Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring

Naam archiefvormer Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring
Periode van bestaan 1928-1977
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

CCFK

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Met de totstandkoming van de bioscoopwet in 1926 werd tevens de keuring van openbaar te vertonen films geregeld. Deze taak werd toebedacht aan de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (ingesteld bij het Bioscoopbesluit van 22-12-1927).

 

De commissie bestond uit minimaal 60 leden, afkomstig uit diverse levensbeschouwelijke richtingen. De leden werden op voordracht van het dagelijks bestuur benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken. De voorzitter werd benoemd bij Koninklijk Besluit.

 

De Commissie had een algemene vergadering, bestaande uit voorzitter, secretaris en leden. Het dagelijks bestuur, de zogenaamde huishoudelijke commissie, werd gevormd door de voorzitter en vier leden. Daarnaast werden er een aantal andere commissies ingesteld: een commissie voor het reclamemateriaal; een keurings- en een herkeuringscommissie en commissies met bijzondere last.

 

voorzitters:

1945-1948 D. van Staveren

1948-1951 H.F.J.M.A. von Freijtag Drabbe

1951-1963 D. Bijdendijk

1963-1977 J.C. Schuller

 

secretarissen:

1945-1958 L.H. Eker

1958-1969 J.A. Fijn van Draat

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De CCFK had tot taak om alle films, die in Nederland in het openbaar vertoond zouden worden vooraf te keuren op 'toelaatbaarheid'. bij toelating werden leeftijdscategorieën gehanteerd (alle leeftijden (A); 14 jaar en ouder (B); 18 jaar en ouder (C); ontoelaatbaar). Het keuringsbeleid werd bepaald in de huishoudelijke commissie. Daarnaast diende de CCFK het Ministerie van Binnenlandse Zaken van advies op het gebied van de interpretatie van de wet en de goedkeuring van statuten van Nederlandse filmmaatschappijen.

 

Emigratievoorlichtingsfilms, bestemd voor openbare vertoning op voorlichtingsavonden zijn gekeurd door de CCFK.

Voorloper

geen

Opvolger

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Nederlandse Filmkeuring

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken:

Verslag der Centrale Commissie voor de Filmkeuring over het jaar…. [ook onder de titel Verslag van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring over het jaar…; Verslag omtrent de werkzaamheden der Rijksfilmkeuring; Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring] 1929-1967/1968.

 

literatuur:

Kort, C. de, De geschiedenis van de CCFK in grote lijnen (z.p.1977).

 

Prenger, Mirjam, In een sfeer van chronische blijmoedigheid: emigratievoorlichtingsfilms in de jaren vijftig en begin jaren zestig, Doctoraalscriptie (Amsterdam, Universiteit van Amsterdam 1987).

 

Prenger, Mirjam, 'In an atmosphere of chronic cheerf ulness: Dutch emigration propaganda films in the fifties and early sixties', in: R. Kroes en H.O. Neuschäfer, The Dutch in North-America. Their immigration and cultural continuity (Amsterdam 1991).

Doorgenomen archieven / series

2.04.60 Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring 1928-1977

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 1675 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

voor vernietiging 115 m., na vernietiging resteerde 10 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (1926) 1928-1977 (Winschoten 1995) [eerder bewerkt door A.C. Drupsteen, Ministerie van Binnenlandse Zaken 1991, met historisch en archivistische inleiding en bijlage]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

index op namen en zaken

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

-archivalia van D. van Staveren 1930-1947 (inv.nrs. 297-310)

-archivalia J.C. Schuller 1966-1972 (inv.nrs. 311-312)

opmerkingen structuur archief

In het archief waren voor bewerking de volgende onderdelen te onderscheiden: serie keuringsrapporten; correspondentie-archief; jaarverslagen; notulen. De bescheiden van de diverse commissies maken onderdeel uit van het CCFK-archief.

Seriële bescheiden

- convocaties, agenda's notulen, vergaderstukken algemene vergadering 1928-1967 (inv.nrs. 1-3)

- notulen huishoudelijke commissie 1928-1970 (inv.nrs. 4-8)

- agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1944-1956 (inv.nrs. 38-46)

- correspondentie met film (verhuur)bedrijven 1945-1967 (inv.nrs. 68-97)

- jaarverslagen 1929-1968 (met hiaten 1948, 1956, 1961)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- richtlijnen, regelgeving correspondentie tussen de leden betreffende het keuren van films 1928-1965 (inv.nrs. 201-202, 216)

 

Keuringsrapporten emigratievoorlichtingsfilms

Beschrijving algemeen*

- inv.nr. 949 (U 372) Nederlanders in Australië 1952;

- inv.nr. 949 (U 402) Mijn neef uit Canada 1952

- inv.nr. 949 (U 403) Dit is Nieuw-Zeeland 1952

- inv.nr. 964 (U 1677) Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië 1952

