Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst

Naam archiefvormer Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst
Periode van bestaan 1930-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Luchtvaartdienst, Rijksluchtvaartdienst, RLD

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

De Rijksluchtvaartdienst is ingesteld in 1930 om uitvoering te geven aan de Luchtvaartwet en uitvoeringsregelingen van 1929. In 1945 werd een directeur-generaal aan het hoofd van de dienst geplaatst. In 1960 bestond het Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst uit zes afdelingen, te weten: Luchtvaartinspectie; Luchtverkeersbeveiliging; Luchtvaartterreinen; Algemene Zaken; Politiek, Juridische en Economische Zaken; Rijksluchtvaartschool. In 1972 werden de afdelingen omgevormd tot directies.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van de RLD liggen op het gebied van de burgerluchtvaart en zijn globaal in drie taakgebieden in te delen: veiligheid in de luchtvaart, vervoer en infrastructuur.

 

De Afdeling Algemene Zaken had een ondersteunende functie; de afdeling Politieke, Economische en Juridische Zaken verrichtte luchtvaarteconomische en luchtvaartpolitieke zaken.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

rapporten

Hovy, L., Luchtvaartgebonden. Een institutioneel onderzoek op het terrein van de burgerluchtvaart, 1945-1993 (Den Haag 1994).

 

literatuur

Castendijk, R.J. 25 jaar Rijksluchtvaartdienst (Den Haag 1955).

 

Tuuk Adriani, P. van der, Falkenhage, C.A.F., Roode A.A. de e.a., De Rijksluchtvaartdienst 50 jaar (Den Haag 1980).

Doorgenomen archieven / series

5.016.5240 Gegevensbestanden van het Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst 1930-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

14422 inv.nrs., 369,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 404 m.

Toegang(en)

Institutionele toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Burgerluchtvaart over de periode 1919-1991 (Winschoten 2006) [CAS inventarisnummer 243; 2 delen, 1157 p, met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Via deze Institutionele Toegang zijn archieven van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

 

Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst 1930-1979. Dit bestand bestaat uit archieven van de:

- DG RLD en de Luchtvaartinspectie en Rijksluchtvaartschool, 597 m.;

- KNMI 1948-1951, 1,5 m.

- Rijksluchtvaartschool 1930-1991, 117 m.

- rapporten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, 1,5 m.

 

De overige archiefblokken m.b.t. burgerluchtvaart die in deze toegang worden beschreven bevinden zich nog bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en hebben geen betrekking op de onderzoeksperiode 1945-1967

Seriële bescheiden

handeling 25

- Maandverslagen van de afdeling Politieke, Juridische en Economische Zaken 1963-1966, 1966-1976 (inv.nrs. 11408 en 1917)

 

handeling 256

- Verslagen ten behoeve van de Staten-Generaal; kwartaalverslagen over de luchtvaart 1950-1957 (inv.nr. 605)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

handeling 264

- Het voeren van overleg met de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij en de regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland over een overeenkomst inzake chartervluchten voor emigranten 1948-1950 (inv.nr. 5954)

 

handeling 284

- Overeenkomst tussen Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Stichting Landverhuizing Nederland (SLN) voor vervoer van emigranten naar Australië 1950-1959 (inv.nr. 3740)

 

- Overeenkomst Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Sociale Zaken met betrekking tot emigrantenvervoer 1951-1953 (inv.nr. 3738)

 

- Behartiging Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) belangen bij het emigrantenvervoer 1953-1959 (inv.nr. 3739)

 

 

Ter signalering:

handeling 253

algemene beleidsdossiers, mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- Coördinatie van vervoer, samenwerking Europese luchtvaartmaatschappijen 1951-1959 (inv.nr. 8220)

- Luchtdiensten, luchtvaartpolitiek algemeen 1952-1959 (inv.nr. 4450)

 

handeling 255

algemene beleidsdossiers, mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- Besprekingen directeur-generaal met de minister 1952 (inv.nr. 3662)

- Luchtvervoer, vervoervraagstukken in internationaal verband 1960-1964 (inv.nr. 8129)

- Luchtvervoer, luchtvaartpolitiek Nederland 1964-1971 (inv.nr. 8131)

 

handelingen 267-268

[De onder deze handelingen beschreven inventarisnummers bevatten geen dossiers die een direct belang voor emigratieonderzoek lijken te hebben]

 

handelingen 282-283

[De onder deze handelingen beschreven inventarisnummers bevatten geen dossiers die een direct belang voor emigratieonderzoek lijken te hebben]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Er is voor deze beschrijving uitsluitend gezocht binnen de handelingen voor het taakgebied 'vervoer' (253-289A), aangezien de gedefinieerde handelingen op de taakgebieden 'internationale samenwerking', 'veiligheid' en 'infrastructuur' zeer specifiek op technische aspecten gericht zijn.

