Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naam archiefvormer Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Periode van bestaan 1947
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Verkeer en Waterstaat; V. en W.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Na 1945 waren aanvankelijk twee ministeries verantwoordelijk voor vervoersaangelegenheden: het Ministerie voor Verkeer en Energie en het Ministerie van Scheepvaart. Vanaf 1946 vond een samenvoeging van taken plaats onder het Ministerie van Verkeer, dat vanaf 28 februari 1947 Ministerie van Verkeer en Waterstaat zou heten.

 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was naast een aantal ondersteunende directies en bureaus o.a. onderverdeeld in vier directoraten-generaal: het Directoraat-Generaal van het Verkeer, het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat, het Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst en het Directoraat-Generaal van Scheepvaart.

 

Verkeer en Waterstaat en emigratie

De Nederlandse regering exploiteerde tot 1961 drie emigrantenschepen (ss Groote Beer, ss Waterman, ss Zuiderkruis onder diverse beheerders, zoals de Rotterdamse Lloyd, de Holland America lijn, Stoomvaart Maatschappij Nederland of Trans Ocean). In die zin vervulde zij een functie als reder en was zij een commercieel deelnemer in het emigrantenvervoer.

Voor emigratieonderzoek zijn m.n. de twee laatstgenoemde directoraten-generaal van belang. Beide bestonden uit diverse afdelingen. De relatie met het Commissariaat voor de Emigratie lag vooral op het taakgebied 'Vervoer, Lucht en Zee.' (gegevens SZW, Directie Emigratie, dossier emigratie 1940-1980).

 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was via deze directoraten-generaal vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie

 

 

ministers van Verkeer en Waterstaat:

1946-1948 H. Vos (1948 a.i. J.R.H. van Schaik)

1948-1951 D.G.W. Spitzen

1951-1952 H.H. Wemmers

1952-1958 J. Algera (1958 a.i. H.B.J. Witte)

1958-1959 J. van Aartsen

1959-1963 H.A. Korthals

1963-1965 J. van Aartsen

1965-1966 J.G. Suurhoff

1966-1967 J.E. de Quay

1967-1971 J.A. Bakker

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Rijksluchtvaartdienst was o.a. belast met luchtvaartpolitiek in het algemeen, met de voorbereiding van wetgeving en uitvoering van de op de burgerluchtvaart betrekking hebbende wetten; concessies en vergunningen e.d.

 

Het Directoraat-Generaal van Scheepvaart had als taken o.a. de belangenbehartiging van de Nederlandse koopvaardijvloot (reconstructie; bevorderen van internationaal contact betreffende algemeen scheepvaartbeleid). De afdeling Exploitatie van het DG van de Scheepvaart had als specifieke taak de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de technische verzorging en de commerciële exploitatie van de aan de Nederlandse Staat in eigendom toebehorende emigrantenschepen en de door de Regering gehuurde schepen, die gebruikt werden voor het vervoer van emigranten.

Voorloper

Ministerie van Verkeer en Energie

Ministerie van Scheepvaart

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur
Toon

Verberg

Geschiedenis van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Den Haag 1985).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.16.19.15 Verkeer en Waterstaat, Archief van het bureau van de Secretaris-Generaal 1950-1963

 

b) 2.16.86.02 Verkeer en Waterstaat, Archief van het bureau Secretaris-Generaal 1959-1979

 

c) 2.16.86.01 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979

 

d) 2.16.86.03 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) 1957-1979

 

e) 2.16.86.04 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) 1959-1979

 

f) 2.16.86.05 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957

 

g) 2.16.65 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Voorlichting 1949-1970

 

h) 2.16.86.08 Verkeer en Waterstaat, Archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979

 

i) 2.16.23.01 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerswezen en Mijnwezen, Vervoerswezen 1906-1946

 

j) 2.16.84 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Vervoerswezen 1938-1952

 

 

Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor Scheepvaart

 

Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 0,1 m.; 7 inv.nrs.

b) 0,5 m.; 21 inv.nrs.

c) 0,13 m., 4 inv.nrs.

d) 1 m.; 52 inv.nrs.

e) 0,63 m.; 34 inv.nrs.

f) 2 m.; 53 inv.nrs.

g) 0,5 m.; 21 inv.nrs.

h) 0,25m.; 10 inv.nrs.

i) 8 inv.nrs.

j) 624 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-j) zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris Bureau van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1950-1963

