Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Naam archiefvormer Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
Periode van bestaan 1896-1995
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Provinciale Noordbrabantse Christelijke Boerenbond; NCB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond werd op 17 augustus 1896 opgericht als provinciale boerenbond (bisdommen Den Bosch en Breda) waarvan plaatselijke boerenbonden de afdelingen vormden. Vanaf 1914 profileerde de NCB zich als Rooms-katholieke Vereniging van de Boerenstand en kregen de plaatselijke boerenbonden een exclusieve katholieke grondslag. Vanaf dat moment was het gewone lidmaatschap uitsluitend bestemd voor rooms-katholieke boeren en grondeigenaars en stond het niet meer open voor protestanten. Naast de gewone leden waren er ereleden en contribuerende leden.

Na de Tweede Wereldoorlog hervatte de NCB de stilgelegde werkzaamheden. Het NCB kende een hoofdbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden, dat werd bijgestaan door een geestelijk adviseur. Daarnaast vormden de leden (de rechtspersoonlijkheid bezittende plaatselijke boerenbonden) op basis van territoriale indeling diverse kringbesturen en afdelingsbesturen. Verder kende de NCB een Jonge Boerenstand en een Boerinnenbond, die in 1954 zelfstandig werd. Het secretariaat van de NCB was gevestigd te Tilburg.

 

De NCB had als lid van de landelijke Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond vertegenwoordigers in het bestuur van de KNBTB (en kon hierdoor ook (indirect) vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting).

 

Naast diverse andere instellingen en vakbonden kende de NCB diverse commissies, waaronder een zogenaamde 'vestigingscommissie' of emigratiestichting. In 1946 kreeg het bestuur machtiging een Rooms-katholieke emigratiestichting van de NCB op te richten ten behoeve van de aangesloten leden. Het bestuur besloot de oprichting van een eventuele landelijke organisatie af te wachten. Uiteindelijk zou de vestigingscommissie werkzaamheden verrichten tussen 1948 en 1956. De Boerinnenbond NCB had een vertegenwoordigster in het bestuur van de vestigingscommissie. In 1956 werden de taken van de vestigingscommissie overgedragen aan de Interdiocesane Emigratie Stichting (IDES).

 

voorzitters NCB:

1928-1946 C.Th.L. Moors

1946-1964 J.M. Zegers

1965-1967 P.J. Lardinois

1967-1981 F.W.J. Kriellaars

 

algemeen secretaris:

1947-1967 H.A. van Haaren

1952-1961 J.W. Wellen

1961-1975 C.A.J. van Schendel

 

secretaris Vestigingscommissie NCB

J.W. Wellen

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Als standsorganisatie behoorde de behartiging van sociale, godsdienstige en culturele belangen voor de katholieke boerenstand tot de voornaamste taken van de NCB. Dit gebeurde door vormingswerk, sociaal-charitatieve en godsdienstige activiteiten. Daarnaast behartigde de NCB ook de materiële belangen van de boeren en ontplooide activiteiten op economisch (oprichten van coöperaties) en politiek vlak (overleg met de overheid).

 

De vestigingscommissie van de NCB verzorgde voorlichting van de leden en onderdelen van de dossiervorming voor aspirant-emigranten.

Voorloper

plaatselijke boerenbonden

Opvolger

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven van de NCB

Verslag over het jaar ….(ook onder de titel Verslag van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond over de jaren…. ) 1915-1960. [Voortgezet als Jaarverslag Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1960-1998]

 

Boer en tuinder van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, tevens orgaan van de Zuid-Nederlandse en van de Brabantse Zuivelbond 1947- …. [Later onder de titel NCB journaal]

 

Vormingscursus voor de R.K.J.B. 1948/'49. Katholieke Actie, sociale onderwerpen en emigratie, industrialisatie (Den Bosch 1948). [De RK Jonge Boerenstand, opgericht in 1920 vormde een onderafdeling van de NCB, uitgave van de NCB, KDC-signatuur Br 11798]

 

Bok, J. de (et. al., bew.), Emigrant, leer Engels. Een eenvoudige Engelse cursus voor katholieke emigranten (z.p. 1952, 2e druk). [Uitgave gebaseerd op lessen voor de Vestigingscommissie van de NCB, 1 e druk 1951, 156 p.]