 

Handeling 253 betreft het meewerken aan V&W breed beleid

 

Handeling 255 betreft het informeren / adviseren van de minister t.b.v. standpuntbepaling in de ministerraad

 

Handeling 264 betreft het onderhandelen over het afsluiten, wijzigen en uitvoeren van bilaterale luchtvaartovereenkomsten.

NB: Het is mogelijk dat zich onder de algemene inventarisbeschrijvingen van deze handeling nog meer materiaal bevindt met betrekking tot emigrantenvervoer naar andere landen van bestemming. Deze zijn hier niet in extenso opgenomen

 

Handelingen 267-268 betreffen het verlenen van vervoersvergunningen

 

Handelingen 282-283 betreffen steunverlening aan luchtvaartmaatschappijen (KLM)

 

Handeling 284 betreft het namens het Rijk verrichten van handelingen en dergelijke verband houdende met het houderschap van (prioriteits)aandelen en het vervullen van een commissariaat.

NB: Het is mogelijk dat zich onder de algemene inventarisbeschrijvingen van deze handeling (m.n. KLM) nog meer materiaal bevindt met betrekking tot emigrantenvervoer en het beleid van de KLM-directie. Deze zijn hier niet in extenso opgenomen

 

 

2) De beschrijving geldt anno 2006. Er kunnen nog aanvullingen op dit archief plaatsvinden.

Algemeen

Naam, varianten

Luchtvaartdienst, Rijksluchtvaartdienst, RLD

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

De Rijksluchtvaartdienst is ingesteld in 1930 om uitvoering te geven aan de Luchtvaartwet en uitvoeringsregelingen van 1929. In 1945 werd een directeur-generaal aan het hoofd van de dienst geplaatst. In 1960 bestond het Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst uit zes afdelingen, te weten: Luchtvaartinspectie; Luchtverkeersbeveiliging; Luchtvaartterreinen; Algemene Zaken; Politiek, Juridische en Economische Zaken; Rijksluchtvaartschool. In 1972 werden de afdelingen omgevormd tot directies.

Taak, activiteiten

De taken van de RLD liggen op het gebied van de burgerluchtvaart en zijn globaal in drie taakgebieden in te delen: veiligheid in de luchtvaart, vervoer en infrastructuur.

 

De Afdeling Algemene Zaken had een ondersteunende functie; de afdeling Politieke, Economische en Juridische Zaken verrichtte luchtvaarteconomische en luchtvaartpolitieke zaken.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

rapporten

Hovy, L., Luchtvaartgebonden. Een institutioneel onderzoek op het terrein van de burgerluchtvaart, 1945-1993 (Den Haag 1994).

 

literatuur

Castendijk, R.J. 25 jaar Rijksluchtvaartdienst (Den Haag 1955).

 

Tuuk Adriani, P. van der, Falkenhage, C.A.F., Roode A.A. de e.a., De Rijksluchtvaartdienst 50 jaar (Den Haag 1980).

Doorgenomen archieven / series

5.016.5240 Gegevensbestanden van het Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst 1930-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

14422 inv.nrs., 369,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 404 m.

Toegang(en)

Institutionele toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Burgerluchtvaart over de periode 1919-1991 (Winschoten 2006) [CAS inventarisnummer 243; 2 delen, 1157 p, met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Via deze Institutionele Toegang zijn archieven van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

 

Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst 1930-1979. Dit bestand bestaat uit archieven van de:

- DG RLD en de Luchtvaartinspectie en Rijksluchtvaartschool, 597 m.;

- KNMI 1948-1951, 1,5 m.

- Rijksluchtvaartschool 1930-1991, 117 m.

- rapporten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, 1,5 m.

