Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Canadian National Railway Company, Colonization and Agriculture Department and Canadian National Landsettlement Association

Naam archiefvormer Canadian National Railway Company, Colonization and Agriculture Department and Canadian National Landsettlement Association
Periode van bestaan 1919-1963
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In 1917 verwierf de federale Canadese regering de controle over de Canadian Northern Railway. Vervolgens werd in 1918 de Canadian Government Railway system onder de Raad van Bestuur van de Canadian Northern Railway geplaatst, die daarmee verantwoordelijk werd voor management en uitvoering. Vanaf dat moment werd de naam Canadian National Railways gebruikt, alhoewel het feitelijke samengaan van beide bedrijven pas in 1922 plaatsvond met de oprichting van de Canadian National Railway Company. In 1923 zou het Grand Trunk System als derde grote partner worden toegvoegd, in de volgende jaren volgden meerdere acquisities. Als zogenaamde 'Crown Corporation' (staatsbedrijf) is politieke interferentie en parlementaire controle bij het bestuur van de Canadian National Railway meer op afstand, alhoewel niet afwezig.

 

In 1919 werd binnen de Canadian National Railways een Colonization and Agriculture Department opgericht om boeren te stimuleren zich te vestigen en ze daarbij materiële steun te bieden. Deze afdeling zou tot 1963 bestaan. In 1925 vaardigde het Department van Immigration and Colonization maatregelen uit, die het mogelijk maakten dat immigranten uit Europa geld konden beleggen in een door de Canadese federale overheid goedgekeurde Land Settlement Agency. Van 1925-1951 zou de Canadian National Land Settlement Association deze functie ten behoeve van de Canadian National Railway Company vervullen. Het Colonization and Agriculture Department en de Land Settlement Association werkten nauw samen. T.P. Devlin was assitant-director van het Department voor bijna de gehele periode van bestaan.

 

Het Department/Association had kantoren in de diverse provincies.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De voornaamste taken van de afdeling waren het stimuleren van de overkomst en het zich vestigen van immigranten uit Europa.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

 

Mallory, J.R., The structure of Canadian Government (New York 1971).

Doorgenomen archieven / series

Canadian National Railway Company fonds. RG 30

Het fonds bestaat uit 51 series. Doorgenomen zijn de volgende inventarisbeschrijvingen:

 

Headquarter files (Devlin Papers)

Periode archief

1919-1963

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

63,6 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 30; f.a. 30-29; 30-38; 30-39; 30-50; 30-70

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Door de nauwe samenwerking tussen Department en Association zijn de archieven van beide samengehouden en staan ook wel bekend onder de naam van de assistant-director: "Devlinpapers". Zij vormen een onderdeel van de Headquarters and Departmental Records van het Canadian National Railway Company fonds (verder bestaande uit de archiefseries van de samenstellende bedrijven: Grand Trunk System; Central Vermont System; Canadian Northern System; Canadian Government Railways en Railway acquired by Canadian National Railways; Canadian National Railway System).

De Devlinpapers bevatten beleids- en correspondentiedossiers; persoonsdossiers en dossiers van organisaties (vaak per nationaliteit / denominatie onderscheiden); dossiers inzake hulp aan immigranten in het algemeen; voortgangsrapportages; vestigingsvoorstellen; scheepslijsten en contacten met diverse regeringen.

 

NB: de naam Devlinpapers is op zich merkwaardig: de dossiers zijn samengesteld in de Director's Office (J.S. McGowan) en bevatten inkomende orginele correspondentie aan McGowan, en uitgaande minuten van McGowan. Uiteraard zitten er dus veel door T.P Devlin ondertekende brieven in, die hij als assistant director aan McGowan stuurde, maar Devlin is in de meeste gevallen niet de samensteller van de dossiers!

Seriële bescheiden

Devlin papers

- RG 30, vol. 5588-5602 Annual Reports 1945-1960 [titel wisselt: Annual Report on Land Settlement; .. on Agricultural Development; …Annual Report Canadian National Land Settlement Association; Department of Colonization and Agriculture…; vaak per provincie]

Statistische gegevens

Devlin papers

- RG 30, vol. 5683, file G-2015-1; vol. 5705, file J-2015-1; vol. 5717, file K-2015-1 Monthly Statistical Statements

- RG 30, vol. 5684, file G-2025; vol. 5693, file H-2025; vol. 5705, file J-2025; vol. 5717, file K-2025 Immigrant Arrivals Statistics*

- RG 30, vol. 5684, file G 2035-2; vol. 5693, file H 2035-2; vol. 5705, file J 2035-2; vol. 5717, file K-2035-2 Immigration Dept. General Statistics*

- RG 30, vol. 8416, file 7015-3 Immigration Statistics - Correspondence re. 1932-1960 (4 vols.)

Inhoud overig

Devlin papers

Neerlandica

- RG 30, vol. 5686, file G-5161 Dutch cases developed by T. Polet 1957*

- RG 30, vol. 5709, file J-5161 Dutch cases developed by J. Mussche 1958

 

Holland Immigration 1951-1960:

- RG 30, vol. 5686, file G-5165; vol. 5709, file J-5165; vol. 5723, file K- 5165; vol. 6048, file J-5165, 1957*

 

Dutch Immigration - General 1945-1953:

- RG 30, vol. 8358-8359, file 3133-1 (8 vols.)*

 

Dutch Consolidated Files- Arrivals:

- RG 30, vol. 8360, files 3133-C10A; 3133-C11A; 3133-C12A; 3133C13A

 

Dutch Sailing Lists 1951-1960:*

- RG 30, vol. 5687, file G-5168; vol. 5709, file J-5168; vol. 5723, file K-5168; vol. 6002, file A-5168; vol. 6007, file A-5168; vol. 6048, file J-5168; vol. 6055, file K-5168

 

- RG 30, vol. 5687, file G-5180 Jewish immigration

 

Holland America Line:

- RG 30, vol. 5689, file G 9000-7; vol. 5701, file H 9000-7, 7a

 

KLM:

- RG 30, vol. 5689, file G 9005-2; vol. 5701, file H 9005-2; vol. 5711, file J 9005-2; vol. 5726 K 9005-2

 

- RG 30, vol. 5698, file H-5165 Holland Immigration 1958*

- RG 30, vol. 5698, file H-5168 Dutch Sailing List-arrivals 1958

- RG 30, vol. 5720, file K-5011 Boat Arrivals: SS Johan van Oldenbarnevelt; SS Maasdam; Prins Willem van Oranje; SS Rijndam; SS Statendam

- RG 30, vol. 5721, file K-5011 SS Zuiderkruis

- RG 30, vol. 8306, file 3015-39 Shipment Settler's Effects- Dutch immigrants

- RG 30, vol. 8307, file 3020-1587 Dutch arrivals by air [1961]