 

b) Inventaris van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1959-1979 (1985) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

c) Inventaris van het archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979 (1985) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van het archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) (1918) 1957-1979 (1987) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

e) Inventaris van het archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) (1946) 1959-1979 (1987) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van het archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957 [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van het archief van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van verkeer en Waterstaat 1949-1970 [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

h) Inventaris van het archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979 (1984) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

i) Inventaris van het archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerswezen en Mijnwezen, Vervoerswezen 1906-1945

 

j) Inventaris van het archief van de afdeling Vervoerswezen 1938-1952

(Winschoten 1997)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-j) onbekend

 

In het archief van de Directie voor de Emigratie bevond zich voor de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten een omslag 'Commissie Landbouw-Emigratie', dat de advisering van B.W. Haveman als Raadadviseur aan de minister van Verkeer en Waterstaat bevat (april-augustus 1950) (vermoedelijk meegenomen door Haveman, na zijn aanstelling als Commissaris voor de Emigratie).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-j) geen

opmerkingen structuur archief

a-j) geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.16.19.15 Archief van het bureau van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 1950-1963

Ter signalering:

- Stukken betreffende aangelegenheden op het terrein van verkeer en vervoer 1950-1952 (inv.nr. 1)

 

2.16.86.02 Archief van het bureau Secretaris-Generaal 1959-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.01 Archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.03 Archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) (1918) 1957-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.04 Archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) (1946) 1959-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.05 Archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957

- Verstrekken van advies aan de minister over de nota betreffende het beleid voor vervoer van emigranten 1952 (inv.nr. 41)

 

2.16.65 Archief van de afdeling Voorlichting 1949-1970 [ingesteld m.i.v. 1 januari 1949, op 1 dec. 1968 hernoemd tot Hoofdafdeling voorlichting (zie hieronder). Inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.08 Archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979 [inventaris bevat uitsluitend materiaal na 1961 en geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.23.01 Archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerwezen en Mijnwezen, Vervoerwezen 1906-1945 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.84 Archief van de afdeling Vervoerwezen 1938-1952 [inventaris betreft alleen de oorlogsjaren en bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.

 

2) Ter signalering: 2.16.19.29 Archief Commissie tot herziening van de wet op de Landverhuizers 1907-1925 [het commissiearchief bestaat uit één omslag met de stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie 1907-1925]

Algemeen

Naam, varianten

Verkeer en Waterstaat; V. en W.

Organisatie en inrichting

Na 1945 waren aanvankelijk twee ministeries verantwoordelijk voor vervoersaangelegenheden: het Ministerie voor Verkeer en Energie en het Ministerie van Scheepvaart. Vanaf 1946 vond een samenvoeging van taken plaats onder het Ministerie van Verkeer, dat vanaf 28 februari 1947 Ministerie van Verkeer en Waterstaat zou heten.

 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was naast een aantal ondersteunende directies en bureaus o.a. onderverdeeld in vier directoraten-generaal: het Directoraat-Generaal van het Verkeer, het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat, het Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst en het Directoraat-Generaal van Scheepvaart.

 

Verkeer en Waterstaat en emigratie

De Nederlandse regering exploiteerde tot 1961 drie emigrantenschepen (ss Groote Beer, ss Waterman, ss Zuiderkruis onder diverse beheerders, zoals de Rotterdamse Lloyd, de Holland America lijn, Stoomvaart Maatschappij Nederland of Trans Ocean). In die zin vervulde zij een functie als reder en was zij een commercieel deelnemer in het emigrantenvervoer.

Voor emigratieonderzoek zijn m.n. de twee laatstgenoemde directoraten-generaal van belang. Beide bestonden uit diverse afdelingen. De relatie met het Commissariaat voor de Emigratie lag vooral op het taakgebied 'Vervoer, Lucht en Zee.' (gegevens SZW, Directie Emigratie, dossier emigratie 1940-1980).

 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was via deze directoraten-generaal vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie

 

 

ministers van Verkeer en Waterstaat:

1946-1948 H. Vos (1948 a.i. J.R.H. van Schaik)

1948-1951 D.G.W. Spitzen

1951-1952 H.H. Wemmers

1952-1958 J. Algera (1958 a.i. H.B.J. Witte)

1958-1959 J. van Aartsen

1959-1963 H.A. Korthals

1963-1965 J. van Aartsen

1965-1966 J.G. Suurhoff

1966-1967 J.E. de Quay

1967-1971 J.A. Bakker

Taak, activiteiten

De Rijksluchtvaartdienst was o.a. belast met luchtvaartpolitiek in het algemeen, met de voorbereiding van wetgeving en uitvoering van de op de burgerluchtvaart betrekking hebbende wetten; concessies en vergunningen e.d.