- inv.nr. 970 (V 159) Sterren stralen overal 1953

- inv.nr. 1066 (IJ 605) Australië roept 1956

- inv.nr. 1102 (Z 415) Boerenleven in Canada 1957

- inv.nr. 1146 (A 308) Wijder Horizon 1958

- inv.nr. 1146 (A 309) Eigen onderdak in Australië 1958

- inv.nr. 1234 (C 114) De emigrant is niet van gisteren 1960

- inv.nr. 1335 (E 1857) Carambei en Verder 1962

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Een aantal van deze films (of fragmenten) wordt bewaard bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. De inventaris is on-line beschikbaar. Zie ook Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring
Inventaristekst

Keuringsrapporten emigratievoorlichtingsfilms

Algemeen:

De keuringen zijn aangevraagd door de Regerings, later Rijks Voorlichtings Dienst (U 372, U 402; U 403); Filmex Amsterdam (V 159); de Nederlandse Emigratie Dienst (Z 415); de KLM (C 114); Nederlandse Christelijke Reisvereniging (E 1857). De rapporten bevatten de uitslag van de keuring en daarnaast meestal de beschrijving van de acten en de tekst van de film, soms recensies (krantenknipsels).

Algemeen

Naam, varianten

CCFK

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Met de totstandkoming van de bioscoopwet in 1926 werd tevens de keuring van openbaar te vertonen films geregeld. Deze taak werd toebedacht aan de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (ingesteld bij het Bioscoopbesluit van 22-12-1927).

 

De commissie bestond uit minimaal 60 leden, afkomstig uit diverse levensbeschouwelijke richtingen. De leden werden op voordracht van het dagelijks bestuur benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken. De voorzitter werd benoemd bij Koninklijk Besluit.

 

De Commissie had een algemene vergadering, bestaande uit voorzitter, secretaris en leden. Het dagelijks bestuur, de zogenaamde huishoudelijke commissie, werd gevormd door de voorzitter en vier leden. Daarnaast werden er een aantal andere commissies ingesteld: een commissie voor het reclamemateriaal; een keurings- en een herkeuringscommissie en commissies met bijzondere last.

 

voorzitters:

1945-1948 D. van Staveren

1948-1951 H.F.J.M.A. von Freijtag Drabbe

1951-1963 D. Bijdendijk

1963-1977 J.C. Schuller

 

secretarissen:

1945-1958 L.H. Eker

1958-1969 J.A. Fijn van Draat

Taak, activiteiten

De CCFK had tot taak om alle films, die in Nederland in het openbaar vertoond zouden worden vooraf te keuren op 'toelaatbaarheid'. bij toelating werden leeftijdscategorieën gehanteerd (alle leeftijden (A); 14 jaar en ouder (B); 18 jaar en ouder (C); ontoelaatbaar). Het keuringsbeleid werd bepaald in de huishoudelijke commissie. Daarnaast diende de CCFK het Ministerie van Binnenlandse Zaken van advies op het gebied van de interpretatie van de wet en de goedkeuring van statuten van Nederlandse filmmaatschappijen.

 

Emigratievoorlichtingsfilms, bestemd voor openbare vertoning op voorlichtingsavonden zijn gekeurd door de CCFK.

Voorloper

geen

Opvolger

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Nederlandse Filmkeuring

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken:

Verslag der Centrale Commissie voor de Filmkeuring over het jaar…. [ook onder de titel Verslag van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring over het jaar…; Verslag omtrent de werkzaamheden der Rijksfilmkeuring; Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring] 1929-1967/1968.

 

literatuur:

Kort, C. de, De geschiedenis van de CCFK in grote lijnen (z.p.1977).

 

Prenger, Mirjam, In een sfeer van chronische blijmoedigheid: emigratievoorlichtingsfilms in de jaren vijftig en begin jaren zestig, Doctoraalscriptie (Amsterdam, Universiteit van Amsterdam 1987).

 

Prenger, Mirjam, 'In an atmosphere of chronic cheerf ulness: Dutch emigration propaganda films in the fifties and early sixties', in: R. Kroes en H.O. Neuschäfer, The Dutch in North-America. Their immigration and cultural continuity (Amsterdam 1991).

Doorgenomen archieven / series

2.04.60 Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring 1928-1977

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 1675 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

voor vernietiging 115 m., na vernietiging resteerde 10 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (1926) 1928-1977 (Winschoten 1995) [eerder bewerkt door A.C. Drupsteen, Ministerie van Binnenlandse Zaken 1991, met historisch en archivistische inleiding en bijlage]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

index op namen en zaken

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

-archivalia van D. van Staveren 1930-1947 (inv.nrs. 297-310)

-archivalia J.C. Schuller 1966-1972 (inv.nrs. 311-312)

opmerkingen structuur archief

In het archief waren voor bewerking de volgende onderdelen te onderscheiden: serie keuringsrapporten; correspondentie-archief; jaarverslagen; notulen. De bescheiden van de diverse commissies maken onderdeel uit van het CCFK-archief.