- RG 30, vol. 8307, file 3035-10 Claims for Refunds - Passenger & Freight -Dutch arrivals

- RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Dutch immigration - General- Jan. 1956*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Canadian Government regulations on Dutch immigration general

- RG 30, vol. 8319, file 3133-2 Dutch prospects- families of Single Men for Settlement and Placement throughout Canada, from Jan. 1952*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-120 Dutch nominations - Instructions re: Handling*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-122 Dutch Immigration Arrivals - Individual cases*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-127 Mr. John Hagenaars - Proposed Trips to Holland Encouraging Immigration to Canada*

- RG 30, vol. 8321, file 3300-C-13 Central Emigration Foundation - Holland Marsh Settlement (vermoedelijk voor onderzoeksperiode)

- RG 30, vol. 8326, file 4510-C-5 Transportation for T. Cnossen [1960]

- RG 30, vol. 8326, file 4510-C-8 Canadian-Netherlands Immigration Council*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-4 Dutch Government Officials - Holland*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-5 Dutch - Canadian Reformed Organization nr. 31*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-7 De Jong, Joh. - Visit to Canada*

- RG 30, vol. 8368, file 3300-H-1 Holland Reformed Immigrant Aid Society*

- RG 30, vol. 8371, file 3300-R-1 Roman Catholic Holland Settlement Board. Messrs. A.A. Bakker & F.F. Groothuis

- RG 30, vol. 8371, file 3300-S-1 Stentel, J.- Settling Dutch Immigrants

- RG 30, vol. 8393, file 3835-14 Dutch land Settlement - Peace River

- RG 30, vol. 8402, file 4510-D-1 Dutch Christian Reformed Church - 1953; jan 1956 (2 vols.)*

- RG 30, vol. 8404, file 4510-N-2 Netherlands Embassy Transportation jan 1956 (2 vols.)

- RG 30, vol. 4510-P-2 Prins, Jacob - Transportation for 1947

- RG 30, vol. 8437, file nr. [ontbreekt], Dutch Settlement & Land Settlement Opportunities - Cochrane District, Ontario

- RG 30, vol. 8438, file nr. [ontbreekt], Dutch Family Settlements, Nova Scotia 1950-1955*

- RG 30, vol. 8442, file nr. [ontbreekt], Dutch Arrivals under Nominations submitted to Ottawa through our Various Offices. 1949

 

Foto's (beschreven in Ethnic Index en f.a. 30-70)

- RG 30, vol. 5908, file 126 foto's: presentation of Dutch immigration Committee of Alberta to Government of Province of Alberta 1950

- RG 30, vol. 5909, file 131 foto's/ report: settlement of Dutch families Alberta 1951

- RG 30, vol. 5910, file 136-137, foto's Dutch in B.C; Pieter Bakker family, publicity material-story of Dutch family's succes in Canada 1952

- RG 30, vol. 5911, file 142 foto's Dutch families Manitoba 1951

- RG 30, vol. 5912, file 153 Dutch settlement in Alberta 1954*

- RG 30, vol. 5913, file 164 foto's Dutch immigrants Alberta 1954

- RG 30, vol. 5915, file 197 Farm Placements and Settlement 1959*

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

- RG 30, vol. 5688, file 5575 ICEM-Intergovernmental Committee for European Migration*

- RG 30, vol. 5696, file H-5035; vol. 5708, file J-5035; vol. 5722, file K-5035; vol. 8338-8339; file 3070-31 Immigration policy (1950-1957)*

- RG 30, vol. 5698 H 5040 Assisted Passage Loan Scheme*

- RG 30, vol. 8321, file 3300-S-6 Salvation Army

- RG 30, vol. 8321, file 3300-U-3; vol. 8371; 3300-U-3 United Church of Canada

- RG 30, vol. 8323, file 3615-62 Agricultural arrivals (jan. 1955)

 

- RG 30, vol. 8298, file 1220-27 CNR Film on Immigration "Canada a growing Land"

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De Devlinpapers bevatten ook voor de eerdere periode veel archivalia inzake immigratie en Nederlandse immigranten. De jaartallen zijn niet altijd uit de f.a.'s te halen. Soms zijn ze te vinden in de Ethnic Index; maar het kan zijn dat hier archivalia zijn beschreven die van voor de onderzoeksperiode stammen. De f.a. 30-50 (vols. 8279-8546; 8548-8558) is niet in de Ethnic Index verwerkt.

 

2) De persoonsdossiers betreffen meestal immigranten van Duits-Tsjechische /Oost-Europese afkomst.

 

3) Zie ook:

Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario

Catholic Immigrant Service, Netherlands Service

Titel Dossierbeschrijving Canadian National Railway Company fonds. RG 30
Inventaristekst

Headquarters files, Devlin papers

 

Neerlandica

 

RG 30, vol. 5686, file G-5161 Dutch cases developed by T. Polet 1957

Het dossier bevat 2 doorslagen van aanvragen van Nederlandse immigranten behandeld door T. Polet, met enkele persoonsgegevens (vermelde bijlagen niet aangetroffen). T. Polet was 'fieldman': Manitoba Representative of the Immigration Committee for Canada of the Christian Reformed Church (ook wel aangeduid als 'Dutch Immigration Committee). Vgl. dossierbeschrijving Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario.

 

RG 30, vol. 5686, file G-5165; vol. 5709, file J-5165; vol. 5723, file K- 5165; vol. 6048, file J-5165 Holland Immigration 1951-1960

Het dossier geeft inzicht in de organisatie van de opvang van immigranten door particuliere organisaties in Canada en hun contacten met Nederland.

Het is gevormd door T.P. Devlin (Winnipeg) en bevat interdepartementale correspondentie; afschriften van inkomende correspondentie bij de (assistant)-director Winnipeg inzake contacten met het Immigration Committee for Canada of the Christian Reformed Church (Dutch Immigration Committee); memoranda aan Devlin over wervingsreizen van Committee-leden naar Nederland en hun contacten met de Christelijke Emigratie Centrale (T. Polet) en dienstreizen van leden van de CEC naar Canada; de oprichting van de Netherlands Catholic Immigrant Service in 1956 en de contacten van de CNR met deze organisatie. Vgl. dossierbeschrijving Catholic Immigrant Service, Netherlands Service.

 

RG 30, vol. 8358-8359, file 3133-1 (8 vols.), Dutch Immigration - General 1945-1953; RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Dutch immigration - General- Jan. 1956

De 9 omslagen hebben een omvang van 0,3 m.