 

De overige archiefblokken m.b.t. burgerluchtvaart die in deze toegang worden beschreven bevinden zich nog bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en hebben geen betrekking op de onderzoeksperiode 1945-1967

Seriële bescheiden

handeling 25

- Maandverslagen van de afdeling Politieke, Juridische en Economische Zaken 1963-1966, 1966-1976 (inv.nrs. 11408 en 1917)

 

handeling 256

- Verslagen ten behoeve van de Staten-Generaal; kwartaalverslagen over de luchtvaart 1950-1957 (inv.nr. 605)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

handeling 264

- Het voeren van overleg met de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij en de regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland over een overeenkomst inzake chartervluchten voor emigranten 1948-1950 (inv.nr. 5954)

 

handeling 284

- Overeenkomst tussen Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Stichting Landverhuizing Nederland (SLN) voor vervoer van emigranten naar Australië 1950-1959 (inv.nr. 3740)

 

- Overeenkomst Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Sociale Zaken met betrekking tot emigrantenvervoer 1951-1953 (inv.nr. 3738)

 

- Behartiging Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) belangen bij het emigrantenvervoer 1953-1959 (inv.nr. 3739)

 

 

Ter signalering:

handeling 253

algemene beleidsdossiers, mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- Coördinatie van vervoer, samenwerking Europese luchtvaartmaatschappijen 1951-1959 (inv.nr. 8220)

- Luchtdiensten, luchtvaartpolitiek algemeen 1952-1959 (inv.nr. 4450)

 

handeling 255

algemene beleidsdossiers, mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- Besprekingen directeur-generaal met de minister 1952 (inv.nr. 3662)

- Luchtvervoer, vervoervraagstukken in internationaal verband 1960-1964 (inv.nr. 8129)

- Luchtvervoer, luchtvaartpolitiek Nederland 1964-1971 (inv.nr. 8131)

 

handelingen 267-268

[De onder deze handelingen beschreven inventarisnummers bevatten geen dossiers die een direct belang voor emigratieonderzoek lijken te hebben]

 

handelingen 282-283

[De onder deze handelingen beschreven inventarisnummers bevatten geen dossiers die een direct belang voor emigratieonderzoek lijken te hebben]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Er is voor deze beschrijving uitsluitend gezocht binnen de handelingen voor het taakgebied 'vervoer' (253-289A), aangezien de gedefinieerde handelingen op de taakgebieden 'internationale samenwerking', 'veiligheid' en 'infrastructuur' zeer specifiek op technische aspecten gericht zijn.

 

Handeling 253 betreft het meewerken aan V&W breed beleid

 

Handeling 255 betreft het informeren / adviseren van de minister t.b.v. standpuntbepaling in de ministerraad

 

Handeling 264 betreft het onderhandelen over het afsluiten, wijzigen en uitvoeren van bilaterale luchtvaartovereenkomsten.

NB: Het is mogelijk dat zich onder de algemene inventarisbeschrijvingen van deze handeling nog meer materiaal bevindt met betrekking tot emigrantenvervoer naar andere landen van bestemming. Deze zijn hier niet in extenso opgenomen

 

Handelingen 267-268 betreffen het verlenen van vervoersvergunningen

 

Handelingen 282-283 betreffen steunverlening aan luchtvaartmaatschappijen (KLM)

 

Handeling 284 betreft het namens het Rijk verrichten van handelingen en dergelijke verband houdende met het houderschap van (prioriteits)aandelen en het vervullen van een commissariaat.

NB: Het is mogelijk dat zich onder de algemene inventarisbeschrijvingen van deze handeling (m.n. KLM) nog meer materiaal bevindt met betrekking tot emigrantenvervoer en het beleid van de KLM-directie. Deze zijn hier niet in extenso opgenomen

 

 

2) De beschrijving geldt anno 2006. Er kunnen nog aanvullingen op dit archief plaatsvinden.


Doorgenomen archieven / series

5.016.5240 Gegevensbestanden van het Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst 1930-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

openbaar

Omvang; inventarisnummers

14422 inv.nrs., 369,5 m.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 404 m.

Toegang(en)

Institutionele toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Burgerluchtvaart over de periode 1919-1991 (Winschoten 2006) [CAS inventarisnummer 243; 2 delen, 1157 p, met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Via deze Institutionele Toegang zijn archieven van de volgende archiefvormers toegankelijk gemaakt:

 

Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst 1930-1979. Dit bestand bestaat uit archieven van de:

- DG RLD en de Luchtvaartinspectie en Rijksluchtvaartschool, 597 m.;

- KNMI 1948-1951, 1,5 m.