Seriële bescheiden

- convocaties, agenda's notulen, vergaderstukken algemene vergadering 1928-1967 (inv.nrs. 1-3)

- notulen huishoudelijke commissie 1928-1970 (inv.nrs. 4-8)

- agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1944-1956 (inv.nrs. 38-46)

- correspondentie met film (verhuur)bedrijven 1945-1967 (inv.nrs. 68-97)

- jaarverslagen 1929-1968 (met hiaten 1948, 1956, 1961)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- richtlijnen, regelgeving correspondentie tussen de leden betreffende het keuren van films 1928-1965 (inv.nrs. 201-202, 216)

 

Keuringsrapporten emigratievoorlichtingsfilms

Beschrijving algemeen*

- inv.nr. 949 (U 372) Nederlanders in Australië 1952;

- inv.nr. 949 (U 402) Mijn neef uit Canada 1952

- inv.nr. 949 (U 403) Dit is Nieuw-Zeeland 1952

- inv.nr. 964 (U 1677) Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië 1952

- inv.nr. 970 (V 159) Sterren stralen overal 1953

- inv.nr. 1066 (IJ 605) Australië roept 1956

- inv.nr. 1102 (Z 415) Boerenleven in Canada 1957

- inv.nr. 1146 (A 308) Wijder Horizon 1958

- inv.nr. 1146 (A 309) Eigen onderdak in Australië 1958

- inv.nr. 1234 (C 114) De emigrant is niet van gisteren 1960

- inv.nr. 1335 (E 1857) Carambei en Verder 1962

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Een aantal van deze films (of fragmenten) wordt bewaard bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. De inventaris is on-line beschikbaar. Zie ook Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst


Doorgenomen archieven / series

2.04.60 Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring 1928-1977

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

10 m.; 1675 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

voor vernietiging 115 m., na vernietiging resteerde 10 m.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (1926) 1928-1977 (Winschoten 1995) [eerder bewerkt door A.C. Drupsteen, Ministerie van Binnenlandse Zaken 1991, met historisch en archivistische inleiding en bijlage]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

index op namen en zaken

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

-archivalia van D. van Staveren 1930-1947 (inv.nrs. 297-310)

-archivalia J.C. Schuller 1966-1972 (inv.nrs. 311-312)

opmerkingen structuur archief

In het archief waren voor bewerking de volgende onderdelen te onderscheiden: serie keuringsrapporten; correspondentie-archief; jaarverslagen; notulen. De bescheiden van de diverse commissies maken onderdeel uit van het CCFK-archief.

Seriële bescheiden

- convocaties, agenda's notulen, vergaderstukken algemene vergadering 1928-1967 (inv.nrs. 1-3)

- notulen huishoudelijke commissie 1928-1970 (inv.nrs. 4-8)

- agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1944-1956 (inv.nrs. 38-46)

- correspondentie met film (verhuur)bedrijven 1945-1967 (inv.nrs. 68-97)

- jaarverslagen 1929-1968 (met hiaten 1948, 1956, 1961)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- richtlijnen, regelgeving correspondentie tussen de leden betreffende het keuren van films 1928-1965 (inv.nrs. 201-202, 216)

 

Keuringsrapporten emigratievoorlichtingsfilms

Beschrijving algemeen*

- inv.nr. 949 (U 372) Nederlanders in Australië 1952;

- inv.nr. 949 (U 402) Mijn neef uit Canada 1952

- inv.nr. 949 (U 403) Dit is Nieuw-Zeeland 1952

- inv.nr. 964 (U 1677) Met de Johan van Oldenbarnevelt naar Australië 1952

- inv.nr. 970 (V 159) Sterren stralen overal 1953

- inv.nr. 1066 (IJ 605) Australië roept 1956

- inv.nr. 1102 (Z 415) Boerenleven in Canada 1957

- inv.nr. 1146 (A 308) Wijder Horizon 1958

- inv.nr. 1146 (A 309) Eigen onderdak in Australië 1958

- inv.nr. 1234 (C 114) De emigrant is niet van gisteren 1960

- inv.nr. 1335 (E 1857) Carambei en Verder 1962

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Een aantal van deze films (of fragmenten) wordt bewaard bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. De inventaris is on-line beschikbaar. Zie ook Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring
Inventaristekst

Keuringsrapporten emigratievoorlichtingsfilms

Algemeen:

De keuringen zijn aangevraagd door de Regerings, later Rijks Voorlichtings Dienst (U 372, U 402; U 403); Filmex Amsterdam (V 159); de Nederlandse Emigratie Dienst (Z 415); de KLM (C 114); Nederlandse Christelijke Reisvereniging (E 1857). De rapporten bevatten de uitslag van de keuring en daarnaast meestal de beschrijving van de acten en de tekst van de film, soms recensies (krantenknipsels).