Het dossier is samengesteld door J.S. McCowan, Director van het Deptment of Colonization and Agriculture van de CNR (T.P. Devlin was assistant-director) en bevat interdepartementale correspondentie; inkomende en minuten van uitgegane correspondentie. Correspondenten zijn o.m. de Stichting Landverhuizing Nederland; de Nederlandse landbouw-attaché's L.A.H. Peters en A.S. Tuinman; de European Commissioner of Colonisation CNR; protestante en katholieke particuliere organisaties (Christelijke Emigratie Centrale); de Holland-Amerika Lijn (HAL). Tevens bevat het memoranda aan de director, met marginalia.

De stukken betreffen o.m. actieve werving van Nederlandse immigranten (v.a. 14 juni 1945) door CNR (zogenaamde 'desirable immigrants' vanuit Canadees perspectief). De interne memoranda betreffen m.n. de mogelijkheid om de Canadese publieke opinie te bewerken ten faveure van een actieve immigratie politiek. De omslagen als geheel geven inzicht in werkwijze CNR en provinciale regeringen om druk uit te oefenen op federale Canadese regering om Nederlandse emigranten voor Ontario / Alberta te werven; op de contacten met de Stichting Landverhuizing Nederland, de Holland Amerika Lijn; de Christelijke Emigratie Centrale (m.n. Cnossen) en op de mogelijke concurrentie met de Verenigde Staten in het werven van Nederlandse emigranten. Ze bevatten stukken betreffende de eigenlijke werving, vervoer en plaatsing van emigranten en geven en vormen als zodanig een doorlopend verslag van het intensieve overleg van CNR op de werkvloer, zowel in Canada als in Nederland en de inschattingen die CNR maakt (o.a. in concurrentie met de Canadian Pacific Railway).

Vervolg in: RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Dutch immigration - General- Jan. 1956.

Deze omslag loopt t/m juli 1962; inhoud als boven.

Tevens inliggend in deze omslag: kopieën van minutes of meeting of representatives of the Royal Netherlands Embassy; The Canadian Railways; Holland-America Line; Furness Withy & Co and the Department of Citizenship and Immigration at Ottawa Oct. 22nd, 1953 en documentatie (Emigratiekroniek; Canadian government regulations on Dutch immigration; Raad voor de emigratie, Advies ter zake kredietverlening aan Emigranten 1954).

 

RG 30, vol. 5687, file G-5168; vol. 5709, file J-5168; vol. 5723, file K-5168; vol. 6002, file A-5168; vol. 6007, file A-5168; vol. 6048, file J-5168; vol. 6055, file K-5168 Dutch Sailing Lists 1951-1960

De omslagen bevatten namen van emigranten, meereizende familieleden, plaats van bestemming; vol. 6048 betreft vervoer per vliegtuig.

 

RG 30, vol. 5698, file H-5165 Holland Immigration 1958

Het dossier bevat voorbeelden van publicitaire acties van de Christian Reformed Church.

 

RG 30, vol. 8319, file 3133-2 Dutch prospects- families of Single Men for Settlement and Placement throughout Canada, from Jan. 1952

Het dossier bevat correspondentie betreffende de bemiddeling door CNR voor particulieren.

 

RG 30, vol. 8319, file 3133-120 Dutch nominations - Instructions re: Handling

Het uitvoeringsdossier bevat instructies voor het verwerken van zaakdossiers van Nederlandse immigranten.

 

RG 30, vol. 8319, file 3133-122 Dutch Immigration Arrivals - Individual cases

Het dossier bevat zogenaamde 'Record of Service to families' formulieren van de CNR met korte notities over de aankomst en verdere reis en eventuele eerste opvang van Nederlandse immigranten.

 

RG 30, vol. 8319, file 3133-127 Mr. John Hagenaars - Proposed Trips to Holland Encouraging Immigration to Canada

Het dossier is gevormd door de Superintendent Settlement van de CNR. Het bevat correspondentie betreffende een voorstel om J. Hagenaars, 'New Canadian of the Year', Canada promotie te laten verrichten tijdens een vakantiereis in Nederland.

 

RG 30, vol. 8326, file 4510-C-8 Canadian-Netherlands Immigration Council

Het dossier bevat correspondentie betreffende Nederlandse immigranten met de in 1953 opgerichte CNIC.

 

RG 30, vol. 8326, file 4510-D-4 Dutch Government Officials - Holland [1956-1957]

Het dossier betreft bezoeken van diverse leden van particuliere en openbare emigratie organisaties (waaronder medewerkers van de Nederlandse Emigratie Dienst).

 

RG 30, vol. 8326, file 4510-D-5 Dutch - Canadian Reformed Organization nr. 31 [1955-1956]

Het dossier is gevormd door J.S. McCowan, Director van het Deptment of Colonization and Agriculture van de CNR. De correspondentie betreft samenwerking met Canadese 'Art. 31'-kerken bij de werving van Nederlandse immigranten.

 

RG 30, vol. 8326, file 4510-D-7 De Jong, Joh. - Visit to Canada [1960]

Het dossier bevat correspondentie betreffende het bezoek van Joh. de Jong, voorzitter van de Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond (CJBTB).

 

RG 30, vol. 8368, file 3300-H-1 Holland Reformed Immigrant Aid Society

Het dossier bevat correspondentie met de RIAS over de vooroorlogse periode, 1928-1932

 

RG 30, vol. 8402, file 4510-D-1 Dutch Christian Reformed Church - 1953; jan 1956 (2 vols.)

Het dossier is samengesteld door J.S. McCowan, Director van het Deptment of Colonization and Agriculture van de CNR. Het bevat interdepartementale correspondentie naast inkomende correspondentie van het Immigration Committee van de Christian Reformed Church. Het dossier betreft de samenwerking tussen CNR en het Committee inzake de werving en plaatsing van Nederlandse immigranten.

 

RG 30, vol. 8438, file nr. [ontbreekt], Dutch Family Settlements, Nova Scotia 1950-1955 Het inventarisnummer bevat een fotoboek met acht korte beschrijvingen van boerenbedrijven van Nederlandse immigranten, geordend op naam.

 

Foto's (beschreven in Ethnic Index en f.a. 30-70)

RG 30, vol. 5912, file 153 Dutch settlement in Alberta 1954

Het dossier is samengesteld tbv. het CNR-magazine. Het bevat naast de foto's korte familiegeschiedenissen en werk van de Christian Reformed Church Immigration Society.

 

RG 30, vol. 5915, file 197 Farm Placements and Settlement 1959

De omslag bevat o.m. een beschrijving van twee Nederlandse settlers.