 

Elsen, Th. van der (O.Praem.), F.P. Verhagen, J. Verkuijlen (O.S.Cr.) De katholieke emigrant. Vormingscursus voor emigranten (Tilburg 1954, 2e herz. druk). [Uitgave van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, 183 p.]

 

literatuur

Dielissen, T.P.W., Brabantse boeren, aspirant-emigranten. Het emigratiebeleid van de Noordbrabantse christelijke boerenbond als leidraad voor verantwoord emigreren (1945-1965) (Nijmegen 1993). [Doctoraalscriptie, Katholieke Universiteit Nijmegen]

 

Duffhues, T., Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996 (Nijmegen 1996).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

 

Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Periode archief

1910-1987

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

49,1 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 1038

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering (div.inv.nrs.)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Emigratie algemeen 1947, 1949; 1957, 1959; 1960 (inv.nrs. 784; 955; 309; 1512; 411)

 

- Emigratie in katholiek verband 1965 (inv.nr. 1438)

 

- Emigratie Stichting van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1948-1953, 1967 (inv.nrs. 57; 67; 785; 1906)

 

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1959-1960, 1964, 1966-1967 (inv.nrs. 162; 1482-1483; 1513; 1624; 1905)

 

- Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1961 (inv.nr. 412)

 

- Nederlandse Emigratie Dienst; Commissaris / Commissariaat voor de Emigratie 1951-1960, 1960-1961 (inv.nrs. 161; 413; 1515)

 

- Afbeeldingen en foto's NCB en emigranten (via KDC-rapide: trefwoord 'emigrant')

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering: de inv.nrs. 2339, 2683 en 2862 betreffen emigratie 1971-1973.

Algemeen

Naam, varianten

Provinciale Noordbrabantse Christelijke Boerenbond; NCB

Organisatie en inrichting

De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond werd op 17 augustus 1896 opgericht als provinciale boerenbond (bisdommen Den Bosch en Breda) waarvan plaatselijke boerenbonden de afdelingen vormden. Vanaf 1914 profileerde de NCB zich als Rooms-katholieke Vereniging van de Boerenstand en kregen de plaatselijke boerenbonden een exclusieve katholieke grondslag. Vanaf dat moment was het gewone lidmaatschap uitsluitend bestemd voor rooms-katholieke boeren en grondeigenaars en stond het niet meer open voor protestanten. Naast de gewone leden waren er ereleden en contribuerende leden.

Na de Tweede Wereldoorlog hervatte de NCB de stilgelegde werkzaamheden. Het NCB kende een hoofdbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden, dat werd bijgestaan door een geestelijk adviseur. Daarnaast vormden de leden (de rechtspersoonlijkheid bezittende plaatselijke boerenbonden) op basis van territoriale indeling diverse kringbesturen en afdelingsbesturen. Verder kende de NCB een Jonge Boerenstand en een Boerinnenbond, die in 1954 zelfstandig werd. Het secretariaat van de NCB was gevestigd te Tilburg.

 

De NCB had als lid van de landelijke Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond vertegenwoordigers in het bestuur van de KNBTB (en kon hierdoor ook (indirect) vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting).

 

Naast diverse andere instellingen en vakbonden kende de NCB diverse commissies, waaronder een zogenaamde 'vestigingscommissie' of emigratiestichting. In 1946 kreeg het bestuur machtiging een Rooms-katholieke emigratiestichting van de NCB op te richten ten behoeve van de aangesloten leden. Het bestuur besloot de oprichting van een eventuele landelijke organisatie af te wachten. Uiteindelijk zou de vestigingscommissie werkzaamheden verrichten tussen 1948 en 1956. De Boerinnenbond NCB had een vertegenwoordigster in het bestuur van de vestigingscommissie. In 1956 werden de taken van de vestigingscommissie overgedragen aan de Interdiocesane Emigratie Stichting (IDES).

 

voorzitters NCB:

1928-1946 C.Th.L. Moors

1946-1964 J.M. Zegers

1965-1967 P.J. Lardinois

1967-1981 F.W.J. Kriellaars

 

algemeen secretaris:

1947-1967 H.A. van Haaren

1952-1961 J.W. Wellen

1961-1975 C.A.J. van Schendel

 

secretaris Vestigingscommissie NCB

J.W. Wellen

Taak, activiteiten

Als standsorganisatie behoorde de behartiging van sociale, godsdienstige en culturele belangen voor de katholieke boerenstand tot de voornaamste taken van de NCB. Dit gebeurde door vormingswerk, sociaal-charitatieve en godsdienstige activiteiten. Daarnaast behartigde de NCB ook de materiële belangen van de boeren en ontplooide activiteiten op economisch (oprichten van coöperaties) en politiek vlak (overleg met de overheid).