 

Het Directoraat-Generaal van Scheepvaart had als taken o.a. de belangenbehartiging van de Nederlandse koopvaardijvloot (reconstructie; bevorderen van internationaal contact betreffende algemeen scheepvaartbeleid). De afdeling Exploitatie van het DG van de Scheepvaart had als specifieke taak de behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de technische verzorging en de commerciële exploitatie van de aan de Nederlandse Staat in eigendom toebehorende emigrantenschepen en de door de Regering gehuurde schepen, die gebruikt werden voor het vervoer van emigranten.

Voorloper

Ministerie van Verkeer en Energie

Ministerie van Scheepvaart

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur

Geschiedenis van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Den Haag 1985).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.16.19.15 Verkeer en Waterstaat, Archief van het bureau van de Secretaris-Generaal 1950-1963

 

b) 2.16.86.02 Verkeer en Waterstaat, Archief van het bureau Secretaris-Generaal 1959-1979

 

c) 2.16.86.01 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979

 

d) 2.16.86.03 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) 1957-1979

 

e) 2.16.86.04 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) 1959-1979

 

f) 2.16.86.05 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957

 

g) 2.16.65 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Voorlichting 1949-1970

 

h) 2.16.86.08 Verkeer en Waterstaat, Archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979

 

i) 2.16.23.01 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerswezen en Mijnwezen, Vervoerswezen 1906-1946

 

j) 2.16.84 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Vervoerswezen 1938-1952

 

 

Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor Scheepvaart

 

Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 0,1 m.; 7 inv.nrs.

b) 0,5 m.; 21 inv.nrs.

c) 0,13 m., 4 inv.nrs.

d) 1 m.; 52 inv.nrs.

e) 0,63 m.; 34 inv.nrs.

f) 2 m.; 53 inv.nrs.

g) 0,5 m.; 21 inv.nrs.

h) 0,25m.; 10 inv.nrs.

i) 8 inv.nrs.

j) 624 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-j) zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris Bureau van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1950-1963

 

b) Inventaris van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1959-1979 (1985) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

c) Inventaris van het archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979 (1985) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van het archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) (1918) 1957-1979 (1987) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

e) Inventaris van het archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) (1946) 1959-1979 (1987) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van het archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957 [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van het archief van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van verkeer en Waterstaat 1949-1970 [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

h) Inventaris van het archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979 (1984) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

i) Inventaris van het archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerswezen en Mijnwezen, Vervoerswezen 1906-1945

 

j) Inventaris van het archief van de afdeling Vervoerswezen 1938-1952

(Winschoten 1997)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-j) onbekend

 

In het archief van de Directie voor de Emigratie bevond zich voor de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten een omslag 'Commissie Landbouw-Emigratie', dat de advisering van B.W. Haveman als Raadadviseur aan de minister van Verkeer en Waterstaat bevat (april-augustus 1950) (vermoedelijk meegenomen door Haveman, na zijn aanstelling als Commissaris voor de Emigratie).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-j) geen

opmerkingen structuur archief

a-j) geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.16.19.15 Archief van het bureau van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 1950-1963

Ter signalering:

- Stukken betreffende aangelegenheden op het terrein van verkeer en vervoer 1950-1952 (inv.nr. 1)

 

2.16.86.02 Archief van het bureau Secretaris-Generaal 1959-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.01 Archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.03 Archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) (1918) 1957-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.04 Archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) (1946) 1959-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.05 Archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957

- Verstrekken van advies aan de minister over de nota betreffende het beleid voor vervoer van emigranten 1952 (inv.nr. 41)

 

2.16.65 Archief van de afdeling Voorlichting 1949-1970 [ingesteld m.i.v. 1 januari 1949, op 1 dec. 1968 hernoemd tot Hoofdafdeling voorlichting (zie hieronder). Inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.08 Archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979 [inventaris bevat uitsluitend materiaal na 1961 en geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.23.01 Archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerwezen en Mijnwezen, Vervoerwezen 1906-1945 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.84 Archief van de afdeling Vervoerwezen 1938-1952 [inventaris betreft alleen de oorlogsjaren en bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.