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

RG 30, vol. 5684, file G-2025; vol. 5693, file H-2025; vol. 5705, file J-2025; vol. 5717, file K-2025 Immigrant Arrivals Statistics

Het dossier bestaat uit doorslagen van Assistant Director Winnipeg 1957 en betreft maandelijkse overzeese aankomsten voor agrarische vestiging, onderscheiden naar alleenstaanden; stellen; families. Geen vermelding wie de statistieken heeft samengesteld; geen onderscheid naar nationaliteit.

 

RG 30, vol. 5684, file G 2035-2; vol. 5693, file H 2035-2; vol. 5705, file J 2035-2; vol. 5717, file K-2035-2 Immigration Dept. General Statistics

Het dossier bevat kopiën van het Quarterly Immigration Bulletin 1957 van de Statistics Section Technical Services van het department of Citizenship of Immigration. Deze bevatten per trimester de aantallen immigranten per nationaliteit; de verdeling over de beroepsgroepen (niet per nationaliteit); de verdeling over de provincies (niet per nationaliteit).

 

RG 30, vol. 5688, file 5575 ICEM-Intergovernmental Committee for European Migration

Het uitvoeringsdossier bevat 2 stukken uit 1957 betreffende labelling voor identificatiedoeleinden van agrariërs die met ICEM-CNR reizen.

 

RG 30, vol. 5696, file H-5035; vol. 5708, file J-5035; vol. 5722, file K-5035; vol. 8338-8339; file 3070-31 Immigration policy (1950-1957)

Dossier in 7 omslagen.

Het dossier is gevormd door de Director Department of Colonization & Agriculture. De omslagen bevatten interne departementale correspondentie, inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie inzake het door de CNR te voeren beleid t.a.v immigratie naar Canada, op basis van (inschattingen van) het Canadese federale immigratiebeleid (en in overleg met Canadese federale en provinciale autoriteiten).

 

RG 30, vol. 5698 H 5040 Assisted Passage Loan Scheme

Het dossier over 1958 bevat o.m. correspondentie en naamlijsten van immigranten die onder het APLS reizen.

Algemeen

Organisatie en inrichting

In 1917 verwierf de federale Canadese regering de controle over de Canadian Northern Railway. Vervolgens werd in 1918 de Canadian Government Railway system onder de Raad van Bestuur van de Canadian Northern Railway geplaatst, die daarmee verantwoordelijk werd voor management en uitvoering. Vanaf dat moment werd de naam Canadian National Railways gebruikt, alhoewel het feitelijke samengaan van beide bedrijven pas in 1922 plaatsvond met de oprichting van de Canadian National Railway Company. In 1923 zou het Grand Trunk System als derde grote partner worden toegvoegd, in de volgende jaren volgden meerdere acquisities. Als zogenaamde 'Crown Corporation' (staatsbedrijf) is politieke interferentie en parlementaire controle bij het bestuur van de Canadian National Railway meer op afstand, alhoewel niet afwezig.

 

In 1919 werd binnen de Canadian National Railways een Colonization and Agriculture Department opgericht om boeren te stimuleren zich te vestigen en ze daarbij materiële steun te bieden. Deze afdeling zou tot 1963 bestaan. In 1925 vaardigde het Department van Immigration and Colonization maatregelen uit, die het mogelijk maakten dat immigranten uit Europa geld konden beleggen in een door de Canadese federale overheid goedgekeurde Land Settlement Agency. Van 1925-1951 zou de Canadian National Land Settlement Association deze functie ten behoeve van de Canadian National Railway Company vervullen. Het Colonization and Agriculture Department en de Land Settlement Association werkten nauw samen. T.P. Devlin was assitant-director van het Department voor bijna de gehele periode van bestaan.

 

Het Department/Association had kantoren in de diverse provincies.

Taak, activiteiten

De voornaamste taken van de afdeling waren het stimuleren van de overkomst en het zich vestigen van immigranten uit Europa.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Hodgetts, J.E., The Canadian Public Service. A physiology of Government 1867-1970 (Toronto 1973).

 

Mallory, J.R., The structure of Canadian Government (New York 1971).

Doorgenomen archieven / series

Canadian National Railway Company fonds. RG 30

Het fonds bestaat uit 51 series. Doorgenomen zijn de volgende inventarisbeschrijvingen:

 

Headquarter files (Devlin Papers)

Periode archief

1919-1963

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

63,6 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 30; f.a. 30-29; 30-38; 30-39; 30-50; 30-70

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Door de nauwe samenwerking tussen Department en Association zijn de archieven van beide samengehouden en staan ook wel bekend onder de naam van de assistant-director: "Devlinpapers". Zij vormen een onderdeel van de Headquarters and Departmental Records van het Canadian National Railway Company fonds (verder bestaande uit de archiefseries van de samenstellende bedrijven: Grand Trunk System; Central Vermont System; Canadian Northern System; Canadian Government Railways en Railway acquired by Canadian National Railways; Canadian National Railway System).

De Devlinpapers bevatten beleids- en correspondentiedossiers; persoonsdossiers en dossiers van organisaties (vaak per nationaliteit / denominatie onderscheiden); dossiers inzake hulp aan immigranten in het algemeen; voortgangsrapportages; vestigingsvoorstellen; scheepslijsten en contacten met diverse regeringen.

 

NB: de naam Devlinpapers is op zich merkwaardig: de dossiers zijn samengesteld in de Director's Office (J.S. McGowan) en bevatten inkomende orginele correspondentie aan McGowan, en uitgaande minuten van McGowan. Uiteraard zitten er dus veel door T.P Devlin ondertekende brieven in, die hij als assistant director aan McGowan stuurde, maar Devlin is in de meeste gevallen niet de samensteller van de dossiers!

Seriële bescheiden

Devlin papers

- RG 30, vol. 5588-5602 Annual Reports 1945-1960 [titel wisselt: Annual Report on Land Settlement; .. on Agricultural Development; …Annual Report Canadian National Land Settlement Association; Department of Colonization and Agriculture…; vaak per provincie]

Statistische gegevens

Devlin papers

- RG 30, vol. 5683, file G-2015-1; vol. 5705, file J-2015-1; vol. 5717, file K-2015-1 Monthly Statistical Statements

- RG 30, vol. 5684, file G-2025; vol. 5693, file H-2025; vol. 5705, file J-2025; vol. 5717, file K-2025 Immigrant Arrivals Statistics*

- RG 30, vol. 5684, file G 2035-2; vol. 5693, file H 2035-2; vol. 5705, file J 2035-2; vol. 5717, file K-2035-2 Immigration Dept. General Statistics*

- RG 30, vol. 8416, file 7015-3 Immigration Statistics - Correspondence re. 1932-1960 (4 vols.)