- Rijksluchtvaartschool 1930-1991, 117 m.

- rapporten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, 1,5 m.

 

De overige archiefblokken m.b.t. burgerluchtvaart die in deze toegang worden beschreven bevinden zich nog bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en hebben geen betrekking op de onderzoeksperiode 1945-1967

Seriële bescheiden

handeling 25

- Maandverslagen van de afdeling Politieke, Juridische en Economische Zaken 1963-1966, 1966-1976 (inv.nrs. 11408 en 1917)

 

handeling 256

- Verslagen ten behoeve van de Staten-Generaal; kwartaalverslagen over de luchtvaart 1950-1957 (inv.nr. 605)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

handeling 264

- Het voeren van overleg met de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij en de regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland over een overeenkomst inzake chartervluchten voor emigranten 1948-1950 (inv.nr. 5954)

 

handeling 284

- Overeenkomst tussen Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Stichting Landverhuizing Nederland (SLN) voor vervoer van emigranten naar Australië 1950-1959 (inv.nr. 3740)

 

- Overeenkomst Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) en Sociale Zaken met betrekking tot emigrantenvervoer 1951-1953 (inv.nr. 3738)

 

- Behartiging Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) belangen bij het emigrantenvervoer 1953-1959 (inv.nr. 3739)

 

 

Ter signalering:

handeling 253

algemene beleidsdossiers, mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- Coördinatie van vervoer, samenwerking Europese luchtvaartmaatschappijen 1951-1959 (inv.nr. 8220)

- Luchtdiensten, luchtvaartpolitiek algemeen 1952-1959 (inv.nr. 4450)

 

handeling 255

algemene beleidsdossiers, mogelijk van belang voor emigratieonderzoek:

- Besprekingen directeur-generaal met de minister 1952 (inv.nr. 3662)

- Luchtvervoer, vervoervraagstukken in internationaal verband 1960-1964 (inv.nr. 8129)

- Luchtvervoer, luchtvaartpolitiek Nederland 1964-1971 (inv.nr. 8131)

 

handelingen 267-268

[De onder deze handelingen beschreven inventarisnummers bevatten geen dossiers die een direct belang voor emigratieonderzoek lijken te hebben]

 

handelingen 282-283

[De onder deze handelingen beschreven inventarisnummers bevatten geen dossiers die een direct belang voor emigratieonderzoek lijken te hebben]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Aangezien de inventarisnummers in een Institutionele Toegang niet opvolgend zijn geordend, wordt eerst verwezen naar het nummer van de handeling, vervolgens naar één of enkele inventarisnummers.

 

Er is voor deze beschrijving uitsluitend gezocht binnen de handelingen voor het taakgebied 'vervoer' (253-289A), aangezien de gedefinieerde handelingen op de taakgebieden 'internationale samenwerking', 'veiligheid' en 'infrastructuur' zeer specifiek op technische aspecten gericht zijn.

 

Handeling 253 betreft het meewerken aan V&W breed beleid

 

Handeling 255 betreft het informeren / adviseren van de minister t.b.v. standpuntbepaling in de ministerraad

 

Handeling 264 betreft het onderhandelen over het afsluiten, wijzigen en uitvoeren van bilaterale luchtvaartovereenkomsten.

NB: Het is mogelijk dat zich onder de algemene inventarisbeschrijvingen van deze handeling nog meer materiaal bevindt met betrekking tot emigrantenvervoer naar andere landen van bestemming. Deze zijn hier niet in extenso opgenomen

 

Handelingen 267-268 betreffen het verlenen van vervoersvergunningen

 

Handelingen 282-283 betreffen steunverlening aan luchtvaartmaatschappijen (KLM)

 

Handeling 284 betreft het namens het Rijk verrichten van handelingen en dergelijke verband houdende met het houderschap van (prioriteits)aandelen en het vervullen van een commissariaat.

NB: Het is mogelijk dat zich onder de algemene inventarisbeschrijvingen van deze handeling (m.n. KLM) nog meer materiaal bevindt met betrekking tot emigrantenvervoer en het beleid van de KLM-directie. Deze zijn hier niet in extenso opgenomen

 

 

2) De beschrijving geldt anno 2006. Er kunnen nog aanvullingen op dit archief plaatsvinden.


Analyse archivalia