 

De vestigingscommissie van de NCB verzorgde voorlichting van de leden en onderdelen van de dossiervorming voor aspirant-emigranten.

Voorloper

plaatselijke boerenbonden

Opvolger

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

 

Literatuur

periodieken en uitgaven van de NCB

Verslag over het jaar ….(ook onder de titel Verslag van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond over de jaren…. ) 1915-1960. [Voortgezet als Jaarverslag Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1960-1998]

 

Boer en tuinder van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, tevens orgaan van de Zuid-Nederlandse en van de Brabantse Zuivelbond 1947- …. [Later onder de titel NCB journaal]

 

Vormingscursus voor de R.K.J.B. 1948/'49. Katholieke Actie, sociale onderwerpen en emigratie, industrialisatie (Den Bosch 1948). [De RK Jonge Boerenstand, opgericht in 1920 vormde een onderafdeling van de NCB, uitgave van de NCB, KDC-signatuur Br 11798]

 

Bok, J. de (et. al., bew.), Emigrant, leer Engels. Een eenvoudige Engelse cursus voor katholieke emigranten (z.p. 1952, 2e druk). [Uitgave gebaseerd op lessen voor de Vestigingscommissie van de NCB, 1 e druk 1951, 156 p.]

 

Elsen, Th. van der (O.Praem.), F.P. Verhagen, J. Verkuijlen (O.S.Cr.) De katholieke emigrant. Vormingscursus voor emigranten (Tilburg 1954, 2e herz. druk). [Uitgave van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, 183 p.]

 

literatuur

Dielissen, T.P.W., Brabantse boeren, aspirant-emigranten. Het emigratiebeleid van de Noordbrabantse christelijke boerenbond als leidraad voor verantwoord emigreren (1945-1965) (Nijmegen 1993). [Doctoraalscriptie, Katholieke Universiteit Nijmegen]

 

Duffhues, T., Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996 (Nijmegen 1996).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

 

Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Periode archief

1910-1987

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

49,1 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 1038

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering (div.inv.nrs.)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Emigratie algemeen 1947, 1949; 1957, 1959; 1960 (inv.nrs. 784; 955; 309; 1512; 411)

 

- Emigratie in katholiek verband 1965 (inv.nr. 1438)

 

- Emigratie Stichting van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1948-1953, 1967 (inv.nrs. 57; 67; 785; 1906)

 

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1959-1960, 1964, 1966-1967 (inv.nrs. 162; 1482-1483; 1513; 1624; 1905)

 

- Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1961 (inv.nr. 412)

 

- Nederlandse Emigratie Dienst; Commissaris / Commissariaat voor de Emigratie 1951-1960, 1960-1961 (inv.nrs. 161; 413; 1515)

 

- Afbeeldingen en foto's NCB en emigranten (via KDC-rapide: trefwoord 'emigrant')

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering: de inv.nrs. 2339, 2683 en 2862 betreffen emigratie 1971-1973.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

 

Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Periode archief

1910-1987

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

49,1 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Plaatsingslijst van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 1038

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering (div.inv.nrs.)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Emigratie algemeen 1947, 1949; 1957, 1959; 1960 (inv.nrs. 784; 955; 309; 1512; 411)

 

- Emigratie in katholiek verband 1965 (inv.nr. 1438)

 

- Emigratie Stichting van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1948-1953, 1967 (inv.nrs. 57; 67; 785; 1906)

 

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1959-1960, 1964, 1966-1967 (inv.nrs. 162; 1482-1483; 1513; 1624; 1905)

 

- Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden 1961 (inv.nr. 412)

 

- Nederlandse Emigratie Dienst; Commissaris / Commissariaat voor de Emigratie 1951-1960, 1960-1961 (inv.nrs. 161; 413; 1515)

 

- Afbeeldingen en foto's NCB en emigranten (via KDC-rapide: trefwoord 'emigrant')

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering: de inv.nrs. 2339, 2683 en 2862 betreffen emigratie 1971-1973.


Analyse archivalia