Inhoud overig

Devlin papers

Neerlandica

- RG 30, vol. 5686, file G-5161 Dutch cases developed by T. Polet 1957*

- RG 30, vol. 5709, file J-5161 Dutch cases developed by J. Mussche 1958

 

Holland Immigration 1951-1960:

- RG 30, vol. 5686, file G-5165; vol. 5709, file J-5165; vol. 5723, file K- 5165; vol. 6048, file J-5165, 1957*

 

Dutch Immigration - General 1945-1953:

- RG 30, vol. 8358-8359, file 3133-1 (8 vols.)*

 

Dutch Consolidated Files- Arrivals:

- RG 30, vol. 8360, files 3133-C10A; 3133-C11A; 3133-C12A; 3133C13A

 

Dutch Sailing Lists 1951-1960:*

- RG 30, vol. 5687, file G-5168; vol. 5709, file J-5168; vol. 5723, file K-5168; vol. 6002, file A-5168; vol. 6007, file A-5168; vol. 6048, file J-5168; vol. 6055, file K-5168

 

- RG 30, vol. 5687, file G-5180 Jewish immigration

 

Holland America Line:

- RG 30, vol. 5689, file G 9000-7; vol. 5701, file H 9000-7, 7a

 

KLM:

- RG 30, vol. 5689, file G 9005-2; vol. 5701, file H 9005-2; vol. 5711, file J 9005-2; vol. 5726 K 9005-2

 

- RG 30, vol. 5698, file H-5165 Holland Immigration 1958*

- RG 30, vol. 5698, file H-5168 Dutch Sailing List-arrivals 1958

- RG 30, vol. 5720, file K-5011 Boat Arrivals: SS Johan van Oldenbarnevelt; SS Maasdam; Prins Willem van Oranje; SS Rijndam; SS Statendam

- RG 30, vol. 5721, file K-5011 SS Zuiderkruis

- RG 30, vol. 8306, file 3015-39 Shipment Settler's Effects- Dutch immigrants

- RG 30, vol. 8307, file 3020-1587 Dutch arrivals by air [1961]

- RG 30, vol. 8307, file 3035-10 Claims for Refunds - Passenger & Freight -Dutch arrivals

- RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Dutch immigration - General- Jan. 1956*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Canadian Government regulations on Dutch immigration general

- RG 30, vol. 8319, file 3133-2 Dutch prospects- families of Single Men for Settlement and Placement throughout Canada, from Jan. 1952*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-120 Dutch nominations - Instructions re: Handling*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-122 Dutch Immigration Arrivals - Individual cases*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-127 Mr. John Hagenaars - Proposed Trips to Holland Encouraging Immigration to Canada*

- RG 30, vol. 8321, file 3300-C-13 Central Emigration Foundation - Holland Marsh Settlement (vermoedelijk voor onderzoeksperiode)

- RG 30, vol. 8326, file 4510-C-5 Transportation for T. Cnossen [1960]

- RG 30, vol. 8326, file 4510-C-8 Canadian-Netherlands Immigration Council*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-4 Dutch Government Officials - Holland*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-5 Dutch - Canadian Reformed Organization nr. 31*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-7 De Jong, Joh. - Visit to Canada*

- RG 30, vol. 8368, file 3300-H-1 Holland Reformed Immigrant Aid Society*

- RG 30, vol. 8371, file 3300-R-1 Roman Catholic Holland Settlement Board. Messrs. A.A. Bakker & F.F. Groothuis

- RG 30, vol. 8371, file 3300-S-1 Stentel, J.- Settling Dutch Immigrants

- RG 30, vol. 8393, file 3835-14 Dutch land Settlement - Peace River

- RG 30, vol. 8402, file 4510-D-1 Dutch Christian Reformed Church - 1953; jan 1956 (2 vols.)*

- RG 30, vol. 8404, file 4510-N-2 Netherlands Embassy Transportation jan 1956 (2 vols.)

- RG 30, vol. 4510-P-2 Prins, Jacob - Transportation for 1947

- RG 30, vol. 8437, file nr. [ontbreekt], Dutch Settlement & Land Settlement Opportunities - Cochrane District, Ontario

- RG 30, vol. 8438, file nr. [ontbreekt], Dutch Family Settlements, Nova Scotia 1950-1955*

- RG 30, vol. 8442, file nr. [ontbreekt], Dutch Arrivals under Nominations submitted to Ottawa through our Various Offices. 1949

 

Foto's (beschreven in Ethnic Index en f.a. 30-70)

- RG 30, vol. 5908, file 126 foto's: presentation of Dutch immigration Committee of Alberta to Government of Province of Alberta 1950

- RG 30, vol. 5909, file 131 foto's/ report: settlement of Dutch families Alberta 1951

- RG 30, vol. 5910, file 136-137, foto's Dutch in B.C; Pieter Bakker family, publicity material-story of Dutch family's succes in Canada 1952

- RG 30, vol. 5911, file 142 foto's Dutch families Manitoba 1951

- RG 30, vol. 5912, file 153 Dutch settlement in Alberta 1954*

- RG 30, vol. 5913, file 164 foto's Dutch immigrants Alberta 1954

- RG 30, vol. 5915, file 197 Farm Placements and Settlement 1959*

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

- RG 30, vol. 5688, file 5575 ICEM-Intergovernmental Committee for European Migration*

- RG 30, vol. 5696, file H-5035; vol. 5708, file J-5035; vol. 5722, file K-5035; vol. 8338-8339; file 3070-31 Immigration policy (1950-1957)*

- RG 30, vol. 5698 H 5040 Assisted Passage Loan Scheme*

- RG 30, vol. 8321, file 3300-S-6 Salvation Army

- RG 30, vol. 8321, file 3300-U-3; vol. 8371; 3300-U-3 United Church of Canada

- RG 30, vol. 8323, file 3615-62 Agricultural arrivals (jan. 1955)

 

- RG 30, vol. 8298, file 1220-27 CNR Film on Immigration "Canada a growing Land"

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De Devlinpapers bevatten ook voor de eerdere periode veel archivalia inzake immigratie en Nederlandse immigranten. De jaartallen zijn niet altijd uit de f.a.'s te halen. Soms zijn ze te vinden in de Ethnic Index; maar het kan zijn dat hier archivalia zijn beschreven die van voor de onderzoeksperiode stammen. De f.a. 30-50 (vols. 8279-8546; 8548-8558) is niet in de Ethnic Index verwerkt.

 

2) De persoonsdossiers betreffen meestal immigranten van Duits-Tsjechische /Oost-Europese afkomst.