 

2) Ter signalering: 2.16.19.29 Archief Commissie tot herziening van de wet op de Landverhuizers 1907-1925 [het commissiearchief bestaat uit één omslag met de stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie 1907-1925]


Doorgenomen archieven / series

a) 2.16.19.15 Verkeer en Waterstaat, Archief van het bureau van de Secretaris-Generaal 1950-1963

 

b) 2.16.86.02 Verkeer en Waterstaat, Archief van het bureau Secretaris-Generaal 1959-1979

 

c) 2.16.86.01 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979

 

d) 2.16.86.03 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) 1957-1979

 

e) 2.16.86.04 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) 1959-1979

 

f) 2.16.86.05 Verkeer en Waterstaat, Archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957

 

g) 2.16.65 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Voorlichting 1949-1970

 

h) 2.16.86.08 Verkeer en Waterstaat, Archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979

 

i) 2.16.23.01 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerswezen en Mijnwezen, Vervoerswezen 1906-1946

 

j) 2.16.84 Verkeer en Waterstaat, Archief van de afdeling Vervoerswezen 1938-1952

 

 

Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor Scheepvaart

 

Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 0,1 m.; 7 inv.nrs.

b) 0,5 m.; 21 inv.nrs.

c) 0,13 m., 4 inv.nrs.

d) 1 m.; 52 inv.nrs.

e) 0,63 m.; 34 inv.nrs.

f) 2 m.; 53 inv.nrs.

g) 0,5 m.; 21 inv.nrs.

h) 0,25m.; 10 inv.nrs.

i) 8 inv.nrs.

j) 624 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a-j) zie inleiding inventarissen

Toegang(en)

a) Inventaris Bureau van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1950-1963

 

b) Inventaris van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1959-1979 (1985) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

c) Inventaris van het archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979 (1985) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

d) Inventaris van het archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) (1918) 1957-1979 (1987) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

e) Inventaris van het archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) (1946) 1959-1979 (1987) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

f) Inventaris van het archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957 [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

g) Inventaris van het archief van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van verkeer en Waterstaat 1949-1970 [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

h) Inventaris van het archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979 (1984) [met beknopte historische en archivistische inleiding]

 

i) Inventaris van het archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerswezen en Mijnwezen, Vervoerswezen 1906-1945

 

j) Inventaris van het archief van de afdeling Vervoerswezen 1938-1952

(Winschoten 1997)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-j) onbekend

 

In het archief van de Directie voor de Emigratie bevond zich voor de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten een omslag 'Commissie Landbouw-Emigratie', dat de advisering van B.W. Haveman als Raadadviseur aan de minister van Verkeer en Waterstaat bevat (april-augustus 1950) (vermoedelijk meegenomen door Haveman, na zijn aanstelling als Commissaris voor de Emigratie).

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-j) geen

opmerkingen structuur archief

a-j) geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.16.19.15 Archief van het bureau van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 1950-1963

Ter signalering:

- Stukken betreffende aangelegenheden op het terrein van verkeer en vervoer 1950-1952 (inv.nr. 1)

 

2.16.86.02 Archief van het bureau Secretaris-Generaal 1959-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.01 Archief van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden 1958-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.03 Archief van de Directie Algemene Zaken en Kabinet (en taakvoorgangers) (1918) 1957-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.04 Archief van de Directie Financieel-Economische Zaken (en taakvoorgangers) (1946) 1959-1979 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.05 Archief van de Directie Juridische en Economische Zaken 1944-1957

- Verstrekken van advies aan de minister over de nota betreffende het beleid voor vervoer van emigranten 1952 (inv.nr. 41)

 

2.16.65 Archief van de afdeling Voorlichting 1949-1970 [ingesteld m.i.v. 1 januari 1949, op 1 dec. 1968 hernoemd tot Hoofdafdeling voorlichting (zie hieronder). Inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.86.08 Archief van de hoofdafdeling Voorlichting 1949-1979 [inventaris bevat uitsluitend materiaal na 1961 en geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.23.01 Archief van de afdeling Spoorwegen, Vervoerwezen en Mijnwezen, Vervoerwezen 1906-1945 [inventaris bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

 

2.16.84 Archief van de afdeling Vervoerwezen 1938-1952 [inventaris betreft alleen de oorlogsjaren en bevat geen aanwijzingen voor archivalia voor emigratieonderzoek 1945-1967]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Nog bij het ministerie berustende delen van het departementsarchief zijn niet onderzocht.

 

2) Ter signalering: 2.16.19.29 Archief Commissie tot herziening van de wet op de Landverhuizers 1907-1925 [het commissiearchief bestaat uit één omslag met de stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie 1907-1925]


Analyse archivalia


Scans