoren.

Zie verzamelbeschrijving Government of Canada, Immigration Branch en Department of Citizenship and Immigration, Deputy Minister's Office

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Beide bovengenoemde series zijn niet doorzoekbaar in ArchiviaNet, General Inventory en geven geen directe verwijzingen naar nadere finding-aids. In de papieren General Inventories Series wordt voor beide series verwezen naar respectievelijk f.a. 21-1 en f.a.21-8.

Het archief van de Deputy Minister's Office RG 21 betreft de periode [1931-1969] en beslaat dus in principe ook de periode dat Mines and Resources verantwoordelijk was voor het Canadese immigratiebeleid.

 

Het departementaal archief betreft de periode [1969-1980] en is dus niet afkomstig van Mines & Resources, noch van toepassing op de onderzoeksperiode.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Er zijn in de inventaris van het archief van de Deputy Minister's Office. RG 21 geen verwijzingen gevonden naar dossiers betreffende het algemene of immigratiebeleid van het department, de inventaris verwijst uitsluitend naar dossiers inzake het 'natural resources' beleid.

Bestemmingslanden

Analyse archivalia