 

3) Zie ook:

Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario

Catholic Immigrant Service, Netherlands Service


Doorgenomen archieven / series

Canadian National Railway Company fonds. RG 30

Het fonds bestaat uit 51 series. Doorgenomen zijn de volgende inventarisbeschrijvingen:

 

Headquarter files (Devlin Papers)

Periode archief

1919-1963

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

63,6 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search:

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch; General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 30; f.a. 30-29; 30-38; 30-39; 30-50; 30-70

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Door de nauwe samenwerking tussen Department en Association zijn de archieven van beide samengehouden en staan ook wel bekend onder de naam van de assistant-director: "Devlinpapers". Zij vormen een onderdeel van de Headquarters and Departmental Records van het Canadian National Railway Company fonds (verder bestaande uit de archiefseries van de samenstellende bedrijven: Grand Trunk System; Central Vermont System; Canadian Northern System; Canadian Government Railways en Railway acquired by Canadian National Railways; Canadian National Railway System).

De Devlinpapers bevatten beleids- en correspondentiedossiers; persoonsdossiers en dossiers van organisaties (vaak per nationaliteit / denominatie onderscheiden); dossiers inzake hulp aan immigranten in het algemeen; voortgangsrapportages; vestigingsvoorstellen; scheepslijsten en contacten met diverse regeringen.

 

NB: de naam Devlinpapers is op zich merkwaardig: de dossiers zijn samengesteld in de Director's Office (J.S. McGowan) en bevatten inkomende orginele correspondentie aan McGowan, en uitgaande minuten van McGowan. Uiteraard zitten er dus veel door T.P Devlin ondertekende brieven in, die hij als assistant director aan McGowan stuurde, maar Devlin is in de meeste gevallen niet de samensteller van de dossiers!

Seriële bescheiden

Devlin papers

- RG 30, vol. 5588-5602 Annual Reports 1945-1960 [titel wisselt: Annual Report on Land Settlement; .. on Agricultural Development; …Annual Report Canadian National Land Settlement Association; Department of Colonization and Agriculture…; vaak per provincie]

Statistische gegevens

Devlin papers

- RG 30, vol. 5683, file G-2015-1; vol. 5705, file J-2015-1; vol. 5717, file K-2015-1 Monthly Statistical Statements

- RG 30, vol. 5684, file G-2025; vol. 5693, file H-2025; vol. 5705, file J-2025; vol. 5717, file K-2025 Immigrant Arrivals Statistics*

- RG 30, vol. 5684, file G 2035-2; vol. 5693, file H 2035-2; vol. 5705, file J 2035-2; vol. 5717, file K-2035-2 Immigration Dept. General Statistics*

- RG 30, vol. 8416, file 7015-3 Immigration Statistics - Correspondence re. 1932-1960 (4 vols.)

Inhoud overig

Devlin papers

Neerlandica

- RG 30, vol. 5686, file G-5161 Dutch cases developed by T. Polet 1957*

- RG 30, vol. 5709, file J-5161 Dutch cases developed by J. Mussche 1958

 

Holland Immigration 1951-1960:

- RG 30, vol. 5686, file G-5165; vol. 5709, file J-5165; vol. 5723, file K- 5165; vol. 6048, file J-5165, 1957*

 

Dutch Immigration - General 1945-1953:

- RG 30, vol. 8358-8359, file 3133-1 (8 vols.)*

 

Dutch Consolidated Files- Arrivals:

- RG 30, vol. 8360, files 3133-C10A; 3133-C11A; 3133-C12A; 3133C13A

 

Dutch Sailing Lists 1951-1960:*

- RG 30, vol. 5687, file G-5168; vol. 5709, file J-5168; vol. 5723, file K-5168; vol. 6002, file A-5168; vol. 6007, file A-5168; vol. 6048, file J-5168; vol. 6055, file K-5168

 

- RG 30, vol. 5687, file G-5180 Jewish immigration

 

Holland America Line:

- RG 30, vol. 5689, file G 9000-7; vol. 5701, file H 9000-7, 7a

 

KLM:

- RG 30, vol. 5689, file G 9005-2; vol. 5701, file H 9005-2; vol. 5711, file J 9005-2; vol. 5726 K 9005-2

 

- RG 30, vol. 5698, file H-5165 Holland Immigration 1958*

- RG 30, vol. 5698, file H-5168 Dutch Sailing List-arrivals 1958

- RG 30, vol. 5720, file K-5011 Boat Arrivals: SS Johan van Oldenbarnevelt; SS Maasdam; Prins Willem van Oranje; SS Rijndam; SS Statendam

- RG 30, vol. 5721, file K-5011 SS Zuiderkruis

- RG 30, vol. 8306, file 3015-39 Shipment Settler's Effects- Dutch immigrants

- RG 30, vol. 8307, file 3020-1587 Dutch arrivals by air [1961]

- RG 30, vol. 8307, file 3035-10 Claims for Refunds - Passenger & Freight -Dutch arrivals

- RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Dutch immigration - General- Jan. 1956*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Canadian Government regulations on Dutch immigration general

- RG 30, vol. 8319, file 3133-2 Dutch prospects- families of Single Men for Settlement and Placement throughout Canada, from Jan. 1952*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-120 Dutch nominations - Instructions re: Handling*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-122 Dutch Immigration Arrivals - Individual cases*

- RG 30, vol. 8319, file 3133-127 Mr. John Hagenaars - Proposed Trips to Holland Encouraging Immigration to Canada*

- RG 30, vol. 8321, file 3300-C-13 Central Emigration Foundation - Holland Marsh Settlement (vermoedelijk voor onderzoeksperiode)

- RG 30, vol. 8326, file 4510-C-5 Transportation for T. Cnossen [1960]

- RG 30, vol. 8326, file 4510-C-8 Canadian-Netherlands Immigration Council*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-4 Dutch Government Officials - Holland*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-5 Dutch - Canadian Reformed Organization nr. 31*

- RG 30, vol. 8326, file 4510-D-7 De Jong, Joh. - Visit to Canada*

- RG 30, vol. 8368, file 3300-H-1 Holland Reformed Immigrant Aid Society*

- RG 30, vol. 8371, file 3300-R-1 Roman Catholic Holland Settlement Board. Messrs. A.A. Bakker & F.F. Groothuis

- RG 30, vol. 8371, file 3300-S-1 Stentel, J.- Settling Dutch Immigrants

- RG 30, vol. 8393, file 3835-14 Dutch land Settlement - Peace River

- RG 30, vol. 8402, file 4510-D-1 Dutch Christian Reformed Church - 1953; jan 1956 (2 vols.)*

- RG 30, vol. 8404, file 4510-N-2 Netherlands Embassy Transportation jan 1956 (2 vols.)

- RG 30, vol. 4510-P-2 Prins, Jacob - Transportation for 1947

- RG 30, vol. 8437, file nr. [ontbreekt], Dutch Settlement & Land Settlement Opportunities - Cochrane District, Ontario

- RG 30, vol. 8438, file nr. [ontbreekt], Dutch Family Settlements, Nova Scotia 1950-1955*

- RG 30, vol. 8442, file nr. [ontbreekt], Dutch Arrivals under Nominations submitted to Ottawa through our Various Offices. 1949

 

Foto's (beschreven in Ethnic Index en f.a. 30-70)

- RG 30, vol. 5908, file 126 foto's: presentation of Dutch immigration Committee of Alberta to Government of Province of Alberta 1950

- RG 30, vol. 5909, file 131 foto's/ report: settlement of Dutch families Alberta 1951

- RG 30, vol. 5910, file 136-137, foto's Dutch in B.C; Pieter Bakker family, publicity material-story of Dutch family's succes in Canada 1952

- RG 30, vol. 5911, file 142 foto's Dutch families Manitoba 1951

- RG 30, vol. 5912, file 153 Dutch settlement in Alberta 1954*

- RG 30, vol. 5913, file 164 foto's Dutch immigrants Alberta 1954

- RG 30, vol. 5915, file 197 Farm Placements and Settlement 1959*

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

- RG 30, vol. 5688, file 5575 ICEM-Intergovernmental Committee for European Migration*

- RG 30, vol. 5696, file H-5035; vol. 5708, file J-5035; vol. 5722, file K-5035; vol. 8338-8339; file 3070-31 Immigration policy (1950-1957)*

- RG 30, vol. 5698 H 5040 Assisted Passage Loan Scheme*

- RG 30, vol. 8321, file 3300-S-6 Salvation Army

- RG 30, vol. 8321, file 3300-U-3; vol. 8371; 3300-U-3 United Church of Canada

- RG 30, vol. 8323, file 3615-62 Agricultural arrivals (jan. 1955)

 

- RG 30, vol. 8298, file 1220-27 CNR Film on Immigration "Canada a growing Land"

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De Devlinpapers bevatten ook voor de eerdere periode veel archivalia inzake immigratie en Nederlandse immigranten. De jaartallen zijn niet altijd uit de f.a.'s te halen. Soms zijn ze te vinden in de Ethnic Index; maar het kan zijn dat hier archivalia zijn beschreven die van voor de onderzoeksperiode stammen. De f.a. 30-50 (vols. 8279-8546; 8548-8558) is niet in de Ethnic Index verwerkt.

 

2) De persoonsdossiers betreffen meestal immigranten van Duits-Tsjechische /Oost-Europese afkomst.

 

3) Zie ook:

Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario

Catholic Immigrant Service, Netherlands Service


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Canadian National Railway Company fonds. RG 30
Inventaristekst

Headquarters files, Devlin papers

 

Neerlandica

 

RG 30, vol. 5686, file G-5161 Dutch cases developed by T. Polet 1957

Het dossier bevat 2 doorslagen van aanvragen van Nederlandse immigranten behandeld door T. Polet, met enkele persoonsgegevens (vermelde bijlagen niet aangetroffen). T. Polet was 'fieldman': Manitoba Representative of the Immigration Committee for Canada of the Christian Reformed Church (ook wel aangeduid als 'Dutch Immigration Committee). Vgl. dossierbeschrijving Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario.

 

RG 30, vol. 5686, file G-5165; vol. 5709, file J-5165; vol. 5723, file K- 5165; vol. 6048, file J-5165 Holland Immigration 1951-1960

Het dossier geeft inzicht in de organisatie van de opvang van immigranten door particuliere organisaties in Canada en hun contacten met Nederland.

Het is gevormd door T.P. Devlin (Winnipeg) en bevat interdepartementale correspondentie; afschriften van inkomende correspondentie bij de (assistant)-director Winnipeg inzake contacten met het Immigration Committee for Canada of the Christian Reformed Church (Dutch Immigration Committee); memoranda aan Devlin over wervingsreizen van Committee-leden naar Nederland en hun contacten met de Christelijke Emigratie Centrale (T. Polet) en dienstreizen van leden van de CEC naar Canada; de oprichting van de Netherlands Catholic Immigrant Service in 1956 en de contacten van de CNR met deze organisatie. Vgl. dossierbeschrijving Catholic Immigrant Service, Netherlands Service.

 

RG 30, vol. 8358-8359, file 3133-1 (8 vols.), Dutch Immigration - General 1945-1953; RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Dutch immigration - General- Jan. 1956

De 9 omslagen hebben een omvang van 0,3 m.

Het dossier is samengesteld door J.S. McCowan, Director van het Deptment of Colonization and Agriculture van de CNR (T.P. Devlin was assistant-director) en bevat interdepartementale correspondentie; inkomende en minuten van uitgegane correspondentie. Correspondenten zijn o.m. de Stichting Landverhuizing Nederland; de Nederlandse landbouw-attaché's L.A.H. Peters en A.S. Tuinman; de European Commissioner of Colonisation CNR; protestante en katholieke particuliere organisaties (Christelijke Emigratie Centrale); de Holland-Amerika Lijn (HAL). Tevens bevat het memoranda aan de director, met marginalia.

De stukken betreffen o.m. actieve werving van Nederlandse immigranten (v.a. 14 juni 1945) door CNR (zogenaamde 'desirable immigrants' vanuit Canadees perspectief). De interne memoranda betreffen m.n. de mogelijkheid om de Canadese publieke opinie te bewerken ten faveure van een actieve immigratie politiek. De omslagen als geheel geven inzicht in werkwijze CNR en provinciale regeringen om druk uit te oefenen op federale Canadese regering om Nederlandse emigranten voor Ontario / Alberta te werven; op de contacten met de Stichting Landverhuizing Nederland, de Holland Amerika Lijn; de Christelijke Emigratie Centrale (m.n. Cnossen) en op de mogelijke concurrentie met de Verenigde Staten in het werven van Nederlandse emigranten. Ze bevatten stukken betreffende de eigenlijke werving, vervoer en plaatsing van emigranten en geven en vormen als zodanig een doorlopend verslag van het intensieve overleg van CNR op de werkvloer, zowel in Canada als in Nederland en de inschattingen die CNR maakt (o.a. in concurrentie met de Canadian Pacific Railway).

Vervolg in: RG 30, vol. 8319, file 3133-1 Dutch immigration - General- Jan. 1956.

Deze omslag loopt t/m juli 1962; inhoud als boven.

Tevens inliggend in deze omslag: kopieën van minutes of meeting of representatives of the Royal Netherlands Embassy; The Canadian Railways; Holland-America Line; Furness Withy & Co and the Department of Citizenship and Immigration at Ottawa Oct. 22nd, 1953 en documentatie (Emigratiekroniek; Canadian government regulations on Dutch immigration; Raad voor de emigratie, Advies ter zake kredietverlening aan Emigranten 1954).

 

RG 30, vol. 5687, file G-5168; vol. 5709, file J-5168; vol. 5723, file K-5168; vol. 6002, file A-5168; vol. 6007, file A-5168; vol. 6048, file J-5168; vol. 6055, file K-5168 Dutch Sailing Lists 1951-1960

De omslagen bevatten namen van emigranten, meereizende familieleden, plaats van bestemming; vol. 6048 betreft vervoer per vliegtuig.

 

RG 30, vol. 5698, file H-5165 Holland Immigration 1958

Het dossier bevat voorbeelden van publicitaire acties van de Christian Reformed Church.

 

RG 30, vol. 8319, file 3133-2 Dutch prospects- families of Single Men for Settlement and Placement throughout Canada, from Jan. 1952

Het dossier bevat correspondentie betreffende de bemiddeling door CNR voor particulieren.

 

RG 30, vol. 8319, file 3133-120 Dutch nominations - Instructions re: Handling

Het uitvoeringsdossier bevat instructies voor het verwerken van zaakdossiers van Nederlandse immigranten.

 

RG 30, vol. 8319, file 3133-122 Dutch Immigration Arrivals - Individual cases

Het dossier bevat zogenaamde 'Record of Service to families' formulieren van de CNR met korte notities over de aankomst en verdere reis en eventuele eerste opvang van Nederlandse immigranten.

 

RG 30, vol. 8319, file 3133-127 Mr. John Hagenaars - Proposed Trips to Holland Encouraging Immigration to Canada

Het dossier is gevormd door de Superintendent Settlement van de CNR. Het bevat correspondentie betreffende een voorstel om J. Hagenaars, 'New Canadian of the Year', Canada promotie te laten verrichten tijdens een vakantiereis in Nederland.

 

RG 30, vol. 8326, file 4510-C-8 Canadian-Netherlands Immigration Council

Het dossier bevat correspondentie betreffende Nederlandse immigranten met de in 1953 opgerichte CNIC.

 

RG 30, vol. 8326, file 4510-D-4 Dutch Government Officials - Holland [1956-1957]

Het dossier betreft bezoeken van diverse leden van particuliere en openbare emigratie organisaties (waaronder medewerkers van de Nederlandse Emigratie Dienst).

 

RG 30, vol. 8326, file 4510-D-5 Dutch - Canadian Reformed Organization nr. 31 [1955-1956]

Het dossier is gevormd door J.S. McCowan, Director van het Deptment of Colonization and Agriculture van de CNR. De correspondentie betreft samenwerking met Canadese 'Art. 31'-kerken bij de werving van Nederlandse immigranten.

 

RG 30, vol. 8326, file 4510-D-7 De Jong, Joh. - Visit to Canada [1960]

Het dossier bevat correspondentie betreffende het bezoek van Joh. de Jong, voorzitter van de Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond (CJBTB).

 

RG 30, vol. 8368, file 3300-H-1 Holland Reformed Immigrant Aid Society

Het dossier bevat correspondentie met de RIAS over de vooroorlogse periode, 1928-1932

 

RG 30, vol. 8402, file 4510-D-1 Dutch Christian Reformed Church - 1953; jan 1956 (2 vols.)

Het dossier is samengesteld door J.S. McCowan, Director van het Deptment of Colonization and Agriculture van de CNR. Het bevat interdepartementale correspondentie naast inkomende correspondentie van het Immigration Committee van de Christian Reformed Church. Het dossier betreft de samenwerking tussen CNR en het Committee inzake de werving en plaatsing van Nederlandse immigranten.

 

RG 30, vol. 8438, file nr. [ontbreekt], Dutch Family Settlements, Nova Scotia 1950-1955 Het inventarisnummer bevat een fotoboek met acht korte beschrijvingen van boerenbedrijven van Nederlandse immigranten, geordend op naam.

 

Foto's (beschreven in Ethnic Index en f.a. 30-70)

RG 30, vol. 5912, file 153 Dutch settlement in Alberta 1954

Het dossier is samengesteld tbv. het CNR-magazine. Het bevat naast de foto's korte familiegeschiedenissen en werk van de Christian Reformed Church Immigration Society.

 

RG 30, vol. 5915, file 197 Farm Placements and Settlement 1959

De omslag bevat o.m. een beschrijving van twee Nederlandse settlers.

 

 

dossiers algemeen, die mogelijk gegevens betreffende Nederlands beleid of Nederlandse immigranten bevatten:

 

RG 30, vol. 5684, file G-2025; vol. 5693, file H-2025; vol. 5705, file J-2025; vol. 5717, file K-2025 Immigrant Arrivals Statistics

Het dossier bestaat uit doorslagen van Assistant Director Winnipeg 1957 en betreft maandelijkse overzeese aankomsten voor agrarische vestiging, onderscheiden naar alleenstaanden; stellen; families. Geen vermelding wie de statistieken heeft samengesteld; geen onderscheid naar nationaliteit.

 

RG 30, vol. 5684, file G 2035-2; vol. 5693, file H 2035-2; vol. 5705, file J 2035-2; vol. 5717, file K-2035-2 Immigration Dept. General Statistics

Het dossier bevat kopiën van het Quarterly Immigration Bulletin 1957 van de Statistics Section Technical Services van het department of Citizenship of Immigration. Deze bevatten per trimester de aantallen immigranten per nationaliteit; de verdeling over de beroepsgroepen (niet per nationaliteit); de verdeling over de provincies (niet per nationaliteit).

 

RG 30, vol. 5688, file 5575 ICEM-Intergovernmental Committee for European Migration

Het uitvoeringsdossier bevat 2 stukken uit 1957 betreffende labelling voor identificatiedoeleinden van agrariërs die met ICEM-CNR reizen.

 

RG 30, vol. 5696, file H-5035; vol. 5708, file J-5035; vol. 5722, file K-5035; vol. 8338-8339; file 3070-31 Immigration policy (1950-1957)

Dossier in 7 omslagen.

Het dossier is gevormd door de Director Department of Colonization & Agriculture. De omslagen bevatten interne departementale correspondentie, inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie inzake het door de CNR te voeren beleid t.a.v immigratie naar Canada, op basis van (inschattingen van) het Canadese federale immigratiebeleid (en in overleg met Canadese federale en provinciale autoriteiten).

 

RG 30, vol. 5698 H 5040 Assisted Passage Loan Scheme

Het dossier over 1958 bevat o.m. correspondentie en naamlijsten van immigranten die onder het APLS reizen.